Paasproject – start D.V. 3 maart a.s..

Paasproject Kindernevendienst 2019: God kiest, God redt…..   kies jij ook?

Het paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

God kiest ervoor redding te brengen zodat zijn schepping niet ver

loren gaat. God’s eigen Zoon, Jezus, kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf.

De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. Maar zij kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven.

In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest, God redt….  Welke keuze maak jij?

Projectverbeelding:

  Centraal in de verbeelding staat de rugzak symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt in een grote trekkersrugzak. Alle kinderen krijgen ook een rugzak waarmee zij in het project de discipelen kunnen volgen. Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze reis. 

Eerst horen we hoe Jezus vertelt over de toekomst. De symbolen hiervan worden aan de rugzak bevestigd.

Daarna ervaren we welke moeilijkheden er onderweg zijn. Als symbool worden er stenen bij de rugzak geplaatst. Elke moeilijkheid, elke keuze en/of gevolg, elke steen verspert de weg om dichtbij Jezus te komen.  Ook de kinderen krijgen een steen in hun rugzak!

Maar Jezus helpt de discipelen en ook ons! Hij neemt de last van ons over. Alle stenen mogen in de grote rugzak van Jezus.  Met Pasen wordt de bruine rugzak vol ellende verandert in een witte rugzak. Geen belemmeringen meer. Wij mogen allemaal dichtbij God leven. Zijn liefde overwint!

 

Stappen projectverbeelding

De eerst twee weken horen we hoe Jezus de mensen vertelt over te toekomst. De symbolen van deze weken worden aan de rugzak bevestigd als teken van hoop voor de toekomst tijdens de reis. 

De middelste vier weken staan in het teken van een keuze van Jezus en zijn discipelen en ervaren we welke moeilijkheden er onderweg zijn. Ze worden gesymboliseerd door stenen die bij de grote rugzak worden geplaatst. De moeilijkheden stappelen zich op en versperren zo de weg naar Jezus toe. Elke keuze maakt het moeilijker Jezus te bereiken. Hij lijkt verder weg dan ooit. Niet alleen versperren de verkeerde keuzes de weg, ook wordt de last van verkeerde keuzes zwaarder in onze levensrugzak. Als teken hiervan komt er ook in de rugzak van de kinderen elke week een steen bij.

Ondanks alles reikt Jezus ons de hand, om ons op onze weg te ondersteunen, door moeilijkheden heen. Zoals een vader zijn kind helpt, zo helpt Jezus zijn discipelen en ons. Maar Jezus gaat nog verder. Hij wil zelfs al onze moeilijkheden dragen, Hij neemt onze last van ons over. Wij mogen allemaal dicht bij God leven. Zijn liefde overwint.

Symboliek projectverbeelding per week

 

3 maart: God wacht met open armen. Lucas 15:11-32.

Symbool als hoop voor de toekomst: Een sleutel met twee sleutelhangers. Eén met een uitgestrekte hand, ons welkom hetend en één met de naam van het kind erop. De sleutel verwijst naar het Vaderhuis, waar we uiteindelijk bij God welkom zijn.

 

10 maart: Wil je Jezus volgen? Lucas 18:18-24.

Symbool als hoop voor de toekomst: een ring voor aan de sleutelhanger met een kompas en een hartje eraan. Het kompas wijst ons de weg, achter Jezus aan. Met de sleutel als waardevol bezit in onze zak hebben we alleen dit kompas nodig om Jezus te volgen. Dat is het mooie wat Jezus ons verteld. God kiest voor ons. Jezus kiest de weg die God hem wijst te volgen. Wij hoeven niks mee te brengen. We hebben alleen de opdracht Hem lief te hebben boven alles. Maar moeilijk is dat wel. Jezus deelt Gods liefde uit aan ons en zegt: dat is het kostbaarste dat je kunt bezitten.

 

17 maart: Jezus kiest voor Gods plan. Lucas 22:39-53

Symbool keuze: Gesloten ogen als teken van het wegkijken en God vergeten, open ogen als ooggetuige zijn van Gods reddingsplan. Welke kant kies jij?

Wij lezen in de Bijbel hoe Jezus kiest. God de Vader is alles voor Hem, Hem heeft Hij lief. Een beter voorbeeld van geloven kunnen wij niet krijgen. Je ogen sluiten is als een obstakel op de weg. Jezus kiest ervoor om zijn ogen open te houden, op God gericht.

 

24 maart: Petrus durft niet te kiezen.  Lucas 22:54-62

Symbool keuze: Gekruiste vingers achter de rug als teken van een bewuste leugen en twee vingers van 1 hand in de lucht als teken van het afleggen van de gelofte.

Welke kant kies jij? Petrus keert God de rug toe, drie keer. Over deze zonde slaat de haan alarm!

 

31 maart: Niet kiezen is ook kiezen. Lucas 23:1-25

Symbool keuze: twee open vragende handen als teken van geen idee hebben, geen keuze denken te maken en afwijzende hand, als teken van bewust kiezen.

Kiezen vraagt lef en is moeilijk. Soms lijkt het zo veel gemakkelijker om gewoon geen keuze te maken. Maar maak je ook dan geen keuze?  God vraagt ons Jezus te volgen, voor Hem te kiezen. Doen we dat niet, dan komen we niet dichter bij God. Als je even niet kiest, kies je onbewust voor het niet volgen. Het gevolg is dat we zonder er bij na te denken tegen Hem kiezen en doen wat onszelf het beste uitkomt. Gelukkig is Jezus anders. Hij kiest voor ons, ook al geeft Hem dat op korte termijn veel ellende. Want Hij blijft trouw aan het doel: Gods plan om ons te redden, moet hoe dan ook doorgaan.

 

7 april: Gedwongen om te kiezen. Lucas 23:26-32

Symbool keuze: uitgestrekte hand als teken van Gods uitnodiging naar ons dat Hij ons wil ondersteunen en twee handen die elkaar vastpakken bij de pols als teken van samen op reis gaan ook al is dat soms onder dwang. Welke kant kies jij? God vraagt ons dingen te doen, die we liever niet willen. Waar we helemaal geen zin hebben. Toch zet God ons stil. Sommige mensen zien geen nut in het volgen van Jezus; doen dat zelfs met tegenzin. Maar God kan juist daardoor laten zien hoe groot Jezus is en hoeveel jij aan Gods liefde te danken hebt.

 

14 april: Alleen Jezus kiest totaal. Lucas 23:33-53

Symbool van hoop: Alle kleine rugzakjes en stenen worden in de grote rugzak geplaatst als teken dat Jezus onze lasten wil dragen door de dood heen.

Jezus heeft ervoor gekozen om zijn Vader in de hemel te gehoorzamen. Hij is op aarde met het doel de mensen te redden. God wacht op hen met veel liefde en trouw. Alleen Jezus kiest totaal, zonder voorwaarden. En zo verandert Hij de wereld, ook voor ons. Dat lijkt niet zo, als Jezus sterft en begraven wordt. Maar wacht nog drie dagen, dan zal het grote wonder geschieden. Want op Pasen kan iedereen Hem weer zien en in Hem geloven. Hij heeft ons gered en nam al onze zonden over.

 

21 april: Pasen: een nieuwe start. Lucas 24:1-10

 

Het is groot feest vandaag, Jezus heeft de dood overwonnen en geeft ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven. God kiest, God redt… Kies jij ook? Jezus laat zijn aardse leven achter zich en laat zijn Hemelse leven aan ons zien. Jezus heeft gekozen, gehoorzaam tot de dood. Nu beloont zijn hemelse Vader Hem. Hij mag leven, en niet alleen Hij maar ook door hem mogen wij eeuwig leven. Het is niet afgelopen, het begint pas. Jezus mag regeren over hemel en aarde namens God. Pasen is voor Jezus een nieuwe start. En niet alleen voor Jezus maar voor ieder die in Hem gelooft en hem wil volgen tijdens zijn levensreis.

 

Het project wordt met en door de kinderen van de Kindernevendienst afgesloten in de  Paasgezinsdienst op Tweede Paasdag 22 april. Aanvang 9.30 uur.

 

Op 2de Paasdag komen de kinderen van kinderkoor Emmanuel uit Linschoten zingen in de PaasGezinsdienst.

Naast het zingen van veel bekende liederen zal de rugzak van het Paasproject een belangrijke plaats krijgen. Want die wordt in de weken van de Lijdenstijd steeds voller en zwaarder, op 2de Paasdag verandert dat………

We hopen dat er veel kinderen met hun ouders en familie om 9.30 uur in de kerk zitten en we allemaal naar Joost de Bruijn gaan luisteren in deze PaasGezinsdienst.

Na afloop is er koffie, thee en limonade in de Ark.

 

 

Vul een zoekwoord in en druk enter