De zendingscommissie vergadert drie maal per jaar.  De vergaderingen worden geopend met gebed, het lezen van een Bijbelgedeelte en een hoofdstuk uit het vakantiebijbelstudieboekje van de GZB, waarna een korte bespreking. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake.  De notulen van de vorige vergadering worden door ieder commissielid digitaal ontvangen.

 

*****

Zendingsdiensten

GZB-dienst: 17 november 2019.

Voorganger en presentatie na de kerkdienst in de Ark: Jaap Haasnoot, regiocoördinator voor oostelijk Afrika over zendingswerk in Zuid-Soedan of Rwanda.

IZB-dienst 9 februari 2020.

Voorganger en presentatie na de kerkdienst in de Ark: Nico  van Splunter, missionair werker in Rotterdam over missionair werk in de wijk Spangen.

 

Adoptieprogramma deelgenoten

Via dit programma steunt onze gemeente het zendingswerk van Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda voor € 1500,– per jaar. Dit bedrag wordt bijeengebracht door 70% van de voorjaars-, pinkster- en zomercollecten en door de zendingsbussen van het voorjaar tot het najaar.  Via hun nieuwsbrieven, die enkele malen per jaar verschijnen en in de kerk worden uitgedeeld, blijven wij op de hoogte van hun leven en werk in Rwanda. De nieuwsbrieven en ook ander nieuws uit Rwanda staan op de GZB-website: www.gzb.nl/hart4rwanda

Hier volgt het laatste bericht van 20 juli j.l.:

 

Ouderbijeenkomst met toelichting computerlessen

Zaterdag, aan het begin van de vakantie van twee weken tussen de tweede en de derde periode, is er een bijeenkomst met ouders. De rapporten worden uitgedeeld, de klassen geven een korte presentatie en Martin mag wat vertellen over de net aangeschafte laptops voor de ICT-lessen.
In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het kopen en  installeren van tien laptops. Inmiddels zijn ze voorzien van de software, die aansluit bij de lesmethode.
Marleen is aan de slag gegaan met de twee leerkrachten die de ICT-lessen gaan geven. Ze heeft ze uitgedaagd om in de vakantie zelf te oefenen met de software. Na de vakantie zal Marleen ze begeleiden bij het geven van de lessen. De hoofdmoot van de lesmethode is leren typen en programmeren. Omdat er zoveel meer kan met een laptop heeft Martin ook laten zien dat een laptop bijvoorbeeld ook helpt bij het vak aardrijkskunde.
De oudercommissie heeft vervolgens een enthousiaste oproep aan de ouders gedaan om een financiële bijdrage te leveren om  extra laptops  te kunnen aan schaffen.

GZB-dagboek 2020 `Een handvol koren’

In het najaar is deze weer te koop. Vaste kopers worden door één van de zendingscommissieleden benaderd. Nieuwe kopers van het best verkochte dagboek van Nederland: hartelijk welkom. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. Het dagboek kost € 12,50. Ruim € 8,– gaat naar het zendingswerk van de GZB. Leuke extra’s: kinderpuzzels, wereldrecepten en zendingsverhalen.

 

Zendingsbetrokken zijn kan op verschillende manieren:

  • Bidden en geven voor he zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland, met name voor Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.
  • Bidden en geven voor het missionair werk, missionaire werkers en betrokken gemeenten in Nederland.
  • Lidmaat-/donateurschap van de GZB, IZB en Kerkinactie.
  • Lezen van zendingsbladen Alle Volken (GZB), Tijding (IZB).
  • Bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeenten (e.v. 17 nov. 2019 en 9 febr. 2020) en elders in het land (b.v. GZB-dag in Barneveld).
  • Kopen en lezen van het GZB-dagboek “Een handvol koren”.
  • Sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cardridges.
  • Bezoeken van zendingswebsites: gzb.nl en www.izb.nl.

 

De zendingscommissie staat open voor vragen en opmerkingen over zending.

Namens de commissie: Corrie Hoek-Lankhaar.

 

De samenstelling is nu als volgt:

 

Ben van Harten, voorzitter

Anja Spelt, penningmeester

Tineke Roos, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

Vul een zoekwoord in en druk enter