AAROMROEP en ZOEKLICHT

 

De medewerkers van ‘De Aaromroep’ zorgen wekelijks voor de uitzending van de kerkdiensten. Daarnaast is er iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur het verzoekplatenprogramma ‘Zoeklicht’. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend via de formulieren, welke in het portaal van de kerk zijn te vinden, of telefonisch 0172-603161 of via de mail: zoeklicht@hervormdegemeenteteraar.nl

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,

´k blijf de Uw´ altijd, blijf Gij de mijn´!

Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

                                (Lied 78:3, LvdK 1973)

Als het bezoeken van de kerkdiensten voor u, door welke oorzaak dan ook, niet of moeilijk mogelijk is, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of wijkdiaken voor een aansluiting op de kerkomroep.

Voorts kunt u voor algemene informatie aangaande ‘De Aaromroep’ terecht bij de voorzitter de heer P. Roos, tel. 602253.

 

De wekelijkse kerkdiensten en het verzoekplatenprogramma “ Zoeklicht” zijn  ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl

U kunt direct tijdens de dienst meeluisteren, maar u kunt ook een uitgezonden dienst later beluisteren of nog eens beluisteren via deze site.

 

–oo0oo–

 

Ontmoetingsmiddag Aaromroep – Zaterdag 12 oktober a.s.!!

 

De jaarlijkse ontmoetingsmiddag van de kerkomroep luisteraars en allen die op welke wijze dan ook hierbij betrokken zijn, zal dit jaar gehouden worden op

 

zaterdag 12 oktober van 15.00  uur tot en met ± 19.00 uur in “ De Ark” .

 

Naast de ontmoeting zal Karel Snijders ons één van zijn prachtige diaklankbeelden laten zien. De ontmoetingsmiddag zal ook dit jaar weer afgesloten worden met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Als u eens kennis wilt maken met het team en de luisteraars van de kerkomroep of het gewoon fijn vindt om er bij te zijn, bent u van harte welkom op deze middag in “De Ark”.

 

–oo0oo–

Hoe was het ook weer?

 

Ontmoetingsmiddag – Aaromroep zaterdag 6 oktober 2018.

Bij binnenkomst was het gezellig om te zien hoe de mensen met elkaar aan het praten waren. Zelf ook een leuk plaatsje gezocht en gelijk werd ik bediend door de dames die de koffie/thee verzorgden. Onze organist (Dik Verzaal) zat ook al klaar om ons te begeleiden bij het zingen van de liederen. Ook dit keer waren het weer mooie liederen om te zingen.

Door dhr. Piet Roos werd een ieder welkom geheten waarna Gezang: 93 vers 1 en 4 werd gezongen  “ Ere zij aan God, de Vader “. Hetwelk gevolgd werd door GEBED / OVERDENKING   door ds. M. van der Zwaag. Fijn dat dat er bij was. Gelezen werd: Psalm 150 – uit de Nieuwe Bijbelvertaling ”. De overdenking werd afgesloten met het zingen van de verzen 1 en 2 uit psalm 150: “ Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van ’t heelal ”.           

De beurt was nu aan Pieter de Vries met een soort denkspel, NOSTALGISCHE MUZIEK KWIS.  Het  herkennen van  ‘titels – en namen van zangers –en zangeressen van liederen uit lang vervlogen tijden’. De antwoorden moest je op een formulier vermelden. Ik vond het zelf nogal moeilijk maar dat zal wel aan mij gelegen hebben. In de pauze werd weer wat te drinken en wat lekkers geserveerd. Zelf heb ik deze tijd gebruikt om met diverse mensen een praatje te maken, daar geniet ik van.

Na de pauze gingen we weer verder met de ‘muziekkwis’ . Aan het einde daarvan werden de antwoorden doorgenomen. Er waren toch vrij veel goede antwoorden. De mensen met de meeste goede antwoorden ontvingen een prijsje.

Met wat nostalgische muziekklanken op de achtergrond werden de tafels gedekt en de pannenkoeken, gebakt door diverse vrijwilligers, binnen gebracht. Ze waren overheerlijk. Baksters bedankt hiervoor!  Tussentijds werd door mw. Ank Rijnsburger een stukje gelezen uit  ‘Van dag tot dag’.   (Mattheus 6 vers 34) De maaltijd werd beëindigd met het zingen van gezang 390: “  ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied “.  

Na het sluitingswoord, door dhr. Piet Roos, werd als slot nog een mooi lied gezongen

“ Ga met God en Hij zal met je zijn, / jou nabij op al je wegen

                                     met zijn raad en troost en zegen. / Ga met God en Hij zal met je zijn”.

 Zo kwam ook aan deze mooie middag weer een einde. De jassen werden ons netjes aangereikt en werden ook nog verrast met een mooi plantje. Zo gingen we verkwikt en voldaan weer op huis aan.

Alle dames en heren, die dit alles voor ons gedaan hebben, hartelijk bedankt.

 

Lien den Hartog – van Wijngaarden.

                                                                                  (Voor meer foto’s….. zie de website – Redactie)

 

–oo0oo–

 

Ontmoetingsmiddag zaterdag 30 september 2017 !!!.

Voor de luisteraars en belangstellenden van de ‘Aaromroep’  – en het programma  ‘Zoeklicht’ was er, zaterdag 30 september, weer de jaarlijkse  ‘ontmoetingsmiddag’. Het was prachtig weer dus dat stemde al tot veel optimisme. Evenals de jaren ervoor bleek er ook nu weer veel belangstelling te zijn. Al ruim voor de aanvangstijd kwamen de eerste belangstellenden. Allen hartelijk verwelkomt door enkele dames van ‘de Aaromroep’. Ná het ontdoen van de jassen was het voor een ieder, onder het genot van een kopje koffie/ thee, net een ‘thuis’ komen. Fijn om elkaar, na een jaar van afwezigheid, weer te zien. Ook nu viel het weer op dat er enkele vertrouwde gezichten ontbraken en de groep kleiner geworden was. Helaas.

Maar de mensen die er waren hadden elkaar heel wat te vertellen. Dit was dan ook het belangrijkste doel van deze middag. Het was voor dhr. Piet Roos, als voorzitter van de Aaromroep, dan ook erg moeilijk om het geheel onder controle te krijgen. Om zo een start te kunnen maken met de verdere voortzetting van het programma. Maar dat lukte wonderwel.

Een ieder werd hartelijk verwelkomd. In het bijzonder ds. van der Zwaag, en de verzorgers van de diapresentatie: ‘Betsie van Hameren en Karel Snijders’. Zo ook een welkom voor organist dhr. Dick Verzaal . Dit ter ondersteuning van de te zingen liederen.

Toepasselijk was het aanvangslied, van deze middag, Gezang 265 vers 1 en 5: ‘God is tegenwoordig, God is in ons midden’. Gevolgd door de overdenking van ds. van der Zwaag . Waarna enkele verzen uit het lied van J.d.H. 916 werden gezongen: ‘Door de wereld gaat een woord’.

Ja, en dan de diapresentatie door Betsie en Karel. Daar werd rijk halzend naar uitgekeken. Als onderwerp was gekozen: ‘Oud Ter Aar’. Dat dit een juiste keuze was bleek al gauw. Want al spoedig vielen er, na het zien van de eerste dia’s, de nodige opmerkingen van herkenbaarheid van personen en situaties. (Als ‘niet Ter Aarder’ leuk om de reacties te horen). Tal van beelden werden door Karel getoond en op een bewonderenswaardige manier van commentaar voorzien door Betsie. En mocht zij het bij een bepaald tafereel niet zeker weten werd dit direct vanuit de kring van toehoorders aangevuld. Vele dierbare herinneringen kwamen zo weer boven drijven.

Een deel van de presentatie werd vóór – en een deel na de pauze uitgevoerd. Dit afgewisseld met het zingen van liederen en het voordragen van gedichten door de medewerksters mw. Ank Rijnsburger en mw. Anneke Oskam. Al kijkende naar de mooie tafereeltjes en de aanvullende praatjes vloog de tijd ongemerkt voorbij. Om niet in tijdnood te komen, met het resterende deel van het programma, moesten Betsie en Karel helaas stoppen. Als dank voor hun bijdrage aan deze middag ontvingen zij ieder een mooi boeket bloemen.

Voor de gezamenlijke maaltijd moest de ruimte in ‘de Ark’ weer in orde worden gebracht. Dit werd, als ware professionals, door een deel van de medewerkers gedaan terwijl een ander deel van de medewerkers de aanwezigen op een hapje en een drankje serveerden. De tafels waren gezellig opgemaakt en rijkelijk voorzien van verschillende broodjes en beleg waaronder natuurlijk ook weer de KROKETTEN ! Vooraf was er de keuze uit twee heerlijke soepen (tomaten of groente), bereid door dhr. Kobus van Eijk. Dit alles verliep in een heel gemoedelijke en gezellige sfeer. De avond werd beëindigd met het zingen van het mooie en toepasselijke lied:

“Ga met God en Hij zal met je zijn” (L.v.d.K. 416)

 

We kunnen terugzien op een mooie en gezellige middag. Met een goed gevoel ging een ieder met een leuk plantje – wederom beschikbaar gesteld door dhr. J. Lankhaar- weer naar zin of haar eigen huis.

 

*****

 

 

 

Het TEAM van de Aaromroep – en Zoeklicht

 

klik hier voor het rooster

 

Vul een zoekwoord in en druk enter