De zendingscommissie vergadert drie maal per jaar.  De vergaderingen worden geopend met gebed, het lezen van een Bijbelgedeelte en een hoofdstuk uit het vakantiebijbelstudieboekje van de GZB, waarna een korte bespreking. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake.  De notulen van de vorige vergadering worden door ieder commissielid digitaal ontvangen.

 

*****

Adoptieprogramma deelgenoten

Onze gemeente steunt via dit programma Martin en Marleen ’t Hart, zendingswerkers in Rwanda met  € 1500,00 per jaar. Dit bedrag wordt bijeengebracht door de voorjaars-. Pinkster- en zomerzendingscollecte (GZB-gedeelte 70%) en de opbrengst van de zendingsbussen van ongeveer maart tot september.

Door hun nieuwsbrieven, die een aantal keer per jaar in de kerk worden uitgedeeld en hun website (zie hieronder) blijven wij op de hoogte van hun leven en werk in Rwanda. Ze zijn onlangs op verlof geweest in Nederland.

 

Volg hen op: www.facebook.com/hart4rwanda en www.gzb.nl/hart4rwanda

 

Zendingsbussen

De opbrengst, in de periode van maart tot september 2019, is bestemd voor het zendingswerk in Rwanda.

 

Publiciteit

Zendingsberichten worden regelmatig in het kerkblad en in “Rondom het Suikerpotje” geplaatst. Bij de diverse zendingscollecten worden collectebrieven, een week voor de collecte, in de kerk uitgedeeld. Een aantal keren per jaar wordt de nieuwsbrief van Martin en Marleen ’t Hart uit Rwanda uitgedeeld.

Op de website van onze gemeente zijn eveneens zendingsberichten te lezen.

 

Zendingsbetrokken zijn kan op verschillenden manieren:

Bidden en geven voor het zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland, in het bijzonder voor Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.

Bidden en geven voor het missionaire werk, missionaire werkers en betrokken gemeenten in Nederland.

Lidmaat/donateurschap van de GZB, IZB en Kerkinactie.

Lezen van zendingsbladen: Alle Volken (GZB), Tijding (IZB)

Bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeente en elders in het land.

Aanschaffen van GZB-dagboek `Een handvol koren’.

Sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cardridges in de dozen in de Ark.

Bezoeken van zendingswebsites: www.gzb.nl  en  www.izb.nl

 

Zendingscommissie

De zendingscommissie staat open voor vragen en opmerkingen over de zending in binnen- en buitenland.

 

De samenstelling is nu als volgt:

 

Ben van Harten, voorzitter

Anja Spelt, penningmeester

Tineke Roos, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

 

 

 

 

Vul een zoekwoord in en druk enter