(Geplaatst vrijdag 25  juni 2021)

 

HERVORMDE GEMEENTE

TER AAR

 

Nieuwsbrief over de samenkomsten in de Hervormde kerk van Ter Aar.

 

Met ingang van zaterdag 26 juni wordt in Nederland een flinke stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft begin van deze week besproken wat deze verdere versoepelingen van de coronamaatregelen betekenen voor de kerken. Afgelopen donderdag  hebben zij hun advies gegeven aan het moderamen van de PKN.

De kerkenraad heeft dit advies afgelopen donderdagavond besproken en de volgende besluiten genomen:

 

1:   Vanaf zondag 27 juni mogen er maximaal 75  mensen (exclusief medewerkers en kinderen die naar de KND gaan. ) tijdens een kerkdienst aanwezig zijn op de daarvoor aangegeven plaatsen.

Het maximale aantal is wel afhankelijk van het aantal aanwezige huishoudens.

Vooraf aanmelden is niet meer nodig. Als blijkt dat er meer dan het maximale aantal bezoekers de dienst bezoeken zullen een aantal de dienst in De Ark via het scherm kunnen  volgen. Alle bezoekers moeten wij wel blijven registeren.

2: Alle liederen mogen weer worden meegezongen. De eerdere beperking is komen te vervallen.

3: De liederenbundels zijn weer beschikbaar

4: Voorlopig zullen alle liederen ook op de beamer worden getoond.

5: De collectes blijven beide bij de uitgang.

6: Bij binnenkomst dient u de handen te ontsmetten.

7: Het verlaten van de kerk blijft via het middenpad en op aanwijzing van de koster.

 

Beste gemeenteleden we gaan een periode tegemoet waarin het coronavirus minder invloed heeft in onze dagelijks leven. Vele maatregelen zij vervallen. Dat is heel goed nieuws en het  mag ons hoopvol stemmen, maar het virus bestaat zeker nog wel en blijft van ons ook discipline vragen, vertrouwen en medewerking. Daarbij is voorzichtigheid op zijn plaats en blijven de basisregels nog steeds van toepassing.

Laten we met ons allen hopen en bidden dat het virus onder controle mag blijven en we  terecht mogen komen in een tijd waarin alle maatregelen tot het verleden gaan behoren.

 

En hartelijke groet van de kerkenraad.

Vul een zoekwoord in en druk enter