IZB richt noodfonds op.

     

 

 

Klik hieronder!!

Link:   izb-noodfonds

–oo0oo–

ZENDINGSCOMMISSIE.

 

De zendingscommissie vergadert normaal gesproken 3 maal per jaar. Vanwege corona was dat het afgelopen jaar één maal en dit jaar zeer waarschijnlijk twee maal. We beginnen de vergadering met gebed en het lezen van een Bijbelgedeelte. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake. De notulen van de vorige vergadering worden door elk commissielid digitaal ontvangen.  Eventuele opmerkingen over de notulen komen eveneens ter sprake. De vergadering wordt afgesloten  door een commissielid.

 

Zendingsdiensten

In verband met corona werd de presentatie over het zendingswerk het afgelopen jaar niet zoals gewoonlijk in de Ark, maar na de preek in de kerk gehouden. In het najaar is er een zendingsdienst over het zendingswerk van de GZB in het buitenland. In het voorjaar is er een zendingsdienst over het missionaire werk van de IZB in Nederland.

In de zendingsdiensten is de voorganger een zendingswerker of de eigen predikant.

Voor dit seizoen zijn de invulling van de zendingsdiensten nog niet bekend.

Te zijner tijd is in het kerkblad hier meer over te lezen.

 

Adoptieprogramma deelgenoten

Via dit programma steunen wij nog steeds het echtpaar Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.  Zij zijn zendingswerkers voor de Anglicaanse Kerk in de hoofdstad Kigali. Hun kennis en ervaring van IT en onderwijs willen zij van harte delen om elkaar zo te dienen in Gods Koninkrijk. Martin is bezig met het verbeteren van de ICT-structuur en Marleen zet zich in om het onderwijs in de omgeving te verbeteren.   

In www.gzb.nl/hart4rwanda is te lezen over hun zendingswerk Rwanda. Vanuit onze gemeente steunen wij hen met € 1500,00 per jaar. Dit bedrag wordt bijeen gebracht door de voorjaars-. Pinkster-, zomer- en najaarszendingscollecte (GZB-gedeelte 70 %) en de kerkzendingsbussen in de periode van het voorjaar tot het najaar. Hun nieuwsbrief (verschijning meestal drie maal per jaar) wordt niet meer in de kerk uitgedeeld maar bijgesloten in het kerkblad. Op de website is de nieuwsbrief eveneens te lezen.

 

Zendingsbussen

De opbrengst is tot het najaar 2021 bestemd voor het zendingswerk in Rwanda.

Daarna is deze tot het voorjaar 2022 bestemd voor het missionaire werk van de IZB.

Wanneer het IZB-project hiervoor bekend is, volgt vermelding in het kerkblad.

Vanaf voorjaar 2022 tot najaar 2022 is de opbrengst weer bestemd voor Rwanda.

 

Zendingscollecten

De volgende collecten worden gehouden:

De voorjaars-, Pinkster-, zomer- en najaarszendingscollecte.

De opbrengst wordt verdeeld in 70 % voor de GZB, zendingswerk in Rwanda en 30 % voor een project uit de projectkrant van Kerk in Actie.

De aankondiging van de diverse collecten, eveneens met de bestemming, wordt vermeld in het kerkblad.

De IZB-collecte wordt gehouden tijdens de IZB-dienst en is bestemd voor het project waarover in deze dienst een presentatie wordt gegeven.

 

GZB-dagboek “Een handvol koren”

In het najaar is deze weer te koop. Vaste kopers worden benaderd en nieuwe kopers zijn hartelijk welkom. In het dagboek zijn twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren, met als leuke extra’s: kinderpuzzels, wereldrecepten en zendingsverhalen.  De prijs is rond € 12,50 en ruim € 8,00 gaat hiervan naar een zendingsproject.

 

Publiciteit

In het kerkblad, het infoblad “Rondom het suikerpotje” en op de website zijn de zendingsberichten te lezen.

 

Betrokkenheid bij de zending

Gebed en gaven voor het zendingswerk in Nederland en wereldwijd, speciaal voor Rwanda (Martin en Marleen ‘t Hart).

Lidmaat-/donateurschap van IZB, GZB en Kerkinactie.

Lezen van zendingsverhalen in “Alle Volken” (GZB) en “Tijding” (IZB).

Kopen/lezen van GZB-dagboek “Een handvol koren”.

Sparen van gebruikte kaarten, postzegels en cardridges.

Bezoeken van zendingswebsite: www.gzb.nl, www.izb.nl, www.gzb.nl/hart4rwanda.

Meeleven met Martin en Marleen ’t Hart via: Facebook.com/hart4rwanda

Mail: Martin.t.hart@solcon.nl en marleen.t.hart@solcon.nl

Post: Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese P.O. 61, Kigali, Rwanda.

 

De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:

Ben van Harten, voorzitter

Christien Heyboer, penningmeester

Hennie van Bekkum, commissielid

Tineke Roos, commissielid

Corrie Hoek, secretaris, voor nadere informatie, tel. 602068

 

Vul een zoekwoord in en druk enter