AGENDA REGIO EN VERSLAGEN

                               

klik op de agenda voor een overzicht                                  klik hierboven voor de jeugd agenda

 

SAGE SAmenwerking GEmeenten
=====
Uitgangspunt en doel zijn om afzonderlijke gemeenten te helpen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk gemeente te zijn door samenwerking.
Er wordt gesproken over gemeente zijn in de regio. Er kunnen initiatieven komen voor praktische en inhoudelijke onderlinge hulp en er kunnen gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.
De samenwerking is gericht op onderlinge versterking en niet op reorganiseren en saneren.
Alles moet gericht zijn om gemeenten te helpen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk gemeente te zijn. De kerk als geheel is gebaat bij vitale en aantrekkelijke gemeenten.
Op initiatief van de gereformeerde kerk in Ter Aar en de
gemeenteadviseur van de classis Mevr. Beppie van de Waal zijn er zo ook in onze regio SAGE bijeenkomsten gekomen.
De 1e bijeenkomst is gehouden op 6 juni 2011. Daarna zijn er nog verschillende ontmoetingen geweest.
De volgende regiogemeenten zijn er bij betrokken:

– Hervormde gemeente Aarlanderveen – Gereformeerde kerk Aarlanderveen – PKN Rijnsaterwoude
– PKN Leimuiden – Hervormde gemeente Zevenhoven – Gereformeerde kerk Zevenhoven – PKN Nieuwveen – Hervormde gemeente Woubrugge
– Gereformeerde kerk Woubrugge – Gereformeerde kerk Ter Aar en de Hervormde gemeente Ter Aar.

Wat is er in de afgelopen periode tot stand gekomen.

* Allereerst is het contact met elkaar zeer positief te noemen.
Je hoort van elkaars activiteiten, zorgen, ontwikkelingen in de gemeente e.d.
* Er is gestart met een regionale agenda waarin iedere SAGE gemeente bijzondere activiteiten in kenbaar kan maken. Deze agenda wordt in iedere gemeente bekend gemaakt en staat ook in het kerkblad van de regio Nieuwkoop
* Een 9-tal predikanten uit bovenstaande gemeenten zijn bijeen geweest.
Naast ontmoeting kwamen er ook praktische ideeën aan de orde. In het bijzonder de vervanging van elkaar tijdens vakantie e.d.
* Er is een kleine commissie gevormd die gaat onderzoeken hoe we samen missionair kunnen zijn.
* Samenwerking op diaconaal terrein vanuit SAGE is geen behoefte aan omdat er al binnen de classis bijeenkomsten zijn van de gezamenlijke diaconieën.
* Er wordt onderzoek gedaan of er binnen de kerkrentmeesters behoefte is aan ontmoetingen binnen SAGE.
* Er is een enthousiaste werkgroep t.b.v. de jeugd binnen de SAGE gemeenten die al diverse bijeenkomsten en activiteiten hebben georganiseerd.
De 1e gezamenlijke activiteit was een ontmoeting van jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Deze was op 18 maart 2012 in Woubrugge met ongeveer 35 jongeren.
Een vervolg, in de vorm van een gezamenlijke start BBQ, in het najaar op initiatief van een jeugdgroep uit Woubrugge is helaas niet gelukt.

De 2e bijeenkomst was voor jongeren tussen de 10 en 16. Een sportieve activiteit waar 54 deelnemers.
Op dit moment is de werkgroep bezig met een soortgelijke sportieve ontmoeting te organiseren op 20 april 2013.
Daar tussenin hebben de gezamenlijke PKN kerken in Zevenhoven een filmavond gehouden voor de regiojeugd met ruim 40 bezoekers.
De jeugdraad in onze gemeente organiseert op 12 maart 2013 een toerustingsavond voor leidinggevende van de jeugdclubs waar ook de leidinggevende uit de regiogemeentes voor zijn uitgenodigd.

Nadere info Piet Roos (jeugdouderling) tel 602253

Vul een zoekwoord in en druk enter