IZB richt noodfonds op.

                 

 

Klik hieronder!!

Link:   izb-noodfonds

 

*****

IZB – Bidden voor je buurt.

Klik hieronder!!

Link:  izb-bidden-voor-je-buurt-22-okt.-2020

 

–oo0oo–

ZENDING HERVORMDE GEMEENTE TER AAR.

 

Rwanda

We steunen het zendingswerk van Martin en Marleen ’t Hart voor € 1500,00 per jaar, met 70% van de diverse zendingscollecten en de opbrengst van de zendingsbussen van maart tot het najaar, wanneer het streefbedrag is bereikt.

In juli is de nieuwsbrief Hart4Rwanda van juni bijgesloten in het kerkblad.

Begin september komen Martin en Marleen ’t Hart voor een aantal weken met verlof naar Nederland. Helaas is het niet mogelijk hen in de periode, dat ze gemeenten bezoeken, in onze gemeente te ontvangen, omdat de zondagen in deze periode in onze gemeente niet beschikbaar zijn. Op de site www.gzb.nl/hart4rwanda zijn hun zendingsverhalen te lezen.

 

Kerkinactie

Van de diverse zendingscollecten gaat 30% naar een project van Kerkinactie.  Deze projecten komen van het collecterooster van Kerkinactie en is er bij elke zendingscollecte weer een ander project. Over de bestemming van het betreffende project wordt uitgebreid in het kerkblad melding gemaakt.

 

Steun voor het zendingswerk

Door kennis te nemen van de zendingsverhalen (nieuwsbrieven van zendingswerkers, zendingsblad, buitenland: Alle Volken GZB, zendingsblad, binnenland: “Tijding IZB), zodat wij mee kunnen leven  en gericht kunnen bidden voor het zendingswerk ver weg en dichtbij.

Ook onze gaven kunnen hiervoor niet gemist worden. In de kerk hangen de zendingsbussen en collecten worden gehouden voor de zending waarbij uw gaven heel welkom zijn.

Wanneer u de diensten (nog) niet bezoekt verzoeken wij u uw zendingsgaven over  te maken aan de diaconie, met vermelding “zendingsbussen” en / of …..zendingscollecte.

 

Najaarszendingsdienst

Zodra het bekend is of deze gehouden zal worden, wordt het in het kerkblad vermeld.

 

GZB-dagboekje Een handvol koren 2021

Deze zijn dit najaar weer te koop .T.z.t. worden de vaste kopers weer bezocht. Nieuwe kopers hartelijk welkom. Drie redenen om het dagboek te bestellen”

 1. Elke dag biedt twee overdenkingen één voor volwassenen en één voor jongeren.
 2. Het dagboek kost 12,50. Ruim € 8,00 gaat naar het zendingswerk van de GZB.
 3. Leuke extra’s: kinderpuzzels, wereldrecepten en zendingsverhalen.

Interesse: telefoon: 602068. Ook voor andere vragen betreffende zending.

 

Zendingsmaatje              

Niet iedereen kan zendingswerker worden…… Zendingsmaatje wel!

Al meer dan 100 jaar zendt de GZB mensen uit. God riep hen toen en Hij roept nu nog steeds. In Nederland staan mensen klaar om uitgezonden te worden. Kerken wereldwijd vragen om ondersteuning.

Het wordt echter steeds moeilijker om uitzendingen te realiseren, omdat wij tegen de financiële grenzen van een uitzending aanlopen. Dat kan en moet toch anders! Helpt u/help jij mee, zodat er meer zendingswerkers kunnen worden uitgezonden? Hiermee draagt u/draag jij bij aan de verspreiding van het Evangelie en kunnen meer mensen Gods Boodschap horen!

Miljarden mensen kennen de boodschap van het evangelie nog niet.

Is het uw/jouw verlangen dat het Evangelie wereldwijd wordt verspreid? En bent u/ben jij overtuigd van het belang van zending? U/jij kunt bijdragen aan de grote zendingsopdracht als zendingswerker, maar ook als Zendingsmaatje! De GZB zendt zendingswerkers uit die Gods liefde wereldwijd verspreiden. Voor hen is het van groot belang dat er mensen achter hen staan. Door voor hen te bidden, mee te leven en te geven.

 

Als Zendingsmaatje kunt u/ kun jij  hen ondersteunen. En met uw/jouw hulp kunnen ook meer zendingswerkers worden uitgezonden. Zo worden er meer mensen bereikt met het Evangelie! Voor € 10 per maand wordt u/word jij zendingsmaatje.

Ook kunt u/kun jij kiezen voor een “maatje meer” of een “maatje minder”.

Voor € 10,00 per maand ben je Zendingsmaatje en:

 • Zorg je samen met anderen voor het delen van het Evangelie.
 • Help je mensen uitzenden door financieel bij te dragen.
 • Blijf je op de hoogte van het werk van de zendingswerkers.
 • Ben je met zendingswerkers verbonden door gebed.
 • Heb je de mogelijkheid om zendingswerkers te ontmoeten!

Ga naar www.zendingsmaatje.nl voor meer informatie en aanmelding.

 

Zendingsbetrokkenheid

 • Bidden en geven voor het zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland en in het bijzonder voor Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.
 • Bidden en geven voor het missionaire werk, missionaire werkers en betrokken gemeenten in Nederland.
 • Lidmaat/donateur van de GZB, IZB en Kerkinactie.
 • Lezen van zendingsbladen Alle Volken (GZB) en Tijding (IZB).
 • Bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeente en elders in het land.
 • Kopen en lezen van het GZB-dagboek “Een Handvol Koren”.
 • Sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cartridges.
 • Bezoeken van zendingswebsites: gzb.nl en www.izb.nl.

 

De samenstelling commissie is als volgt:

Ben van Harten, voorzitter

Anja Spelt, penningmeester

Tineke Roos, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

 

De zendingscommissie vergadert drie maal per jaar.  De vergaderingen worden geopend met gebed en het lezen van een Bijbelgedeelte. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake.  De notulen van de vorige vergadering worden door ieder commissielid digitaal ontvangen.

 

De zendingscommissie staat open voor vragen en opmerkingen over zending.

Namens de commissie: Corrie Hoek-Lankhaar.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter