In zuidelijk Afrika voltrekt zich op dit moment een ramp. De orkaan Idai laat een spoor van verwoesting, overstromingen en wanhoop achter. In Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn honderden mensen dodelijk getroffen. De schade aan scholen, ziekenhuizen, landbouwgrond, waterleidingen, wegen en huizen is enorm. Volgens de VN is het misschien wel de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika. Honderdduizenden mensen zijn getroffen.
 
Er is heel snel behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeildoeken en andere eerste levensbehoeften.
 
Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) is in de afgelopen week snel in actie gekomen. De organisaties zijn ter plekke aanwezig. Eerste noodhulpwerkzaamheden zijn al gestart, grotere projecten worden voorbereid.
 
De situatie is nijpend. De beelden die we gezien hebben van mensen in nood zijn verschrikkelijk. Daarom doen we een beroep op de kerken die bekend zijn bij onze organisaties, en vragen we voorbede voor deze noodsituatie. Wilt u daarnaast de noodhulp mogelijk maken door een (extra) collecte of gift? Hier vindt u een presentatie die u tijdens de kerkdienst kunt gebruiken.
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw gebed en uw steun!
  
Namens de organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster,
 
Dorcas: Leo Visser
EO Metterdaad: Peter Beker
Red een Kind: Andries Schuttinga
Tear: Geert Jan van Dijk en Martin Herlaar (interim-directie)
Woord en Daad: Rina Molenaar
ZOA: Chris Lukkien

Help via www.christelijknoodhulpcluster.nl

 

–oo0oo–

 

 • Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

  Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer 0850-773312. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur.Deze telefoondienst is anoniem. De gesprekken worden niet opgeslagen.

   

  Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden, maar ook over online misbruik.

  De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen.

   

  Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

   

  Reformatorisch Meldpunt

  www.ikmeldhet.nl

  tel: 0850-773312

                            –oo0oo–

 • Gemeenteavond 22 november jl. In een  goed gevulde Ark opende onze gemeentebegeleider W.R. Hendriks deze gemeenteavond en gaf een korte toelichting op de inhoud van de avond. Na het zingen van lied “Er is een land van louter licht” gaf hij het woord aan de consulente van het Nederlands Bijbel Genootschap die ons heel veel heeft verteld over het ontstaan en het werk in binnen- en buitenland van het NBG. Na deze presentatie gaf Gerard van der Laan namens de werkgroep een toelichting op het in concept door de kerkenraad goedgekeurde beleidsplan. Hoe het was ontstaan, over de nieuwe indeling, de totstandkoming en de bezinningsonderwerpen bij de diverse hoofstukken. Hierna was het pauze.Na de pauze werden de aanwezigen in  groepen verdeeld. Iedere groep kreeg de opdracht om prioriteiten binnen de bezinningsonderwerpen van een toegewezen onderwerp te bespreken. Dat is goed gelukt. De op papier opgeschreven prioriteiten werden na deze bespreking per groep toegelicht aan alle aanwezigen gemeenteleden. Als onderwerpen met de hoogste prioriteit warden genoemd: Missionaire aspecten uitbouwen, Bevordering opkomst door liturgie met open, betrokken uitstraling van predikant en kerkenraad, Gezamenlijke dienst op bijv. Hemelvaartsdag of oudjaarsavond, Aandacht en luisterend oor voor kinderen en jongeren, Jeugd- en jongeren actief betrekken bij diaconaat en andere activiteiten, Instelling functie kerkrentmeester  zonder ambt. De kerkenraad zal per jaar een werkplan maken waarin steeds een deel van alle  bezinningsonderwerpen zullen worden  besproken, te beginnen bij de op deze avond aangegeven prioriteiten. Over diverse onderwerpen zullen gemeente en kerkenraad een mening moeten vormen en dit vervolgens met elkaar bespreken, waarna de kerkenraad er een beslissing over zal nemen.In de rondvraag kwamen enkele vragen naar voren die beantwoord werden. Dhr. Hendriks sloot de avond af met dankgebed waarna we met elkaar zongen het lied: “De dag door uwe gunst ontvangen”.   Hij bedankte alle aanwezigen en in het bijzonder de hr. v.d Laan voor de duidelijke toelichting en de hr. D. Verzaal voor de liederenbegeleiding op het orgel. 

 

 •  IZB-brochure Geloven op werkdagen

Pendelen tussen de binnenkamer en de werkvloer

 

De missionaire organisatie IZB heeft een brochure samengesteld voor ondernemers en leidinggevenden: ‘Geloven op werkdagen’. De uitgave wil hen aanmoedigen en inspireren om de beweging te maken van ‘de binnenkamer naar de werkvloer’ en vice versa.

Ondernemers en leidinggevenden dragen veel verantwoordelijkheid en hun houding kan veel impact hebben op hun dagelijkse werkomgeving, Juist daarom is het van belang dat ze dagelijks tijd doorbrengen in de ‘binnenkamer’, voor het lezen van de Bijbel en gebed. Investeren in de relatie met God levert een ‘winst’ op die niet in cijfers is uit te drukken.

 

In juni jl. vond het eerste IZB-ondernemersevent plaats. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar en predikant-pionier Ron van der Spoel spraken hier over de vraag: “Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende?” De zaal was binnen afzienbare tijd volgeboekt en van diverse aanwezigen kreeg de IZB het verzoek om een vervolg. De brochure voorziet daarin, evenals een serie podcasts (‘woord voor de werkweek’), die in oktober van start gaat. De wekelijkse, korte audio-bijdragen op de maandagmorgen gaan in op de vragen en moeilijkheden waar ondernemers en leidinggevenden tegenaan lopen. En om hen te inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Zo wil de IZB ondernemers en leidinggevenden helpen om dichterbij God te leven, te werken en vrucht te dragen.

 

De gratis uitgave ‘Geloven op werkdagen’ is te bestellen via: www.izb.nl/geloven-op-werkdagen

Aanmelden voor de wekelijkse podcast ‘Woord voor werkweek’: www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek

 

 

 

Vul een zoekwoord in en druk enter