(Vrijdag 18 dec. 2020)

 

Nieuwsbrief over de samenkomsten in de Hervormde kerk van Ter Aar. 

 

Beste gemeenteleden,

 

Sinds afgelopen dinsdag 15 december is ons land geconfronteerd met ingrijpende  lockdown maatregelen als gevolg van het grote aantal besmettingen dat ons brengt in de situatie die wij hebben gekend in de maanden maart en april. Dat betekent dat ook wij als kerkenraad bijeen zijn geweest om het aangescherpte advies rond het houden van kerkdiensten te bespreken.

Het advies vanuit de landelijke kerk is:

“Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken”.

 

Als kerkenraad hebben wij besloten dat advies ook op te volgen.

 

We doen dat vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor de samenleving in het algemeen en voor het inperken van de gezondheidsrisico’s in het bijzonder. Ook de kerken en andere geloofsgemeenschappen zijn zich bewust van de risico’s voor elkaars gezondheid en met name voor die van de meest kwetsbaren in onze samenleving. De ziekenhuizen lopen weer vol en de druk op de gezondheidszorg is zeer groot. Er wordt enorm veel gevraagd van al die mensen die dag en nacht klaar staan om de mensen die getroffen zijn door het virus en daar ernstig ziek van worden, te verzorgen.

Als kerken hebben wij een bijzondere positie die grondwettelijk is vastgelegd. Daar wordt veel over gesproken in de politiek en de media. Waarom geldt voor de kerken een uitzondering? Dat heeft te maken met de godsdienstvrijheid die wij in ons land van groot belang achten. Maar tegelijkertijd ontslaat dat de kerken niet van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht van de huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair te verklaren met de gehele samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment.

 

We hebben met elkaar de afgelopen maanden ons best gedaan om met de beperkte toegestane mogelijkheden elkaar te ontmoeten in de diensten. Uw medewerking daarbij was geweldig en daarvoor zijn wij u zeer dankbaar. Echter zullen we in de komende tijd daar nog een schepje bovenop moeten doen. Zodra er weer nieuwe mogelijkheden komen zullen we weer van ons laten horen.

Alle diensten zullen tot nader bericht digitaal te beluisteren en te bekijken zijn. Kijk op de site van de kerk voor de actuele informatie hierover. www.hervormdegemeenteteraar.nl

Via deze site kunt u ook de buttons aanklikken van Kerkomroep of You Tube.  Via beide verbindingen kunt u tijdens dat de dienst wordt gehouden live meeluisteren en/of  meekijken. Na de gehouden dienst kunt u de uitzending op De Kerkomroep direct terugluisteren. Bij de  uitgezonden dienst via You Tube  kan dat via de site van de kerk pas de volgende dag.  Voor eerder terugkijken moet u naar de internetsite van  You Tube en dan zoeken op: live stream NH kerk Ter Aar.

 

Nu er diverse vaccins zijn is er de glorende hoop dat deze crisis haar einde nadert en vragen wij u om geduld en volharding.

 

Met vriendelijke groet,

 

De kerkenraad

Vul een zoekwoord in en druk enter