Elke zondag is er KinderNevenDienst in ‘de Ark’.   (Behalve tijdens de zomervakantie en kerstvakantie).

Meer informatie? U kunt bellen:

Anneke Roos      tel. 602253

Annet Treur        tel. 744258 (Voorzitter)

*****

 

Wat is het spannend als je vier jaar bent en je mag voor het eerst naar school. Welke juffrouw of meester heb je en welke kinderen zitten er allemaal in de klas? Ook voor de pappa`s en mamma`s erg spannend. Je kleine kindje naar school zien gaan en beseffen dat je het een beetje los moet laten. Ook in de kerk breekt er dan een nieuwe fase aan. Je bent vier jaar dus mag je mee naar de kerk en mag je ook naar de kindernevendienst. Maar wat is nu de kindernevendienst? De kindernevendienst is voor alle kinderen op de basisschool van 4 t/m 12 jaar. Voordat de preek in de kerk begint gaan de kinderen uit de kerk samen met de leiding naar de ark toe. Hier verdelen we ons in twee groepen. Elke groep zit in een aparte ruimte. We bidden met elkaar en zingen liedjes, misschien ook wel liedjes die je al kent van thuis of school. Na het bijbel verhaal maken we vaak een knutsel, puzzel of doen we een spel. Elke week staat er een ander verhaal uit de bijbel centraal. Met Kerst en Pasen hebben we vaak een project waar we dan een aantal weken aan werken. Voor in de kerk staat dan vaak een mooi knutselwerk zodat de mensen in de kerk ook kunnen zien waar wij mee bezig zijn. In de zomervakantie en kerstvakantie is er geen kindernevendienst maar ligt er achter in de kerk een werkboekje, puzzel of kleurplaat die je kunt maken tijdens de dienst. Na de vakantie zijn we alweer begonnen met de kindernevendienst en zien we veel enthousiaste kinderen naar de kindernevendienst toe gaan. Als je zin hebt of benieuwd bent, dan ben je van harte uitgenodigd. Kom jij ook een keertje kijken?

 

Vriendelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst.

 

Historie:

 

Juli 2021.

Zaterdag 10 juli is er een zeer geslaagd afsluitingsfeestje gehouden, gevolgd door een hele fijne gezinsdienst op 11 juli.

Op de site van de kerk zijn daar foto’s van te zien. Het bekijken waard.

De Kindernevendienst gaat de hele zomer gewoon door mede met hulp van diverse gemeenteleden die zich daar eenmalig voor inzetten.

Dank daarvoor! Geweldig.

–oo0oo–

Juni 2021.

En dan zitten we al weer in juni. Wat gaat de tijd toch snel. Alles bloeit in geuren en kleuren. Pasen ligt al weer achter ons. Het Paasproject hebben de kinderen thuis kunnen maken en tijdens de diensten in de kerk werd er aandacht besteed aan het project door de dominee. Met Pasen konden we met alle gezinnen van de kindernevendienst naar de kerk en konden we met elkaar het project af maken. Wat was het een feestje om alle kinderen en hun ouders weer te zien. De kerk was mooi versierd met alle project knutsels en de kinderen hadden allemaal een grote zon geknutseld.

Na Pasen zijn we weer begonnen met de kindernevendienst tijdens de dienst. De kinderen en de leiding waren enthousiast om weer te beginnen. De kindernevendienst draait niet zoals we gewend zijn. We waren gewend om 2 groepen kinderen te hebben. 1 Groep voor de onderbouw en 1 groep voor de bovenbouw. Nu hebben we 1 groep en dat is soms best een drukte maar wel een gezellige drukte. Een aantal verhalen die de kinderen de afgelopen weken hebben gehoord zijn: Thomas ontmoet de levende Jezus, Petrus mag apostel zijn van Jezus, Jezus gaat naar de hemel maar keert eens terug en de Geest vervult de gelovigen. Tijdens de dienst werd er naar de verhalen geluisterd en werd er druk geknutseld, een puzzel gemaakt of een spel gedaan.

En nu gaan we al weer uitkijken naar de zomervakantie. Gaan we op vakantie of blijven we thuis? Een moment vrij van school en werk is in deze rare tijd toch wel erg lekker. Even het hoofd leegmaken en niks moeten, maar genieten van de vrije tijd en het gezin. Voordat de vakantie begint willen we met de kinderen nog een afsluiting van de kindernevendienst houden. Dit feestje willen we houden op zaterdag 10 juli, we starten om 16:00 uur en eindigen 19:00 uur. Wat we gaan doen blijft natuurlijk een verrassing maar noteer de datum vast in je agenda of in de agenda van je ouders. De volgende dag, op zondag 11 juli is er een gezinsdienst in de kerk. Deze dienst is voor de kinderen van de kindernevendienst en hun ouders maar natuurlijk ook voor alle andere gemeenteleden en begint op de normale tijd van 9:30 uur. Tijdens de dienst nemen we afscheid van een aantal kinderen omdat ze gaan verhuizen of omdat ze naar de middelbare school gaan. De middelbare school is weer een nieuwe periode tijdens het opgroeien en afscheid nemen van de kindernevendienst hoort daar ook bij.

Tot zo ver weer even het laatste nieuws van de kindernevendienst. Wij willen u en jullie alvast een hele fijne vakantie wensen of dat nu thuis of elders is.  

Groeten van de leiding kindernevendienst.

–oo0oo–

Januari 2021.

Ter informatie:

vanaf 14 februari a.s. gaat de ‘Lijdenstijd’ in. Dat zijn de weken vóór dat het Pasen is. Ook deze keer is het project weer zichtbaar vóór in de kerk. Het is een mooi  en fleurig project en vorig jaar maar voor 3 weken gebruikt, daarom zetten we het ook dit jaar neer. 

De kinderen krijgen het project weer thuis zodat ze daar, nog steeds op afstand helaas, kunnen luisteren en knutselen. In de kerk wordt het symbool opgehangen en een bijbehorend stukje tekst voorgelezen.

Zo gaan we weer met elkaar ons voorbereiden op Pasen.

 

Ken je Mij?

KINDERNEVENDIENST PAASPROJECT 2021.    ( Vanaf zondag 14 februari )

We volgen Jezus op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. Als je een diepe band heb met elkaar zul je elkaars goede en slechte kanten ontdekken. Zo begrijp je elkaar beter en kun je elkaar tot vreugde en steun zijn.
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons  verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

 

Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel (in de vorm van een huis), met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Op het paneel komen aan weerszijden van het kruis acht symbolen. De symbolen worden gemaakt met ‘String-Art’; waarbij de omtrek van een symbool met spijkertjes is uitgezet en de vorm met draad langs de spijkertjes is gemaakt.  De gekozen materialen: hout, spijkers en draad verwijzen allemaal naar de geschiedenis van het verlossingswerk van Christus. De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat. Dat plan is ook voor ons de rode draad om kinderen de verhalen te vertellen en te laten zien. De vele spijkertjes staan verder symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

 

Weekthema’s

  14 februari. Waarom juich je voor Mij?

Matteüs 21:1-11

Vandaag horen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel veel mensen juichen Hem toe, ze staan langs de kant van de weg en zwaaien met takken. Net zo’n soort tak als we hier op de projectverbeelding zien, gemaakt van spijkertjes en draad.
  21 februari. Hoe kom je naar Mij?

Matteüs 21: 12-17

De afbeelding van vandaag laat er iets van zien; in Gods huis ben je op Hem gericht. Dat zie je aan de gevouwen handen. Je doet je handen samen als je gaat bidden. Je laat zien dat je niets anders wilt doen dan je op God te richten. Je zet je handen, alles wat je aan het doen bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om van binnen stil te worden voor God, om eerbied te hebben voor Hem.

 28 februari. Wat geef je Mij?

Matteüs 26: 1-16

Het hart van vandaag is een teken van onvoorwaardelijke liefde. Het mooiste dat God aan ons heeft gegeven: verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad. Als je dat weet, wat geef je Hem dan? Dan kun je toch niet anders dan jouw hart geven aan Hem met alle liefde die in je is!

 

  7 maart. Wat zeg je over Mij?

Matteüs 26: 57-68

We zien vandaag een open Bijbel als teken bij deze gebeurtenis; Wat doen wij met Gods woord? Geloven we wat de Bijbel zegt over Jezus? Wat zeggen we zelf over Hem? Wat doen wij om met eerbied te leven naar zijn Woord? Daar passen geen leugens bij! Daar hoort bij: leven met Gods woorden, doen waar Hij over spreekt. Omdat je weet dat de waarheid de leugen altijd overwint.

 

  14 maart. Kies je voor Mij?

Matteüs 27: 11-14 en 19-26

Dat beeld gebruiken we ook wel eens als we moeten kiezen, als we ‘afwegen’ wat we moeten doen. Je legt de voordelen in het ene schaaltje en de nadelen aan de andere kant en je kijkt wat meer weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het beste is.

 

  21 maart. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Geen prachtige kroon van goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. Vandaag kijken we naar Hem als onze Koning, die alles voor ons overheeft.

 28 maart. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens. En toch… in het sterven en begraven maakt God alles heel! Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeën willen ze niet geloven. Komt er een vervolg? Durven wij geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij nog hoop voor Jezus?

 

Paasdienst 4 april met kinderen KND. Leef je mee met Mij?

  Matteüs 28: 1-10

Zie je dat, een opkomende zon, teken van een nieuwe dag! Het licht heeft het duister overwonnen. Het is Pasen! God roept zijn Zoon tot leven.

 

–oo0oo–

 

December 2020.

 

     

Kerst project Kinder Neven Dienst 2020

                                             ‘Ik zie toekomst in jou’

 

Een project over spiegelen, kijken, geloven en zien…..

 

In dit project laat God, op weg naar Kerst, zien welke toekomst Hij voor ogen

heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren.

Hij doet dat door zijn engelen naar de wereld te sturen met zijn boodschap.

Engelen zijn Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor de mensen. Als wij

luisteren naar hun boodschap merken we dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de herders bedoeld is. God helpt ons om vanuit verschillende perspectieven zijn liefde in Christus te zien, beter te begrijpen en erin te geloven.

We zien hoe God toekomst ziet in de mensen die Hij betrekt bij zijn plan voor de wereld. Hij zegt als het ware tegen de mensen in de geschiedenissen ‘ik zie toekomst in jou’. Hij wil hen laten meewerken aan de toekomst. Hij stuurt engelen naar hen toe die laten zien wie God voor hen wil zijn. Door zijn engel houdt hij hen als het ware een spiegel voor.

Want hoe zien wij Gods toekomst voor  onszelf? God wil door zijn woorden een spiegel voor ons zijn. Hij wil Zijn licht en liefde weerspiegelen naar jou. Zo krijg je inzicht, mag je deelhebben aan Zijn redding en groei je in geloof.

We vieren met Kerst dat God zijn Zoon stuurt om ons te redden. Hij is Gods Licht voor de, soms donkere wereld. Jezus is Gods spiegelbeeld, die als geen ander Gods Licht weerkaatst.

Als we God voor de komst van Jezus danken en prijzen en leven zoals Hij ons leert, weerspiegelt ook in ons Gods Licht voor de wereld.

 

1e Advent: 29 nov.  De Engel verschijnt aan Zacharias. De spiegel van Belofte.

2e Advent:  6 dec.    De Engel verschijnt aan Maria (de spiegel van Liefde)

3e advent: 13 dec.   De Engel verschijnt aan  Jozef ( de spiegel van Anders Zien)

4e Advent: 20 dec.  De Engel verschijnt aan Het Kind van NU. De spiegel van Geloof.

Kerstavonddienst: 24 dec.  19.00 uur. 

De Engel verschijnt aan de Herder ‘De spiegel van Vreugde’.

      (Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor de kinderen van de KND met slechts 1 van de ouders!!) 

 

Als de kinderen terug komen in de kerk zult u daar méér over horen!

 

Project over spiegelen, kijken, geloven en zien…

De projectverbeelding bestaat uit een spiegelende achterwand gevormd met stukjes cd’s die het spiegelen, kijken, geloven en zien verbeelden. Voor de spiegelwand zien we telkens twee figuren die met het verhaal te maken hebben. Een engel heeft hierin een terugkerende rol. De projecttitel ‘Ik zie toekomst in jou’ geldt niet alleen de Bijbelse figuren die we gaan ontmoeten maar ook ons vandaag de dag. Daarom is er ook een hedendaags kind van Nu, te zien.

  

Klik op de deze link voor het projectlied:              2020-kerst-projectlied-2

 

*****

 

September 2020.

               Het is alweer september en we kunnen nog even nagenieten van het mooie weer. Af en toe wel een bui regen maar dat is weer goed voor de natuur. De zomervakantie ligt ook al weer achter ons en de kinderen gaan weer naar school toe.

 

Normaal zouden we voor de vakantie een afsluiting van het seizoen hebben, maar door de gekke tijden hebben we besloten om de kindernevendienst tijdens de schoolvakantie door te laten draaien, dus hadden we dit jaar geen afsluiting. Tijdens de schoolvakantie mochten de kinderen dus gewoon naar de kindernevendienst. Nou dat hoef je geen twee keer te zeggen, want elke zondag in de vakantie waren er wel kinderen aanwezig. Ook de leiding was bereid om in de vakantie kindernevendienst te blijven geven. Super dat het zo geregeld kon worden.

 

Elke week was er ook een “papa” of andere hulp die mee wou helpen en ik kan u vertellen dat vonden en vinden de kinderen erg leuk. Ook de komende tijd staan er vaders op het rooster die mee helpen. Lijkt het u ook een keer leuk om te helpen neem dan gerust contact op met Anneke Roos. Telefoonnummer: 0172-602253.

 

De verhalen die de afgelopen tijd zijn gelezen tijdens de kindernevendienst zijn onder meer:

Israël maakt een gouden kalf,

de gelijkenis van de ingezaaide akker,

Jezus voedt vijfduizend man,

David verslaat Goliath,

Saul wordt bang voor David.

 

Er werd ook druk geknutseld. Zo kwamen de kinderen een keer met een schild in de kerk en speelden ze op een zelfgemaakte harp. Tijdens de weken dat de kindernevendienst de gehele kerkdienst duurde, werd er ook ruimte gemaakt voor een spel. Dit werd binnen gedaan maar ook een paar keer buiten. Fijn om even lekker te rennen en te spelen zodat de kinderen daarna weer aan het werk konden met hun knutsel of puzzel. Fijn om in deze vreemde tijd toch naar de kerk te kunnen en de kinderen naar de kindernevendienst kunnen. Laten we hopen dat we steeds meer terug kunnen naar het “normaal”.

 

Groeten van de kindernevendienst leiding. 

–oo0oo–

Juni 2020.

 

          Als eerste wil ik jullie en u vragen hoe het met jullie gaat in deze rare tijden. Corona is ons land binnengekomen en de kranten staan er vol van. Op tv komt er regelmatig een persconferentie voorbij of wordt er in een programma extra aandacht aan besteed. Ook in de kerk merken we het. We waren net begonnen met het Paasproject en we mochten niet meer naar de kerk toe. Wat is dat vreemd zeg. Niet naar de kerk toe kunnen gaan. Wat we normaal elke zondag doen, mag ineens niet meer. Het Paasproject is uit de kerk weggehaald en we hopen er volgend jaar een nieuwe start mee te maken.

Met Pasen hebben alle kinderen een grote envelop gekregen. Hierin zat een brief voor de kinderen met een knutsel en wat lekkers. De kinderen konden een mooie vlaggenlijn knutselen over het Paas evangelie. We hebben hier mooie foto’s van gekregen die te zien waren in de Paasdienst die via youtube werd uitgezonden.

Ook kregen de kinderen van de kindernevendienst een bijbel thuisbezorgd. Het is fijn om te horen dat ouders er uit lezen en dat de kinderen het leuk vonden om het te krijgen.

 

Afgelopen 14 juni was er voor het eerst weer kindernevendienst. Veertien kinderen stonden te springen om weer te komen. Ze mochten meteen naar de ark toe en de ouders gingen naar de kerk. Het was een hele klus om alle kinderen bezig te houden. Er werd een bijbel verhaal verteld via de laptop met behulp van de “Henkie-show”.   

Daarna mochten de kinderen kiezen uit twee knutselwerkjes. Als afsluiter mochten de kinderen in de pastorie tuin spelen. Er was een buitenspel wat door Shannon was geregeld en daarna werden de kinderen opgehaald omdat de kerk uit was. Al met al een drukke kindernevendienst deze eerste keer.

 

Wij hopen een beroep te kunnen doen op ouders van de kindernevendienst kinderen, om een keertje mee te helpen. Natuurlijk mag u ook komen helpen als u geen kinderen op de kindernevendienst heeft. Mocht u dit zien zitten, dan kunt u zich opgeven bij Anneke Roos. Haar telefoonnummer is: 0172-602253.

Laten we er zo met elkaar voor zorgen dat de kinderen naar de kindernevendienst kunnen gaan!

 

Groeten van de kindernevendienst leiding

 

–oo0oo–

Kindernevendienst.

Wat is het spannend als je vier jaar bent en je mag voor het eerst naar school. Welke juffrouw of meester heb je en welke kinderen zitten er allemaal in de klas? Ook voor de pappa`s en mamma`s erg spannend. Je kleine kindje naar school zien gaan en beseffen dat je het een beetje los moet laten. Ook in de kerk breekt er dan een nieuwe fase aan. Je bent vier jaar dus mag je mee naar de kerk en mag je ook naar de kindernevendienst. Maar wat is nu de kindernevendienst? De kindernevendienst is voor alle kinderen op de basisschool van 4 t/m 12 jaar. Voordat de preek in de kerk begint gaan de kinderen uit de kerk samen met de leiding naar de Ark toe. Hier verdelen we ons in twee groepen. Elke groep zit in een aparte ruimte. We bidden met elkaar en zingen liedjes, misschien ook wel liedjes die je al kent van thuis of school. Na het bijbel verhaal maken we vaak een knutsel, puzzel of doen we een spel. Elke week staat er een ander verhaal uit de bijbel centraal. Met Kerst en Pasen hebben we vaak een project waar we dan een aantal weken aan werken. Voor in de kerk staat dan vaak een mooi knutselwerk zodat de mensen in de kerk ook kunnen zien waar wij mee bezig zijn. In de zomervakantie en kerstvakantie is er geen kindernevendienst maar ligt er achter in de kerk een werkboekje, puzzel of kleurplaat die je kunt maken tijdens de dienst. Na de vakantie zijn we alweer begonnen met de kindernevendienst en zien we veel enthousiaste kinderen naar de kindernevendienst toe gaan. Als je zin hebt of benieuwd bent, dan ben je van harte uitgenodigd. Kom jij ook een keertje kijken?

Vriendelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst.

 

–oo0oo–

We waren net het Paasproject begonnen. Het grote huis met het kruis in het midden stond voor in de kerk. Op de kindernevendienst zouden we met de kinderen de lijdenstijd van Jezus volgen. Helaas kregen we te horen dat de kerkdiensten voorlopig niet doorgaan.  Na met de leiding en de kerkenraad overlegd te hebben, hebben we besloten om het project stop te zetten. Dit vinden wij uiteraard erg jammer maar helaas is het niet anders. Hopelijk kunnen we volgend jaar hetzelfde project gebruiken en kunnen we het dan wel elke week volgen. Voor nu wensen wij u en jullie veel gezondheid toe en kracht in deze tijden.

 

Namens de kindernevendienst

 

 –oo0oo–

Paasproject 2020 Kindernevendienst.

 

 

 

http://www.hervormdegemeenteteraar.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-pasen-tekst-suikerpotje-en-leiding.pdf

 

KEN JE MIJ?

Kindernevendienst Paasproject 2020

 

We volgen Jezus op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. Als je een diepe band heb met elkaar zul je elkaars goede en slechte kanten ontdekken. Zo begrijp je elkaar beter en kun je elkaar tot vreugde en steun zijn.
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons  verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

 

23 februari. Waarom juich je voor Mij?

Matteüs 21:1-11

Vandaag horen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel veel mensen juichen Hem toe, ze staan langs de kant van de weg en zwaaien met takken. Net zo’n soort tak als we hier op de projectverbeelding zien, gemaakt van spijkertjes en draad.


1 maart. Hoe kom je naar Mij?

Matteüs 21: 12-17

De afbeelding van vandaag laat er iets van zien; in Gods huis ben je op Hem gericht. Dat zie je aan de gevouwen handen. Je doet je handen samen als je gaat bidden. Je laat zien dat je niets anders wilt doen dan je op God te richten. Je zet je handen, alles wat je aan het doen bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om van binnen stil te worden voor God, om eerbied te hebben voor Hem.

8 maart. Wat geef je Mij?

Matteüs 26: 1-16

Het hart van vandaag is een teken van onvoorwaardelijke liefde. Het mooiste dat God aan ons heeft gegeven: verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad. Als je dat weet, wat geef je Hem dan? Dan kun je toch niet anders dan jouw hart geven aan Hem met alle liefde die in je is!

15 maart. Wat zeg je over Mij?

Matteüs 26: 57-68

We zien vandaag een open Bijbel als teken bij deze gebeurtenis; Wat doen wij met Gods woord? Geloven we wat de Bijbel zegt over Jezus? Wat zeggen we zelf over Hem? Wat doen wij om met eerbied te leven naar zijn Woord? Daar passen geen leugens bij! Daar hoort bij: leven met Gods woorden, doen waar Hij over spreekt. Omdat je weet dat de waarheid de leugen altijd overwint.

 

 

22 maart. Kies je voor Mij?

Matteüs 27: 11-14 en 19-26

Dat beeld gebruiken we ook wel eens als we moeten kiezen, als we ‘afwegen’ wat we moeten doen. Je legt de voordelen in het ene schaaltje en de nadelen aan de andere kant en je kijkt wat meer weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het beste is.

 

29 maart. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Geen prachtige kroon van goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. Vandaag kijken we naar Hem als onze Koning, die alles voor ons overheeft.

5 april. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens. En toch… in het sterven en begraven maakt God alles heel! Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeën willen ze niet geloven. Komt er een vervolg? Durven wij geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij nog hoop voor Jezus?

12 april. Leef je mee met Mij?

Matteüs 28: 1-10

Zie je dat, een opkomende zon, teken van een nieuwe dag! Het licht heeft het duister overwonnen. Het is Pasen! God roept zijn Zoon tot leven.

 

Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel (in de vorm van een huis), met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Op het paneel komen aan weerszijden van het kruis acht symbolen. De symbolen worden gemaakt met ‘String-Art’; waarbij de omtrek van een symbool met spijkertjes is uitgezet en de vorm met draad langs de spijkertjes is gemaakt.  De gekozen materialen: hout, spijkers en draad verwijzen allemaal naar de geschiedenis van het verlossingswerk van Christus. De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat. Dat plan is ook voor ons de rode draad om kinderen de verhalen te vertellen en te laten zien. De vele spijkertjes staan verder symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

 

–oo0oo–

 

 

Kerstproject 2019 Kindernevendienst.

 

God belooft de Vredekoning.

 

Het kerstproject staat in het teken van vrede. De hemelse vrede die God geeft. In het

Bijbelboek Micha lezen we hoe de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de Koning die in vrede zal regeren, komt.

Het kerstproject herinnert ons niet alleen aan Jezus’ komst op aarde,  maar laat ons ook vooruitkijken naar de tijd dat Hij als Koning zal terugkomen en zal regeren over heel de aarde. Wij mogen in het project Gods beloften zien en ervaren hoe het zou kunnen zijn. Leven met het oog gericht op de toekomst, trouw aan Gods geboden en leven vanuit echte liefde voor de Heer.

Vormgeving:

Het project verbeeldt een langwerpig venster, zoals die in veel kerken te zien is. Het venster geeft een vergezicht: de mogelijkheid om verder te kijken. Zoals Micha het volk Israël en ons door zijn verhalen een vergezicht geeft. Het kozijn verdeelt het venster in een aantal raampartijen. Deze zullen steeds verder gevuld worden met symbolen. Het symbool is gelinkt aan de thema’s van de week.

Zondag 1 december:  Micha 4:1-8  God belooft Vrede (duif)

Zondag 8 december:  Micha 2:6-13 God belooft rechtvaardigheid (weegschaal)

Zondag 15 december: Micha 6:1-8  God vraagt gehoorzaamheid (handspiegel)

Zondag 22 december – Kerstgezinsdienst:   Micha 7:1-7 en 18-20 God belooft vergeving (open geknipte schakelketting) en Micha 5:1-4 en Lucas 2:1-7 God belooft de Verlosser (kroon)

 

In de Adventstijd bereiden we ons voor op het Kerstfeest. We zijn dankbaar voor de komst van Jezus op aarde. Door Hem worden we gered en krijgen we een heerlijke toekomst. Daarom is Kerstfeest een feest!

 

–oo0oo–

 

DERDE KWARTAAL 2019.

De zomervakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Wij hopen dat u en jullie genoten hebben van het mooie weer en misschien wel van een vakantie in het buitenland, in eigen land of lekker thuis. Het was een tijd om even tot rust te komen van school of werk en even lekker niks te doen of dingen te doen waar je zin in had zoals zwemmen, fietsen, logeren, lekker naar het strand gaan en ga zo maar door.

Als we terugblikken was er op 14 juli de afsluiting van de kindernevendienst. Nadat de kerk was afgelopen hebben we lekker koffie, thee en limonade gedronken met een koekje of snoepje in de ark. Daarna hadden Mirjam en Coriena puzzels en een rebus klaar liggen die de gemeente samen met de kinderen van de kindernevendienst konden maken. Het was fijn om te zien hoe jong en oud samen werkte om de puzzels en rebus op te lossen. Het was een gezellige afsluiting met elkaar.

Op zondag 21 juli was de laatste keer kindernevendienst. De kinderen hebben toen het verhaal van Jezus gehoord die bij Marta en Maria op bezoek is: Lucas 10 vers 38-42. Toen was het even een moment van rust voor de leiding en de kinderen want de zomervakantie begon.

Op zondag 1 september zijn we de kindernevendienst weer gestart. De leiding was uitgerust en de kinderen waren er ook weer klaar voor. We hopen er met elkaar weer een fijn en leerzaam seizoen van te maken.

Leuk nieuws om te vertellen is dat we er een nieuwe leiding bij hebben. Els Blom komt ons team versterken. Zij is de moeder van Maurits en woont sinds vorig jaar zomer in Ter Aar. Els welkom in ons team en we hopen dat je het naar je zin gaat hebben als leiding.

Tot zover even het nieuws van de kindernevendienst.

 

Groetjes van de leiding

 

–oo0oo–

 

TWEEDE KWARTAAL 2019.

 

Kijken jullie, kijkt u ook uit naar de zomervakantie? Uitkijken naar vakantie in eigen land,  in het buitenland of gewoon lekker thuis. Het mooie weer wat steeds meer van zich laat zien. Genieten van het zonnetje en de natuur die steeds meer uitloopt en groeit. Met het naderen van de zomervakantie nadert ook de afsluiting van de kindernevendienst. Op 14 Juli willen we het seizoen afsluiten samen met de kinderen en de gemeenteleden die komen koffiedrinken na de kerkdienst in de ochtend. Het programma blijft natuurlijk nog even geheim maar we hopen jullie en u natuurlijk te zien.

We mogen terugkijken op een gezellig en mooi seizoen. We hebben natuurlijk het Paasproject afgesloten met als thema: God kiest, God redt….. kies jij ook? De mooie rugzak, voor in de kerk, stond symbool voor de reis die we door het leven mogen maken. Alle zorgen en problemen mogen we in de rugzak stoppen omdat Jezus ons wilt helpen en onze moeilijkheden wilt dragen. Het Paasproject werd afgesloten op tweede Paasdag met een gezinsdienst. Onze dank gaat uit naar Jaap en Annemarie Kempenaar die altijd een hoop werk hebben aan het Paasproject.

 

De weken erna hebben we verhalen gehoord uit het Bijbelboek Genesis. Over Abram die door God wordt geroepen, Abram en Lot die uit elkaar gaan, Abram die Lot red en God die een verbond sluit met Abram. De kinderen hoorde deze en andere verhalen tijdens de kindernevendienst. Na het verhaal kregen de kinderen een bijpassende knutsel of puzzel om te maken. Er werd met elkaar gezongen en gebeden. Het is mooi om te zien hoe elk kind zijn eigen draai geeft aan zijn eigen knutsel. We hebben gelukkig nog een paar weken te gaan tot de laatste kindernevendienst van dit seizoen op 21 juli. Het verhaal voor deze zondag is: Jezus bij Marta en Maria. Lucas 10: vers 38-42. Vraagt U gerust eens aan het einde van de dienst wat de kinderen hebben gedaan of waar het verhaal over ging!

 

Na 21 Juli heeft de leiding even een paar weken rust. Ze kunnen dan weer vol energie aan het nieuwe seizoen beginnen dat begint op 1 September. Wij wensen jullie en u alvast een fijne en rustgevende zomervakantie toe.

Groeten van de kindernevendienstleiding

 

*****

 

EERSTE KWARTAAL 2019.

 

Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook? 

Het Paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te brengen. Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale persoon, want Jezus kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf.

De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze hopen. Ze kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Maar Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven.

Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest, God redt… welke keuze maak jij?

 

Projectverbeelding

Centraal in de verbeelding staat de rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt in een grote trekkersrugzak. 

Ook krijgen alle kinderen een kleine rugzak als symbool dat we in het paasproject de weg van zijn discipelen achter Jezus aan volgen. Als we op reis gaan, pakken we al onze spullen bij elkaar, stoppen die in een rugzak en gaan op pad. Wat moeten we meenemen op onze reis? Hebben we genoeg bij ons? Welke weg moeten we inslaan? Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze reis.

 

Stappen projectverbeelding

De eerst twee weken horen we hoe Jezus de mensen vertelt over te toekomst. De symbolen van deze weken worden aan de rugzak bevestigd als teken van hoop voor de toekomst tijdens de reis. 

De middelste vier weken staan in het teken van een keuze van Jezus en zijn discipelen en ervaren we welke moeilijkheden er onderweg zijn. Ze worden gesymboliseerd door stenen die bij de grote rugzak worden geplaatst. De moeilijkheden stappelen zich op en versperren zo de weg naar Jezus toe. Elke keuze maakt het moeilijker Jezus te bereiken. Hij lijkt verder weg dan ooit. Niet alleen versperren de verkeerde keuzes de weg, ook wordt de last van verkeerde keuzes zwaarder in onze levensrugzak. Als teken hiervan komt er ook in de rugzak van de kinderen elke week een steen bij.

Ondanks alles reikt Jezus ons de hand, om ons op onze weg te ondersteunen, door moeilijkheden heen. Zoals een vader zijn kind helpt, zo helpt Jezus zijn discipelen en ons. Maar Jezus gaat nog verder. Hij wil zelfs al onze moeilijkheden dragen, Hij neemt onze last van ons over. Wij mogen allemaal dicht bij God leven. Zijn liefde overwint.

Symboliek projectverbeelding per week

 

3 maart: God wacht met open armen. Lucas 15:11-32.

Symbool als hoop voor de toekomst: Een sleutel met twee sleutelhangers. Eén met een uitgestrekte hand, ons welkom hetend en één met de naam van het kind erop. De sleutel verwijst naar het Vaderhuis, waar we uiteindelijk bij God welkom zijn.

 

10 maart: Wil je Jezus volgen? Lucas 18:18-24.

Symbool als hoop voor de toekomst: een ring voor aan de sleutelhanger met een kompas en een hartje eraan. Het kompas wijst ons de weg, achter Jezus aan. Met de sleutel als waardevol bezit in onze zak hebben we alleen dit kompas nodig om Jezus te volgen. Dat is het mooie wat Jezus ons verteld. God kiest voor ons. Jezus kiest de weg die God hem wijst te volgen. Wij hoeven niks mee te brengen. We hebben alleen de opdracht Hem lief te hebben boven alles. Maar moeilijk is dat wel. Jezus deelt Gods liefde uit aan ons en zegt: dat is het kostbaarste dat je kunt bezitten.

 

17 maart: Jezus kiest voor Gods plan. Lucas 22:39-53

Symbool keuze: Gesloten ogen als teken van het wegkijken en God vergeten, open ogen als ooggetuige zijn van Gods reddingsplan. Welke kant kies jij?

Wij lezen in de Bijbel hoe Jezus kiest. God de Vader is alles voor Hem, Hem heeft Hij lief. Een beter voorbeeld van geloven kunnen wij niet krijgen. Je ogen sluiten is als een obstakel op de weg. Jezus kiest ervoor om zijn ogen open te houden, op God gericht.

 

24 maart: Petrus durft niet te kiezen.  Lucas 22:54-62

Symbool keuze: Gekruiste vingers achter de rug als teken van een bewuste leugen en twee vingers van 1 hand in de lucht als teken van het afleggen van de gelofte.

Welke kant kies jij? Petrus keert God de rug toe, drie keer. Over deze zonde slaat de haan alarm!

 

31 maart: Niet kiezen is ook kiezen. Lucas 23:1-25

Symbool keuze: twee open vragende handen als teken van geen idee hebben, geen keuze denken te maken en afwijzende hand, als teken van bewust kiezen.

Kiezen vraagt lef en is moeilijk. Soms lijkt het zo veel gemakkelijker om gewoon geen keuze te maken. Maar maak je ook dan geen keuze?  God vraagt ons Jezus te volgen, voor Hem te kiezen. Doen we dat niet, dan komen we niet dichter bij God. Als je even niet kiest, kies je onbewust voor het niet volgen. Het gevolg is dat we zonder er bij na te denken tegen Hem kiezen en doen wat onszelf het beste uitkomt. Gelukkig is Jezus anders. Hij kiest voor ons, ook al geeft Hem dat op korte termijn veel ellende. Want Hij blijft trouw aan het doel: Gods plan om ons te redden, moet hoe dan ook doorgaan.

 

7 april: Gedwongen om te kiezen. Lucas 23:26-32

Symbool keuze: uitgestrekte hand als teken van Gods uitnodiging naar ons dat Hij ons wil ondersteunen en twee handen die elkaar vastpakken bij de pols als teken van samen op reis gaan ook al is dat soms onder dwang. Welke kant kies jij? God vraagt ons dingen te doen, die we liever niet willen. Waar we helemaal geen zin hebben. Toch zet God ons stil. Sommige mensen zien geen nut in het volgen van Jezus; doen dat zelfs met tegenzin. Maar God kan juist daardoor laten zien hoe groot Jezus is en hoeveel jij aan Gods liefde te danken hebt.

 

14 april: Alleen Jezus kiest totaal. Lucas 23:33-53

Symbool van hoop: Alle kleine rugzakjes en stenen worden in de grote rugzak geplaatst als teken dat Jezus onze lasten wil dragen door de dood heen.

Jezus heeft ervoor gekozen om zijn Vader in de hemel te gehoorzamen. Hij is op aarde met het doel de mensen te redden. God wacht op hen met veel liefde en trouw. Alleen Jezus kiest totaal, zonder voorwaarden. En zo verandert Hij de wereld, ook voor ons. Dat lijkt niet zo, als Jezus sterft en begraven wordt. Maar wacht nog drie dagen, dan zal het grote wonder geschieden. Want op Pasen kan iedereen Hem weer zien en in Hem geloven. Hij heeft ons gered en nam al onze zonden over.

 

21 april: Pasen: een nieuwe start. Lucas 24:1-10

 

Het is groot feest vandaag, Jezus heeft de dood overwonnen en geeft ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven. God kiest, God redt… Kies jij ook? Jezus laat zijn aardse leven achter zich en laat zijn Hemelse leven aan ons zien. Jezus heeft gekozen, gehoorzaam tot de dood. Nu beloont zijn hemelse Vader Hem. Hij mag leven, en niet alleen Hij maar ook door hem mogen wij eeuwig leven. Het is niet afgelopen, het begint pas. Jezus mag regeren over hemel en aarde namens God. Pasen is voor Jezus een nieuwe start. En niet alleen voor Jezus maar voor ieder die in Hem gelooft en hem wil volgen tijdens zijn levensreis.

 

Het project wordt met en door de kinderen van de Kindernevendienst afgesloten in de  Paasgezinsdienst op Tweede Paasdag 22 april. Aanvang 9.30 uur.

 

Op 2de Paasdag komen de kinderen van kinderkoor Emmanuel uit Linschoten zingen in de PaasGezinsdienst.

Naast het zingen van veel bekende liederen zal de rugzak van het Paasproject een belangrijke plaats krijgen. Want die wordt in de weken van de Lijdenstijd steeds voller en zwaarder, op 2de Paasdag verandert dat………

We hopen dat er veel kinderen met hun ouders en familie om 9.30 uur in de kerk zitten en we allemaal naar Joost de Bruijn gaan luisteren in deze PaasGezinsdienst.

Na afloop is er koffie, thee en limonade in de Ark.

 

–oo0oo–

4e kwartaal 2018.

KND Kerstproject 2018:  Lichtdagers van God.

Dit jaar  lezen we de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op 5 personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt.

God geeft Jezus vanuit zijn wonderlijke liefde en genade aan de mensen en vraagt om een antwoord. Door die antwoorden (in nood, vanuit kleingeloof, vol vertrouwen, geholpen door medegelovigen) zien we dat Gods licht steeds meer gaat stralen en dat zijn verlossing in Christus wordt geopenbaard. En dankzij Gods Geest zien wij in de adventstijd Gods liefde ook voor ons allen verschijnen. We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd. De volgende bijbelgedeelten worden gelezen:

 

2 december: Lucas 1:5-25. God wijst de weg.

Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt.

 

9 december: Lucas 1:26-38. Wat U doet is goed.

Projectthema: Maria draagt in vertrouwen.

 

16 december: Lucas 1:39-56. Praten over het wonder.

Projectthema: Elisabeth deelt in geloof.

23 december (9.30u): Lucas 1:57-80. Het wonder wordt langzaam zichtbaar. Projectthema: Johannes, een levend teken23 DECEMBER, 16.00 uur: KERSTGEZINSDIENST

Lucas 2: 1-20.  Kerstfeest: geef Gods wonder door!

Projectthema: Jezus, het wonder komt!

 

 

Projectverbeelding:

In het project staan Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus centraal. Deze 5 personen verbeelden de betrokkenheid bij de gebeurtenissen rondom het hoopvol uitzien naar de geboorte van de Messias. Ze dragen allemaal op hun eigen manier Gods boodschap uit. Ze mogen dat ondanks hun gebrokenheid door Gods tussenkomst en met zijn hulp doen: daarmee zijn zij Lichtdragers van God geworden.

Vijf panelen: elk paneel laat in de loop van het project een gekleurde kaars met vlam zien met steeds 1 persoon in de hoofdrol. 4 kaarsen zijn in ‘glas in lood’ stijl als symbool van de gebrokenheid van deze wereld. Toch kan Gods licht er door heen schijnen. De 5e kaars in het midden is helemaal heel en staat symbool voor de volmaaktheid van Jezus. Een stralend middelpunt!

Met het project laten we zien hoe Gods Licht van bevrijding zichtbaar wordt. We mogen ervaren hoe het is om met zijn hulp het Licht uit te dragen in de wereld om ons heen, ook al is er gebrokenheid in ons. God verbindt al die stukjes door zijn Zoon Jezus Christus en maakt ons heel.

*****

3e kwartaal 2018.

Kindernevendienst

 

De tijd vliegt voorbij en het vooruitzicht dat de zomervakantie voor de deur staat is toch wel een lekker gevoel. Een tijd om even te onthaasten en rustig aan te doen. Even geen school, geen werken en genieten van het samen zijn met het gezin en of partner. Misschien wel lekker op vakantie naar het buitenland, in ons eigen kikkerlandje of gewoon lekker thuis en dan dagjes uitgaan. Hoe we de vakantie ook vieren laat het een tijd zijn van ontspanning en bezinning. Even stil staan na alle drukte en tot ons zelf komen. Dat geldt ook voor de kindernevendienst. Het einde van het seizoen is in zicht. Met Pasen hadden we een prachtig project voor in de kerk staan. Het project met de titel “ De nieuwe schepping”. Het project werd afgesloten tijdens een gezinsdienst waar de Lenteklokjes uit Kamerik kwamen zingen. Verder mochten we verhalen horen uit de bijbel bijvoorbeeld over Kain en Abel, over Noach die in opdracht van God een ark moest bouwen, over de spraakverwarring bij de toren van Babel maar ook het verhaal over Job. Hoe Job op de proef wordt gesteld maar uiteindelijk ook door God wordt gezegend. Het is mooi om de verhalen uit de bijbel met de kinderen te delen. Erover te zingen, na te praten en er een mooie knutsel of puzzel bij te maken.

Op 8 juli willen we na de kerkdienst met de kinderen van de kindernevendienst, de ouders en de leiding het seizoen afsluiten. Het was weer een fijn seizoen met elkaar maar nu gaan we allemaal even genieten en tot rust komen in de zomervakantie. Wij wensen u en jouw allemaal een hele fijne vakantie toe en hopen elkaar na de zomervakantie weer te zien op de kindernevendienst en tijdens de vakantie zien we elkaar misschien in de kerk. Tot dan!!

Groetjes van de kindernevendienst.

–oo0oo–

Paasproject KinderNevenDienst 2018:

De Nieuwe Schepping

Zondag 11 februari starten we met ons Paasproject. In dit project leggen we de verbinding tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant, en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant. Op de projectplaat zien we en deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken parallellen met dingen die we inde schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet.

Projectverbeelding “de nieuwe schepping”

Deze bestaat uit een grote kleurrijke projectplaat met een beeld van de vernieuwing van de schepping. Elke projectzondag ‘zoomen’ we in op een deel van de plaat. Bij elke zondag komen labels te hangen passend bij het thema.

zondag 11 februari  Jezus brengt goedheid en waarheid. Thema: Begin van Vernieuwing

-door Gods Zoon) Inzoomen op de regenboog.

18 februari De dood van Johannes de Doper Thema: Hoopvol door de Pijn (de nieuwe schepping-door het lijden heen). Inzoomen op de slak.

25 februari Jezus wordt verheerlijkt op de berg  Thema: Houvast voor onderweg(de nieuwe schepping-een bemoediging onderweg) . Inzoomen op de weg en de aarde

4 maart  De betekenis van de tempel  Thema: speciaal voor hem (de nieuwe schepping-heilig leven) inzoomen op de bloemen en straatstenen

11 maart Jezus geeft duizenden mensen te eten Thema: Meer dan genoeg (de nieuwe schepping-leven in overvloed)  inzoomen op de mand met groenten en fruit

18 maart Jezus legt uit waarom Hij gaat sterven Thema: Geven brengt Leven

(de nieuwe schepping-sterven en nieuw leven) inzoomen op de zonnebloem en de mensfiguren

25 maart Jezus trekt als Koning Jeruzalem binnen Thema: Geen gewone Koning (de nieuwe schepping-Jezus is Koning)  inzoomen op het graan en de palmtakken

1 april  Jezus leeft: het wordt licht  Thema: leven in Gods Licht (de nieuwe schepping-Jezus leeft in Gods Licht)   inzoomen op de huizen en de lucht

–oo0oo–

Kerstproject van de KinderNevenDienst 2017.

Gegrepen door Gods Liefde

In het bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen.

Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft die geboorte weinig waarde als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.

Namens de kinderen van de kindernevendienst en de leiding willen wij u en jouw hele gezegende kerstdagen en een gezond en liefdevol nieuwjaar toe wensen.

                                                                       *****

Projectverbeelding:

Omdat de periode van advent naar kerstavond slechts drie weken is behandelen we steeds twee bijbelverhalen en zullen er dan ook steeds twee symbolen worden opgehangen. Bij terugkomst in de kerk vertellen we daar iets over en zingen we weer

het projectlied. Bij de KerstGezinsDienst viering op 24 december om 9.30 uur is het project dus helemaal af.

Het materiaal van de symbolen, touw, schelpen en stukjes hout verwijzen naar de zee en het leven om en rond de zee. Dit omdat de zee in de verhalen van Jona zo’n belangrijke rol speelt.

Begrijp je Gods Liefde?

Jona vlucht weg voor God maar hij vergeet dat zijn touw en het touw van Gods Liefde met elkaar verweven zijn omdat hij die liefde moet overbrengen. Symbool: Een knoop als teken van Gods verbinding en geduld, waarop wij mogen vertrouwen.     

Gods Liefde brengt redding

Jona wordt op wonderlijke wijze uit de zee gered. Jona’s leven moet net zo doordrenkt worden met zijn geloof in God als het hout doordrenkt met zeewater.

Het symbool van de vis als teken van redding van Jona maar ook als teken van het uitdragen van je geloof zoals de eerste christenen dat deden met het Ichtus-teken (=vis).

Gehoorzamen aan Gods Liefde

Gebruik Gods Woord als je kompas zodat je de juiste richting blijft volgen, zodat je kunt leven en Gods liefde vol vreugde kunt tonen.

Het symbool Kompas is gemaakt van hout als nieuw leven.

 

Gods Liefde voor iedereen.

Gods Liefde geldt voor alle mensen en is onvoorstelbaar groot. Hij houdt van ons allen, we zijn als kleine schatten uit de zee. Uniek, bijzonder en heel waardevol. Juist door Gods liefde te delen en ook aan de ander te gunnen, stralend en mooier. Samen vormen we een schitterend geheel.  

Symbool: een hart met schelpen. Die staan voor alle mensen op de wereld.

Gods Liefde wordt geboren

Jona heeft veel van Gods liefde mogen leren en mogen voelen dat God ondanks zijn fouten, van hem houdt. Hem wil vergeven en dat hij opnieuw mag beginnen. Met kerst mogen we belijden dat de Redder van de wereld is geboren, hoop voor de toekomst! Het leven van de hele wereld zal veranderen voor iedereen die in Hem wil geloven, voor ieder die de reddingsboei wil grijpen die God aan de wereld geeft.

Symbool: de reddingsboei gemaakt van touw, als teken van de verbondenheid van God met de wereld, als teken van Gods trouw.

Zie jij Gods Liefde?

De Farizeeën willen een teken, een bewijs zien. Jezus verwijst naar Jona die drie dagen in de vis zat. Daar ontdekte hij dat hij Gods Redding nodig had! Hiermee verwijst Jezus naar Zijn dood en opstanding.  

Symbool: het anker van hout als teken van Hoop. Hoop door het werk van Jezus: het lijden en opstaan dat we mogen vieren met Pasen, een anker geeft houvast, biedt zekerheid en vraagt om geloof.  Anker en reddingsboei horen bij elkaar.

 

Groetjes van de kindernevendienst.

Vul een zoekwoord in en druk enter