Nieuwsbrief over de samenkomsten in de Hervormde kerk van Ter Aar. 

 

Beste gemeenteleden,

 

We beginnen deze brief graag met woorden van PKN preses ds. M. Batenburg.

 

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, 

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,  ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Houd ons vast, in Jezus’ Naam.

 

*****

                                                                                                                                

Zoals u in de afgelopen dagen heeft vernomen heeft de overheid sterk geadviseerd om bij kerkelijke bijeenkomsten  vanaf heden maximaal 30 personen toe te laten. ( Dit is exclusief medewerkenden en de kinderen van de kindernevendienst). Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan de gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

Ook wij hebben besloten deze nieuwe richtlijnen op te volgen.

 

De huidige corona maatregelen laten een beperkt aantal kerkbezoekers per dienst toe. Daarom moet u zich vooraf aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Zowel voor de ochtend- als de avonddienst. Dit aanmelden kan tot en met de vrijdag voor de dienst door een mail te sturen naar: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of de scriba te bellen op tel.nr. 0172-602253.  Geef daarbij uw voorkeur aan voor de ochtend- of avonddienst.

Bij meer aanmeldingen dan toegestaan kan de kerkenraad bij de indeling afwijken van uw voorkeur. Bij meer dan 60 aanmeldingen per zondag moeten wij gemeenteleden teleurstellen en zullen zij de daaropvolgende zondag als eersten in aanmerking komen om de dienst te bezoeken. Voorlopig  ontvangt u altijd een bericht of uw  aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd voor de ochtend of de avond.

Het is echt heel vervelend om op deze manier het kerkbezoek te moeten ‘organiseren’ maar  het kan en mag nu niet anders. Zodra er wijzigingen komen in de maatregelen zullen wij u die bekend maken. Alle ochtenddiensten zullen met beeld rechtstreeks worden uitgezonden. Op korte termijn ook de avonddiensten.

 

Daarom zullen vanaf heden  naast de bekende RIVM maatregelen de volgende maatregelen van toepassing zijn:

  1. Gedurende de maand oktober komen wij in de diensten met maximaal 30 personen bijeen

( dit is exclusief medewerkenden en de kinderen van de kindernevendienst)

2.   Gemeentezang zal niet plaatsvinden.

3.  U bent vrij in het dragen van een mondkapje tijdens binnenkomen en verlaten van de dienst.

4.  U dient zich vooraf aan te melden om de dienst bij te kunnen wonen.

 

Collecten

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. De collecte zal plaatsvinden bij het verlaten van de kerkzaal. Hiertoe zullen 2 collectanten dusdanig bij de uitgang gaan staan  waarbij de 1.5 mtr afstand kan worden gewaarborgd. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de collectezakken met een lange steel. Tevens zijn daar ook de zendingsbussen op de vertrouwde plaats.

 

Koffiedrinken en ontmoeting na afloop zal tot nader bericht niet plaatsvinden. Zodra dit weer mogelijk is zal dit bekend worden gemaakt.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter