Donderdag 13 mei – Hemelvaartsdag.

KERKDIENST. (Aanvang 9.30 uur)

Voorganger in deze dienst is ds. W.H. Hendriks.

Collecten bij de uitgang en  zijn voor:

Diaconie’ en de ‘Maandelijkse extra kerkcollecte’.

Gelden kunt u ook overmaken op de betreffende bankrekeningnummers t.w.:

IBAN nr. NL29RABO 0300 3089 14 tnv Diaconie  en

IBAN nr. NL51RABO 0373 7298 55 tnv CvK Herv. Gem. Ter Aar

 

Vooraf aanmelden bij de scriba!

 

Vul een zoekwoord in en druk enter