PAASPROJECT – KND.

Ter informatie:

vanaf 14 februari a.s. gaat de ‘Lijdenstijd’ in. Dat zijn de weken vóór dat het Pasen is. Ook deze keer is het project weer zichtbaar vóór in de kerk. Het is een mooi  en fleurig project en vorig jaar maar voor 3 weken gebruikt, daarom zetten we het ook dit jaar neer. 

De kinderen krijgen het project weer thuis zodat ze daar, nog steeds op afstand helaas, kunnen luisteren en knutselen. In de kerk wordt het symbool opgehangen en een bijbehorend stukje tekst voorgelezen.

Zo gaan we weer met elkaar ons voorbereiden op Pasen.

 

Ken je Mij?

KINDERNEVENDIENST PAASPROJECT 2021.    ( Vanaf zondag 14 februari )

We volgen Jezus op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. Als je een diepe band heb met elkaar zul je elkaars goede en slechte kanten ontdekken. Zo begrijp je elkaar beter en kun je elkaar tot vreugde en steun zijn.
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons  verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

 

Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel (in de vorm van een huis), met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Op het paneel komen aan weerszijden van het kruis acht symbolen. De symbolen worden gemaakt met ‘String-Art’; waarbij de omtrek van een symbool met spijkertjes is uitgezet en de vorm met draad langs de spijkertjes is gemaakt.  De gekozen materialen: hout, spijkers en draad verwijzen allemaal naar de geschiedenis van het verlossingswerk van Christus. De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat. Dat plan is ook voor ons de rode draad om kinderen de verhalen te vertellen en te laten zien. De vele spijkertjes staan verder symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

 

 

Waarom juich je voor Mij?

Matteüs 21:1-11

Hoe kom je naar Mij?

Matteüs 21: 12-17

Wat geef je Mij?

Matteüs 26: 1-16

Wat zeg je over Mij?

Matteüs 26: 57-68

 

In de Paasgezinsdienst op zondag 4 april a.s.  zullen we hier meer over horen.

 

Kies je voor Mij?

Matteüs 27: 11-14 en 19-26

Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Leef je mee met Mij?

Matteüs 28: 1-10

Vul een zoekwoord in en druk enter