DIENSTEN VOOR JONG EN OUD.(Deze diensten gaan de ‘Jeugddiensten’ vervangen)

 

Hallo allemaal,

Even een terugblik van de dienst voor jong en oud op 1 maart j.l. Dit was een fijne dienst voor iedereen, qua liederen met koor en orgel. Ik hoorde erg positieve reacties. Wij hopen dat de diensten die wij gaan voorbereiden ook prachtig worden en goed bezocht gaan worden. Iedereen die er was en meeluisterde hartelijk bedankt.

Namens de commissie, Dirk Haring

 

De eerstvolgende dienst voor jong en oud is op 10 mei a.s. in de morgendienst.

 

De voorganger is dan Martin Padmos uit Krimpen a/d IJssel en de Gospelband 4 Tune uit Hardinxveld gaat optreden.

Het thema is nog niet bekend, maar het zal ongetwijfeld een pakkend thema worden.

 

Na de dienst is er koffiedrinken in De Ark.

Allen tot dan op 10 mei. De commissie

Aanvang: 9.30 uur.

 

Na de dienst is er koffiedrinken in De Ark.

 

Wilt jij/u meer informatie over de diensten voor jong en oud? Neem dan contact op met: Dirk Haring tel. 605092.

Vul een zoekwoord in en druk enter