BELIJDENISGESPREKSGROEP

 

In het nieuwe seizoen hoop ik – op verzoek van de kerkenraad – te starten met een belijdenisgesprekskring. In deze kring willen we met elkaar leren van- en nadenken over de hoofdzaken van ons geloof. En misschien zijn er dan een aantal mensen die met Palmpasen hét geloof in het openbaar willen belijden.

 

Maar daarnaast willen we met elkaar in gesprek gaan om samen te groeien in het geloof. Misschien denkt u of jij: ‘groeien in het geloof?’ “U kent vast wel de gelijkenis van Jezus over de talenten. Een zakenman gaat op reis, roept zijn medewerkers bij zich en vertrouwt hun voor de tijd dat hij weg is talenten (geldbedragen) toe om daar zoveel mogelijk profijt mee te behalen. De man die 5 talenten krijgt, verdient er 5 bij. Een ander heeft 2 talenten gekregen en blijkt er bij terugkeer van zijn baas 2 bij verdiend te hebben. Zij worden geprezen en beloond. Maar de derde heeft het ene talent dat hij kreeg in de grond gestopt en er niets mee gedaan. Daarom wordt het hem afgepakt.

 

Vaak is deze gelijkenis verkeerd toegepast. Alsof het zou gaan over allerlei gaven en begaafdheden, die ons zijn toebedeeld. We moeten onze talenten goed gebruiken, zeggen we dan. En denken dan aan dingen als geld en goed, verstand en handigheid, lichaamskracht en muzikaliteit. Maar dit kan Jezus niet bedoeld hebben. Want Hij zegt: ‘Aan een ieder die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Dit slaat op de gave van de blijde boodschap van het Evangelie, die ons is toevertrouwd. Als we met die gave woekeren en aan de gang gaan, zullen we erin groeien en er steeds meer mee kunnen. Het wordt een rijke schat. Maar als we er niets mee doen, zal het weinige dat we er nog van weten, ons ook nog ontglippen.”

 

Kom ook … dan kunnen we elkaar helpen om met onze gaven te woekeren en samen te groeien. Op

 

maandagavond 24 september, 19.30 uur

 

willen we voor de eerste keer bij elkaar komen in De Ark om afspraken te maken voor het komende seizoen en uw of jouw vragen te inventariseren.

 

Ik ben benieuwd!

Ds. B. Brunt

Tel. 0651584247

 

 

 

 

Vul een zoekwoord in en druk enter