IZB richt noodfonds op.

                  ‘Als er niets tussenkomt, wordt ze haar zolderkamertje uitgezet.’

 

De coronacrisis heeft de wereld op z’n kop gezet en vergt maximale flexibiliteit van iedereen.

De nood is hoog en tegelijkertijd lopen we tegen allerlei beperkingen aan als we de handen uit de mouwen willen steken. De IZB ervaart hetzelfde. Daarom hebben we een noodfonds opgericht voor missionair-diaconale hulp.

 

Van onze werkers in het land horen we schrijnende verhalen, vooral vanuit onze missionaire plekken in achterstandswijken. Neem bijvoorbeeld Rotterdam-West, waar Nico van Splunter werkt als buurtpastor in onder meer Spangen. In deze crisisweken draait hij overuren om, samen met gemeenteleden en vrijwilligers, bewoners bij te staan.

 

‘De nood, die er altijd al was, wordt door de crisis veel meer zichtbaar’, zegt Nico. Hij vertelt over een vrouw afkomstig uit Moldavië. Haar kinderen wonen daar, bij haar 70-jarige moeder; de oudste zoon is gehandicapt. Ze probeert hier in Nederland via werk in de kassen geld te verdienen om hen te onderhouden. Maar de crisis heeft roet in het eten gegooid. Ze verkoopt nu alleen nog wat straatkranten. Als er niets tussenkomt wordt ze binnenkort haar zolderkamertje uitgezet, omdat ze de huur niet langer kan betalen. ‘Ze vertrouwt haar situatie aan God toe, maar is eigenlijk aan het eind van wat ze kan dragen’, meldt een van de diakenen van Geloven in Spangen. ‘Ik weet dat ik niet de hele wereld op mijn nek kan nemen, maar ik ervaar dat God haar op mijn pad heeft gebracht. Ik ben al blij dat ze twee keer per week bij ons kan aankloppen voor een gratis afhaalmaaltijd, maar tegelijk is er veel meer nodig.’

 

Zomaar een ander voorbeeld vinden we in het Inloophuis in Maastricht waar ds. Ron van der Spoel actief is. De reguliere bezoekers daarvan hebben het deze dagen extra zwaar. ‘Het enige contact dat sommigen hebben is met ons, zeker nu. Familie is vaak helemaal niet in beeld. Er zitten notoire zorgmijders tussen die niet naar de opvang gaan en eigenlijk nergens terecht kunnen. Die onder normale omstandigheden een beker koffie bij AH of in de bieb kunnen halen maar nu dus niet.’

 

==================================================================================
Meer informatie via Michaël Boon, Hoofd Relatiebeheer IZB | 06-45863991 | m.boon@izb.nl

 

–oo0oo–

 

Adoptieprogramma Deelgenoten

Wij steunen het zendingswerk van Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda voor € 1.500,00 per jaar. Het GZB-gedeelte (70%) van de voorjaars-, Pinkster- en zomerzendingscollecte en de opbrengst van de zendingsbussen vanaf maart is hiervoor bestemd. Een aantal keren per jaar ontvangen we hun nieuwsbrief  (wordt bijgesloten in het kerkblad).

Mede door hun website: www.gzb.nl/hart4rwanda  kunnen wij op de hoogte blijven van hun leven en werk in Rwanda.

 

Kerkinactie  

Van elke zendingscollecte is 30% bestemd voor een project van Kerkinactie. Deze projecten staan vermeld in de projectkrant van Kerkinactie.

 

De collecten zullen in het vervolg niet meer aangekondigd worden met een collectebrief maar voortaan uitgebreider in het kerkblad vermeld worden en in het kort verschijnt deze informatie op de beamer.

 

Zendingsmaatje              

Niet iedereen kan zendingswerker worden…… Zendingsmaatje wel!

Al meer dan 100 jaar zendt de GZB mensen uit. God riep hen toen en Hij roept nu nog steeds. In Nederland staan mensen klaar om uitgezonden te worden. Kerken wereldwijd vragen om ondersteuning.

Het wordt echter steeds moeilijker om uitzendingen te realiseren, omdat wij tegen de financiële grenzen van een uitzending aanlopen. Dat kan en moet toch anders! Helpt u/help jij mee, zodat er meer zendingswerkers kunnen worden uitgezonden? Hiermee draagt u/draag jij bij aan de verspreiding van het Evangelie en kunnen meer mensen Gods Boodschap horen!

Miljarden mensen kennen de boodschap van het evangelie nog niet.

Is het uw/jouw verlangen dat het Evangelie wereldwijd wordt verspreid? En bent u/ben jij overtuigd van het belang van zending? U/jij kunt bijdragen aan de grote zendingsopdracht als zendingswerker, maar ook als Zendingsmaatje! De GZB zendt zendingswerkers uit die Gods liefde wereldwijd verspreiden. Voor hen is het van groot belang dat er mensen achter hen staan. Door voor hen te bidden, mee te leven en te geven.

 

Als Zendingsmaatje kunt u/ kun jij  hen ondersteunen. En met uw/jouw hulp kunnen ook meer zendingswerkers worden uitgezonden. Zo worden er meer mensen bereikt met het Evangelie! Voor € 10 per maand wordt u/word jij zendingsmaatje.

Ook kunt u/kun jij kiezen voor een “maatje meer” of een “maatje minder”.

Voor € 10,00 per maand ben je Zendingsmaatje en:

 • Zorg je samen met anderen voor het delen van het Evangelie.
 • Help je mensen uitzenden door financieel bij te dragen.
 • Blijf je op de hoogte van het werk van de zendingswerkers.
 • Ben je met zendingswerkers verbonden door gebed.
 • Heb je de mogelijkheid om zendingswerkers te ontmoeten!

Ga naar www.zendingsmaatje.nl voor meer informatie en aanmelding.

 

Zendingsbetrokkenheid

 • Bidden en geven voor het zendingswerk, zendingswerkers en zendingsgemeenten in het buitenland en in het bijzonder voor Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.
 • Bidden en geven voor het missionaire werk, missionaire werkers en betrokken gemeenten in Nederland.
 • Lidmaat/donateur van de GZB, IZB en Kerkinactie.
 • Lezen van zendingsbladen Alle Volken (GZB) en Tijding (IZB).
 • Bezoeken van zendingsbijeenkomsten in onze gemeente en elders in het land.
 • Kopen en lezen van het GZB-dagboek “Een Handvol Koren”.
 • Sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cartridges.
 • Bezoeken van zendingswebsites: gzb.nl en www.izb.nl.

 

De samenstelling commissie is als volgt:

Ben van Harten, voorzitter

Anja Spelt, penningmeester

Tineke Roos, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

 

De zendingscommissie vergadert drie maal per jaar.  De vergaderingen worden geopend met gebed en het lezen van een Bijbelgedeelte. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake.  De notulen van de vorige vergadering worden door ieder commissielid digitaal ontvangen.

 

De zendingscommissie staat open voor vragen en opmerkingen over zending.

Namens de commissie: Corrie Hoek-Lankhaar.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter