DE JEUGDRAAD

 

De Jeugdraad is in september 2006 opgericht. De Jeugdraad staat de Kerkenraad bij in zaken die met jeugd en kerk te maken hebben. De Jeugdraad voert in overleg met de Kerkenraad en onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad het jeugdbeleid uit.
De Jeugdraad bestaat uit een voorzitter, een jeugdouderling en afgevaardigden uit de jeugdclubs (WJJ en de Crosspro),  kindernevendienst, jeugddienstcommissie en school.

De Jeugdraad vergadert ongeveer 1 keer per 3 maanden.  In die vergaderingen komen allerlei zaken aan de orde die met onze jeugd te maken hebben, zoals het jeugdbeleidsplan, opleiding en begeleiding voor de leiding van de jeugdclubs, communicatie naar en met de jeugd, signaleren van problemen, samenwerking tussen jong en oud en structurele aangelegenheden.  Iedere vergadering wordt er een speerpunt uit het jeugdbeleidsplan uitgelicht en brainstormen we over concrete invulling hiervan. Als voorbeeld hebben we het afgelopen seizoen gepraat over hoe we jongeren kunnen stimuleren zicht in te zetten voor de gemeente. Hieruit is de oliebollenactie  voortgekomen.

 

Communicatie vinden wij heel belangrijk. Hoe meer wij van elkaar horen, hoe meer wij elkaar kunnen helpen en hoe meer wij kunnen proberen onze jeugd vast te blijven houden en te blijven betrekken bij de kerk. Het is belangrijk dat er gezocht wordt naar manieren om  een vertrouwensband met de jeugd op te bouwen, zodat deze zich vrij voelt om met vragen en/of problemen  bij de ouderen terecht te kunnen. Daarom is ook samenwerking tussen jong en oud van groot belang, zodat we met elkaar samen verbonden zijn in Christus en Zijn Kerk!

Onze jeugd is de toekomst!

Heeft u vragen:
Voorzitter Jeugdraad: Cora de Hoogd,  tel: 0172-600642
Jeugdouderling: Wilco Molenaar  tel: 0172-577243

 

–oo0oo–

4e kwartaal 2018.

 

De eerste vergadering van dit seizoen zit er weer op. We zijn altijd weer benieuwd wat er speelt binnen het vele jeugdwerk. Hoe loopt het? Zijn er problemen? Waar kunnen we bijspringen? Het jeugdwerk is in volle gang en het  vraagt veel inspanningen van alle jeugdwerkers. Maar wat een uitwerking kan dit hebben! Het zaaien van het allerkleinste mosterdzaadje is de basis voor een prachtig koninkrijk, Gods Koninkrijk! Als rode draad door de vergadering liep een speerpunt uit het jeugdbeleidsplan: Aandacht geven en een luisterend oor voor kinderen en jongeren hebben. Een heel belangrijk punt, om steeds voor ogen te houden. Hoe houden we deze groep vast? We pakken dit de volgende keer verder op, met name de stelling dat de jeugd van 12+ tijdens de “gewone” kerkdienst weinig tot geen aandacht krijgt. We sluiten dan ook af met een aangepast lied/gebed: Maak ons tot een stralend licht voor de jongeren, een woord van hoop voor de jongeren, een zegening voor de jongeren, een vrolijk lied voor de jongeren en bouw Uw Koninkrijk in de jongeren, bouw Uw Koninkrijk op aard’!

 

Hartelijke groeten vanuit de jeugdraad

 

*****

 

3e kwartaal 2018.

Vanuit de Jeugdraad

 

De laatste vergadering is achter de rug, waarin we we hebben teruggeblikt op de jeugdactiviteiten van het afgelopen seizoen en ook alvast een beetje vooruitgeblikt op het komende seizoen. De meeste clubactiviteiten liggen nu even stil en hebben afgesloten met een actieve bezigheid, al dan niet met een heerlijke maaltijd. De kindernevendienst is nog bezig om een slotactiviteit voor te bereiden voor de afsluiting op zondag 8 juli en ook de jeugddienstcommissie is nog in beweging voor de volgende jeugddienst.

Maar we mogen allemaal even een periode wat gas terugnemen en genieten van de rust. Daar hebben we het ook over gehad tijdens de vergadering. Waar vinden we die rust? Uiteindelijk vinden we echte rust bij God! Als we Hem er om vragen en het van Hem alleen verwachten, zullen we echt rust krijgen en een diepe vrede gaan ervaren.

 

Een rustige periode is nu ook aangebroken voor onze examenkandidaten. Zij hebben vóór hun examen een aanmoedigingskaart ontvangen en we kunnen heel verheugd mededelen dat ze allemaal geslaagd zijn. Bart, Jorien, Lidian, Shannon en Tijje: Van Harte Gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma! Kanjers zijn jullie! We wensen jullie een hele fijne vakantie en heel veel succes straks bij jullie vervolgstudie. Ze hebben allemaal een roos met een felicitatiekaart ontvangen. Tonetta Meijer, die dit elk jaar weer verzorgt, willen we hier heel hartelijk voor bedanken. Eveneens voor het regelen van al die verjaardagskaarten voor onze jeugd!

 

Maar nu dus even een periode van rust, vrije tijd, vakantie, zomer…

 

We sluiten dan ook af met het gedicht

 

“Zomer van verlangen”.

 

Waar is de zomer van verlangen?
waar is de zomer zonder tijd?
waar is de zomer van bezinning?
de zomer is de stilte kwijt.

Dé grote zomer zal eens komen,
maar zonder tent, zonder gereis
en zonder ijsjes, zonder herrie,
de échte zomer is ’t paradijs.

Als pelgrim wil ik daarheen reizen,
als tenthaak klem ik mijzelf vast,
met heel mijn hart en heel mijn wezen,

zoek ik Zijn zomer op de tast.

 

Al moet ik door de diepste dalen
en wordt mijn ziel door strijd bekrast.
al zou ik in het bos verdwalen,
ik hou mij aan Gods reisplan vast.

Zal eens die mooie zomer komen?
voor u, voor jou, en ook voor mij?
laat dan de bijbel toch uw Gids zijn,
dan komt de zomer naderbij.

 

 

Hartelijke groeten van Wilco, Annet, Jeroen, Sylvia, Dirk en Cora

 

–oo0oo–

 

3e kwartaal 2017.

Na een periode van rust gaat de Jeugdraad binnenkort weer van start met de eerste vergadering van dit seizoen. Aan het begin van de zomer, op 27 juni, hadden we onze laatste vergadering, waarbij we hebben teruggeblikt op een aantal onderwerpen die gedurende het seizoen aan de orde zijn geweest. O.a. waren we zeer verheugd over het feit dat de 7 examenkandidaten, die we een aanmoedigingskaart hadden gestuurd vóór hun examen, nu allen geslaagd waren. Zij hebben allemaal een felicitatie met een roos ontvangen en van de Crosspro ontvingen zij nog een kaart met chocolade. Voor hen breekt er nu een hele nieuwe spannende tijd aan in hun leven met vervolgstudie. We wensen dan ook Mariëlle, Mariska, Damian, Celeste, Floyd, Rebekka en Petrouchka enorm veel succes en Gods onmisbare zegen.

Daarnaast hebben we een rondje jeugdwerk gedaan, zoals we elke vergadering gewend zijn. Even horen hoe het gaat en hoe het loopt en of er evt. problemen zijn en of we elkaar hierin kunnen bijstaan. Ook in het komende seizoen wordt dit vervolgd en pakken we daarnaast elke keer een speerpunt uit het beleidsplan op.

Verdere informatie kunt u ook nog lezen in de winterwerkbijlage 2017-2018.

Hartelijke groeten vanuit de Jeugdraad[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

 

Vul een zoekwoord in en druk enter