Elke zondag is er KinderNevenDienst in ‘de Ark’.   (Behalve tijdens de zomervakantie en kerstvakantie)

Meer informatie? U kunt bellen:

Anneke Roos      tel. 602253

Annet Treur        tel. 744258 (Voorzitter)

–oo0oo–

Kindernevendienst.

Wat is het spannend als je vier jaar bent en je mag voor het eerst naar school. Welke juffrouw of meester heb je en welke kinderen zitten er allemaal in de klas? Ook voor de pappa`s en mamma`s erg spannend. Je kleine kindje naar school zien gaan en beseffen dat je het een beetje los moet laten. Ook in de kerk breekt er dan een nieuwe fase aan. Je bent vier jaar dus mag je mee naar de kerk en mag je ook naar de kindernevendienst. Maar wat is nu de kindernevendienst? De kindernevendienst is voor alle kinderen op de basisschool van 4 t/m 12 jaar. Voordat de preek in de kerk begint gaan de kinderen uit de kerk samen met de leiding naar de Ark toe. Hier verdelen we ons in twee groepen. Elke groep zit in een aparte ruimte. We bidden met elkaar en zingen liedjes, misschien ook wel liedjes die je al kent van thuis of school. Na het bijbel verhaal maken we vaak een knutsel, puzzel of doen we een spel. Elke week staat er een ander verhaal uit de bijbel centraal. Met Kerst en Pasen hebben we vaak een project waar we dan een aantal weken aan werken. Voor in de kerk staat dan vaak een mooi knutselwerk zodat de mensen in de kerk ook kunnen zien waar wij mee bezig zijn. In de zomervakantie en kerstvakantie is er geen kindernevendienst maar ligt er achter in de kerk een werkboekje, puzzel of kleurplaat die je kunt maken tijdens de dienst. Na de vakantie zijn we alweer begonnen met de kindernevendienst en zien we veel enthousiaste kinderen naar de kindernevendienst toe gaan. Als je zin hebt of benieuwd bent, dan ben je van harte uitgenodigd. Kom jij ook een keertje kijken?

Vriendelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst.

–oo0oo–

Paasproject Kindernevendienst 2019: God kiest, God redt…..   kies jij ook?

Het paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

God kiest ervoor redding te brengen zodat zijn schepping niet verloren gaat. God’s eigen Zoon, Jezus, kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf.

De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. Maar zij kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven.

In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest, God redt….  Welke keuze maak jij?

Projectverbeelding:

Centraal in de verbeelding staat de rugzak symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt in een grote trekkersrugzak. Alle kinderen krijgen ook een rugzak waarmee zij in het project de discipelen kunnen volgen. Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze reis.

Eerst horen we hoe Jezus vertelt over de toekomst. De symbolen hiervan worden aan de rugzak bevestigd.

Daarna ervaren we welke moeilijkheden er onderweg zijn. Als symbool worden er stenen bij de rugzak geplaatst. Elke moeilijkheid, elke keuze en/of gevolg, elke steen verspert de weg om dichtbij Jezus te komen.  Ook de kinderen krijgen een steen in hun rugzak!

Maar Jezus helpt de discipelen en ook ons! Hij neemt de last van ons over. Alle stenen mogen in de grote rugzak van Jezus.  Met Pasen wordt de bruine rugzak vol ellende verandert in een witte rugzak. Geen belemmeringen meer. Wij mogen allemaal dichtbij God leven. Zijn liefde overwint!

–oo0oo–

4e kwartaal 2018.

KND Kerstproject 2018:  Lichtdagers van God.

Dit jaar  lezen we de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op 5 personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt.

God geeft Jezus vanuit zijn wonderlijke liefde en genade aan de mensen en vraagt om een antwoord. Door die antwoorden (in nood, vanuit kleingeloof, vol vertrouwen, geholpen door medegelovigen) zien we dat Gods licht steeds meer gaat stralen en dat zijn verlossing in Christus wordt geopenbaard. En dankzij Gods Geest zien wij in de adventstijd Gods liefde ook voor ons allen verschijnen. We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd. De volgende bijbelgedeelten worden gelezen:

 

2 december: Lucas 1:5-25. God wijst de weg.

Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt.

 

9 december: Lucas 1:26-38. Wat U doet is goed.

Projectthema: Maria draagt in vertrouwen.

 

16 december: Lucas 1:39-56. Praten over het wonder.

Projectthema: Elisabeth deelt in geloof.

23 december (9.30u): Lucas 1:57-80. Het wonder wordt langzaam zichtbaar. Projectthema: Johannes, een levend teken23 DECEMBER, 16.00 uur: KERSTGEZINSDIENST

Lucas 2: 1-20.  Kerstfeest: geef Gods wonder door!

Projectthema: Jezus, het wonder komt!

 

 

Projectverbeelding:

In het project staan Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus centraal. Deze 5 personen verbeelden de betrokkenheid bij de gebeurtenissen rondom het hoopvol uitzien naar de geboorte van de Messias. Ze dragen allemaal op hun eigen manier Gods boodschap uit. Ze mogen dat ondanks hun gebrokenheid door Gods tussenkomst en met zijn hulp doen: daarmee zijn zij Lichtdragers van God geworden.

Vijf panelen: elk paneel laat in de loop van het project een gekleurde kaars met vlam zien met steeds 1 persoon in de hoofdrol. 4 kaarsen zijn in ‘glas in lood’ stijl als symbool van de gebrokenheid van deze wereld. Toch kan Gods licht er door heen schijnen. De 5e kaars in het midden is helemaal heel en staat symbool voor de volmaaktheid van Jezus. Een stralend middelpunt!

Met het project laten we zien hoe Gods Licht van bevrijding zichtbaar wordt. We mogen ervaren hoe het is om met zijn hulp het Licht uit te dragen in de wereld om ons heen, ook al is er gebrokenheid in ons. God verbindt al die stukjes door zijn Zoon Jezus Christus en maakt ons heel.

*****

3e kwartaal 2018.

Kindernevendienst

 

De tijd vliegt voorbij en het vooruitzicht dat de zomervakantie voor de deur staat is toch wel een lekker gevoel. Een tijd om even te onthaasten en rustig aan te doen. Even geen school, geen werken en genieten van het samen zijn met het gezin en of partner. Misschien wel lekker op vakantie naar het buitenland, in ons eigen kikkerlandje of gewoon lekker thuis en dan dagjes uitgaan. Hoe we de vakantie ook vieren laat het een tijd zijn van ontspanning en bezinning. Even stil staan na alle drukte en tot ons zelf komen. Dat geldt ook voor de kindernevendienst. Het einde van het seizoen is in zicht. Met Pasen hadden we een prachtig project voor in de kerk staan. Het project met de titel “ De nieuwe schepping”. Het project werd afgesloten tijdens een gezinsdienst waar de Lenteklokjes uit Kamerik kwamen zingen. Verder mochten we verhalen horen uit de bijbel bijvoorbeeld over Kain en Abel, over Noach die in opdracht van God een ark moest bouwen, over de spraakverwarring bij de toren van Babel maar ook het verhaal over Job. Hoe Job op de proef wordt gesteld maar uiteindelijk ook door God wordt gezegend. Het is mooi om de verhalen uit de bijbel met de kinderen te delen. Erover te zingen, na te praten en er een mooie knutsel of puzzel bij te maken.

Op 8 juli willen we na de kerkdienst met de kinderen van de kindernevendienst, de ouders en de leiding het seizoen afsluiten. Het was weer een fijn seizoen met elkaar maar nu gaan we allemaal even genieten en tot rust komen in de zomervakantie. Wij wensen u en jouw allemaal een hele fijne vakantie toe en hopen elkaar na de zomervakantie weer te zien op de kindernevendienst en tijdens de vakantie zien we elkaar misschien in de kerk. Tot dan!!

Groetjes van de kindernevendienst.

–oo0oo–

Paasproject KinderNevenDienst 2018:

De Nieuwe Schepping

Zondag 11 februari starten we met ons Paasproject. In dit project leggen we de verbinding tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant, en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant. Op de projectplaat zien we en deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken parallellen met dingen die we inde schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet.

Projectverbeelding “de nieuwe schepping”

Deze bestaat uit een grote kleurrijke projectplaat met een beeld van de vernieuwing van de schepping. Elke projectzondag ‘zoomen’ we in op een deel van de plaat. Bij elke zondag komen labels te hangen passend bij het thema.

zondag 11 februari  Jezus brengt goedheid en waarheid. Thema: Begin van Vernieuwing

-door Gods Zoon) Inzoomen op de regenboog.

18 februari De dood van Johannes de Doper Thema: Hoopvol door de Pijn (de nieuwe schepping-door het lijden heen). Inzoomen op de slak.

25 februari Jezus wordt verheerlijkt op de berg  Thema: Houvast voor onderweg(de nieuwe schepping-een bemoediging onderweg) . Inzoomen op de weg en de aarde

4 maart  De betekenis van de tempel  Thema: speciaal voor hem (de nieuwe schepping-heilig leven) inzoomen op de bloemen en straatstenen

11 maart Jezus geeft duizenden mensen te eten Thema: Meer dan genoeg (de nieuwe schepping-leven in overvloed)  inzoomen op de mand met groenten en fruit

18 maart Jezus legt uit waarom Hij gaat sterven Thema: Geven brengt Leven

(de nieuwe schepping-sterven en nieuw leven) inzoomen op de zonnebloem en de mensfiguren

25 maart Jezus trekt als Koning Jeruzalem binnen Thema: Geen gewone Koning (de nieuwe schepping-Jezus is Koning)  inzoomen op het graan en de palmtakken

1 april  Jezus leeft: het wordt licht  Thema: leven in Gods Licht (de nieuwe schepping-Jezus leeft in Gods Licht)   inzoomen op de huizen en de lucht

–oo0oo–

Kerstproject van de KinderNevenDienst 2017.

Gegrepen door Gods Liefde

In het bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen.

Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft die geboorte weinig waarde als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.

Namens de kinderen van de kindernevendienst en de leiding willen wij u en jouw hele gezegende kerstdagen en een gezond en liefdevol nieuwjaar toe wensen.

                                                                       *****

Projectverbeelding:

Omdat de periode van advent naar kerstavond slechts drie weken is behandelen we steeds twee bijbelverhalen en zullen er dan ook steeds twee symbolen worden opgehangen. Bij terugkomst in de kerk vertellen we daar iets over en zingen we weer

het projectlied. Bij de KerstGezinsDienst viering op 24 december om 9.30 uur is het project dus helemaal af.

Het materiaal van de symbolen, touw, schelpen en stukjes hout verwijzen naar de zee en het leven om en rond de zee. Dit omdat de zee in de verhalen van Jona zo’n belangrijke rol speelt.

Begrijp je Gods Liefde?

Jona vlucht weg voor God maar hij vergeet dat zijn touw en het touw van Gods Liefde met elkaar verweven zijn omdat hij die liefde moet overbrengen. Symbool: Een knoop als teken van Gods verbinding en geduld, waarop wij mogen vertrouwen.     

Gods Liefde brengt redding

Jona wordt op wonderlijke wijze uit de zee gered. Jona’s leven moet net zo doordrenkt worden met zijn geloof in God als het hout doordrenkt met zeewater.

Het symbool van de vis als teken van redding van Jona maar ook als teken van het uitdragen van je geloof zoals de eerste christenen dat deden met het Ichtus-teken (=vis).

Gehoorzamen aan Gods Liefde

Gebruik Gods Woord als je kompas zodat je de juiste richting blijft volgen, zodat je kunt leven en Gods liefde vol vreugde kunt tonen.

Het symbool Kompas is gemaakt van hout als nieuw leven.

 

Gods Liefde voor iedereen.

Gods Liefde geldt voor alle mensen en is onvoorstelbaar groot. Hij houdt van ons allen, we zijn als kleine schatten uit de zee. Uniek, bijzonder en heel waardevol. Juist door Gods liefde te delen en ook aan de ander te gunnen, stralend en mooier. Samen vormen we een schitterend geheel.  

Symbool: een hart met schelpen. Die staan voor alle mensen op de wereld.

Gods Liefde wordt geboren

Jona heeft veel van Gods liefde mogen leren en mogen voelen dat God ondanks zijn fouten, van hem houdt. Hem wil vergeven en dat hij opnieuw mag beginnen. Met kerst mogen we belijden dat de Redder van de wereld is geboren, hoop voor de toekomst! Het leven van de hele wereld zal veranderen voor iedereen die in Hem wil geloven, voor ieder die de reddingsboei wil grijpen die God aan de wereld geeft.

Symbool: de reddingsboei gemaakt van touw, als teken van de verbondenheid van God met de wereld, als teken van Gods trouw.

Zie jij Gods Liefde?

De Farizeeën willen een teken, een bewijs zien. Jezus verwijst naar Jona die drie dagen in de vis zat. Daar ontdekte hij dat hij Gods Redding nodig had! Hiermee verwijst Jezus naar Zijn dood en opstanding.  

Symbool: het anker van hout als teken van Hoop. Hoop door het werk van Jezus: het lijden en opstaan dat we mogen vieren met Pasen, een anker geeft houvast, biedt zekerheid en vraagt om geloof.  Anker en reddingsboei horen bij elkaar.

 

Groetjes van de kindernevendienst.

Vul een zoekwoord in en druk enter