IZB richt noodfonds op.

                 

 

Klik hieronder!!

Link:   izb-noodfonds

 

*****

IZB – Bidden voor je buurt.

Klik hieronder!!

Link:  izb-bidden-voor-je-buurt-22-okt.-2020

 

–oo0oo–

ZENDING HERVORMDE GEMEENTE TER AAR.

Adoptieprogramma Deelgenoten, Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.

Onze gemeente steunt het zendingswerk in Rwanda nog steeds voor € 1500,00 per jaar, via de diverse zendingscollecten (70%) en de zendingsbussen. Vanwege de coronacrisis zijn de zendingsopbrengsten minder dit jaar. Maar met de opbrengst van de najaarszendings-collecte (was voorheen bestemd voor het GZB-project van de najaarszendingsdienst), de GZB-dagboekjes (€ 8,00 per boekje) en de resterende opbrengst van de zendingsbussen van december 2020 hopen wij het streefbedrag te halen. Uw giften voor het zendingswerk in de bussen of via de bank zijn dus nog van harte welkom.

 

Hier volgt een update van Martin en Marleen van en na hun verlof in Nederland: Het is hier nu regenseizoen, wat inhoudt dat het Nederlands zomerweer is: Zon en bijna iedere dag een (zware) bui bij zo’n 19 tot 28 graden. Om te beginnen een terugblik op ons verlof:

We zijn blij dat we naar Nederland zijn gekomen, maar het was ook een periode van stress door het coronavirus en de regelmatig wijzigende maatregelen. Hierdoor hebben we onze presentatie steeds aan moeten passen aan de situatie en hoe de verschillende gemeentes daarmee omgaan. Helaas is het niet gelukt om ook in Ter Aar een presentatie te geven. Hopelijk helpt deze update om de verbinding in stand te houden. Het was ook goed om onze kinderen en kleinkinderen te zien en te spreken. Ook dat ging anders dan anders, omdat we ze nu steeds apart moesten ontmoeten.

Op 31 oktober zijn we, na negatief getest te zijn teruggevlogen naar Rwanda, waar we in het aangewezen hotel weer een verplichte test kregen. ’s Avonds om 10 uur getest en de volgende morgen voor 12 uur de uitslag: Geen corona. In de middag waren we weer heerlijk in ons eigen huis. De eerste week hebben we rustig aangedaan. De koelkast weer gevuld en de andere noodzakelijke boodschappen gedaan. We hadden die week ook nodig om bij te komen van de reis. Inmiddels zijn we weer ruim 2 weken aan het werk. Marleen heeft gisteren de eerste training gegeven voor kleuterschoolleerkrachten. Zelf ga ik morgen op pad naar 2 kerken op het platteland voor bijeenkomsten met jeugdleiders en de predikanten.

 

Corona lijkt hier minder te spelen dan in Nederland. De mondkapjes zijn nog steeds verplicht zodra je je huis uitgaat. 1 meter afstand bewaren ook. In de praktijk komt daar niet veel van terecht, het mondkapje is vooral een kin bescherming. Kerken zijn intussen nog maar mondjesmaat open en Bijbelstudies thuis mogen nog altijd niet. Kinderen onder de 13 jaar mogen niet naar de kerk, dus ook al het clubwerk ligt nog stil. De middelbare scholen zijn inmiddels weer begonnen en van de basisschool gaan de kinderen van groep 6 tot en met groep 8 weer naar school. De jongere kinderen mogen hopelijk in januari weer naar school. Officieel mogen er 23 kinderen in een klas om zo voldoende afstand te kunnen bewaren (= 1 kind in een bankje, waar er eerder 3 of 4 zaten). De praktijk is waarschijnlijk anders en zitten er nog steeds 2 a 4 kinderen in een bankje. Universiteiten zijn gestart, maar nog veel digitaal onderwijs en de eerstejaars mogen volgende week pas beginnen. We zijn er niet gerust op dat dit allemaal goed gaat. Inmiddels wordt er getest op scholen, maar over de uitkomsten wordt nogal geheimzinnig gedaan.

 

De dinsdagen besteden we zoveel mogelijk voor communicatie met het thuisfront. We werken ook aan een video voor “wereldkids” (link: Scholen en clubs – GZB). Deze kan gebruikt worden op scholen en clubs. Vorige week hebben we een video opgenomen om mensen aan te moedigen om ons zendingsmaatje te worden (link: Word ons Zendingsmaatje! – Zendingsmaatje). Binnenkort hopen we ook een nieuwsbrief te versturen.

Hartelijke groet vanuit Rwanda, Marleen en Martin

Volg ons op: www.facebook.com/hart4rwanda; www.gzb.nl/hart4rwanda;

https://www.youtube.com/Hart4Rwanda; https://instagram.com/hart4rwanda

 

GZB-dagboek “Een handvol koren” 2021.

De vaste kopers van het dagboek zijn inmiddels weer bezocht. Nieuwe kopers zijn nog van harte welkom. Het dagboek is de moeite waard om aan te schaffen. Elke dag biedt twee overdenkingen, één voor volwassenen en één voor jongeren. Het dagboek kost € 12,50 en hiervan is € 8,00 bestemd voor een GZB-project, dit keer voor Rwanda. Het dagboek bevat eveneens leuke kinderpuzzels, wereldrecepten en zendingsverhalen.

Bij aankoop van het dagboek ontvangt u een folder, waarin u wordt uitgenodigd zendings-maatje te worden van zendingswerker(s) voor een bedrag van € 10,00 per maand. Zo kunt u als zendingsmaatje meeleven, meebidden en geven. Bij aanmelding als zendingsmaatje krijgt u het betaalde bedrag van het GZB-dagboekje teruggestort op uw rekening.

Van harte aanbevolen.

 

Zendingsdiensten.

Op zondag 8 november was er de zendingsdienst in een andere vorm i.v.m. de coronacrisis. De bijeenkomst na de dienst ging niet door. De voorganger Ds. Daan van der Kraan hield na de preek een korte presentatie. Ds. Van der Kraan is regiocoördinator van de GZB en heeft samen met zijn vrouw een aantal jaren in Namibië gewerkt. Op zondag 21 maart 2021 zal Ds. Sjaak van den Berg in de IZB-dienst voorgaan en een presentatie geven over het werk van de IZB. Of de presentatie in de kerk of in de Ark is wordt t.z.t. bekend gemaakt.

 

Steun voor het zendingswerk.

Door uw gaven in de collecten, de zendingsbussen of via de bank , uw medeleven en uw gebeden. Blijft u op de hoogte van het zendingswerk in binnen- en buitenland door de zendingsbladen “Alle Volken” (bij lidmaatschap GZB) en “Tijding” (bij lidmaatschap IZB) of door de diverse websites te bezoeken van de GZB, de IZB en Kerkinactie.

 

Zendingsmaatje              

Niet iedereen kan zendingswerker worden…… Zendingsmaatje wel!

Al meer dan 100 jaar zendt de GZB mensen uit. God riep hen toen en Hij roept nu nog steeds. In Nederland staan mensen klaar om uitgezonden te worden. Kerken wereldwijd vragen om ondersteuning.

Het wordt echter steeds moeilijker om uitzendingen te realiseren, omdat wij tegen de financiële grenzen van een uitzending aanlopen. Dat kan en moet toch anders! Helpt u/help jij mee, zodat er meer zendingswerkers kunnen worden uitgezonden? Hiermee draagt u/draag jij bij aan de verspreiding van het Evangelie en kunnen meer mensen Gods Boodschap horen!

Miljarden mensen kennen de boodschap van het evangelie nog niet.

Is het uw/jouw verlangen dat het Evangelie wereldwijd wordt verspreid? En bent u/ben jij overtuigd van het belang van zending? U/jij kunt bijdragen aan de grote zendingsopdracht als zendingswerker, maar ook als Zendingsmaatje! De GZB zendt zendingswerkers uit die Gods liefde wereldwijd verspreiden. Voor hen is het van groot belang dat er mensen achter hen staan. Door voor hen te bidden, mee te leven en te geven.

 

Als Zendingsmaatje kunt u/ kun jij  hen ondersteunen. En met uw/jouw hulp kunnen ook meer zendingswerkers worden uitgezonden. Zo worden er meer mensen bereikt met het Evangelie! Voor € 10 per maand wordt u/word jij zendingsmaatje.

Ook kunt u/kun jij kiezen voor een “maatje meer” of een “maatje minder”.

Voor € 10,00 per maand ben je Zendingsmaatje en:

 • Zorg je samen met anderen voor het delen van het Evangelie.
 • Help je mensen uitzenden door financieel bij te dragen.
 • Blijf je op de hoogte van het werk van de zendingswerkers.
 • Ben je met zendingswerkers verbonden door gebed.
 • Heb je de mogelijkheid om zendingswerkers te ontmoeten!

Ga naar www.zendingsmaatje.nl voor meer informatie en aanmelding.

 

Zendingsbetrokkenheid

 • Bidden en geven voor het zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland en in het bijzonder voor Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.
 • Bidden en geven voor het missionaire werk, missionaire werkers en betrokken gemeenten in Nederland.
 • Lidmaat/donateur van de GZB, IZB en Kerkinactie.
 • Lezen van zendingsbladen Alle Volken (GZB) en Tijding (IZB).
 • Bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeente en elders in het land.
 • Kopen en lezen van het GZB-dagboek “Een Handvol Koren”.
 • Sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cartridges.
 • Bezoeken van zendingswebsites: gzb.nl en www.izb.nl.

 

De samenstelling commissie is als volgt:

Ben van Harten, voorzitter

Anja Spelt, penningmeester

Tineke Roos, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

 

De zendingscommissie vergadert drie maal per jaar.  De vergaderingen worden geopend met gebed en het lezen van een Bijbelgedeelte. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake.  De notulen van de vorige vergadering worden door ieder commissielid digitaal ontvangen.

 

De zendingscommissie staat open voor vragen en opmerkingen over zending.

Namens de commissie: Corrie Hoek-Lankhaar.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter