Welkom op de website
van de Hervormde Gemeente
van Ter Aar.

Welkom!

U vindt er alle informatie over de ‘gemeente en haar activiteiten’.

Wilt u meer weten over de: kerkdiensten? Zie de betreffende rubriek. Voor ‘ vergaderingen ‘, zie hiervoor de ‘Agenda’ .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

dhr. C.P. Walraven, e-mail adres: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl

Dhr. C.P. Walraven.
Postbus 21.
2460 AA Ter Aar.

Graag tot ziens in onze kerk.

 

LIJDENSTIJD.

We leven nu in de lijdenstijd, de periode voor Pasen. We zijn onderweg naar de Stille Week met Goede Vrijdag. Onderweg naar het lijden van de Here Jezus en het kruis op Golgotha. Ik lees dezer dagen het laatste boek van Tomas Halik, ‘Raak de wonden aan’. ‘Wij kunnen niet in de Here Jezus geloven en “mijn Here en mijn God” zeggen zonder de wonden van de Here Jezus aan te raken’, schrijft hij. Wij geloven en wij belijden een gewonde Jezus. Jezus Messias verbindt zich door Zijn lijden met ons. En het lijden van ons mensen verbindt ons met het lijden van Jezus Messias. Er lopen vanaf het kruis lijnen naar het lijden van ons mensen. Een volgeling van Jezus mag leren pijn en lijden te verwerken in het licht van Christus’ lijden. Raak de wonden aan. Je eigen wonden en de wonden van de Here Jezus. De voorbede voor elkaar speelt daarbij een belangrijke rol. Voorbede is een gesprek met God over het lijden van anderen dat ik als mijn eigen lijden ervaar. Ik mag daarin leren het lijden als iets van mezelf te aanvaarden. En ik mag in het gebed ook leren het lijden uit handen te geven.

Het werkelijk los te laten. Daardoor kan ik ook de gevoelens van schuld, onrecht, boosheid en onmacht kwijtraken, omdat ik besef dat ik het aan God moet overgeven.

 

Dat wens ik u allen toe. Zodat er perspectief komt om met elkaar een nieuwe start te maken. Daar hebben we elkaar allemaal bij nodig. Om ook in Ter Aar de lofzang gaande te houden.          ‘

 

Ds. Cees Hendriks

 

Vul een zoekwoord in en druk enter