Zondag 14 juni – Aanvang zondagse Erediensten!!

Na een lange periode dat de kerkdeuren niet open zijn geweest en de klok niet heeft geluid mogen en gaat dit beide vanaf 14 juni weer gebeuren. Het coronavirus hebben we met z’n allen op dit moment in zekere mate onder controle gekregen waardoor vele beperkende maatregelen in ons land zijn versoepeld. Zeker, de kerkdiensten zullen nog niet zo zijn zoals die voorheen waren maar in stappen hopen we daar weer naar toe te mogen leven. Daarom vanaf zondag 14 juni weer zondagse erediensten maar wel met een aantal regels. Alles hierover is u vorige week middels een brief bekend gemaakt en is ook te lezen op de site van de kerk. Nog even de hoofdzaken heel kort:

  1. Neem zelf de beslissing of het verantwoord is om naar de kerk te gaan. Bij de bekende corona gerelateerde klachten dient u sowiesothuis te blijven
  2. Meldt u aan voor de diensten door een mail te sturen naar: scribaat@hervormdegemeenteteraar.nl of de scriba te bellen op tel.nr. 0172-602253. Geef daarbij uw voorkeur aan voor de ochtend- of avonddienst.
  3. Bij binnenkomst kerk dient u de handen te ontsmetten met de aanwezige gel en volgt u de aanwijzingen van de daar aanwezige coördinator.
  4. Volg de aanwijzingen van de coördinator in de kerk omtrent de zitplaatsen. Bedenk dat uw ‘vaste’ plaats zelden beschikbaar zal zijn.
  5. Liedboeken zijn niet beschikbaar. Neem uw eigen liedboek mee om de liederen mee te kunnen lezen. Er wordt niet gezongen.

Alle diensten zijn vanaf nu alleen weer te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

of via de site van de kerk: http://www.hervormdegemeenteteraar.nl/

Zondag 14 juni hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. In beide diensten zal onze predikant ds. C. Hendriks voorgaan. De viering is niet aan tafel maar in een lopende vorm langs brood en wijn. Wij beseffen dat dat best heel vreemd zal zijn maar bedenk dat het brood en de wijn niet anders is en dat de intentie van deze viering al helemaal niet wordt aangedaan. Alleen de vormviering is voor ons niet gewoon maar de tafelviering is in deze tijd niet mogelijk. We hebben met Goede Vrijdag de viering al niet kunnen houden en het is toch geweldig dat nu de kerkdeuren weer open mogen dit ook met het zichtbare teken van het heilig evangelie gevierd mag worden.

Smaakt en ziet, dat de Here goed is, staat er in Psalm 34 vers 9. Weet  dat Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven aan wie in Hem gelooft.

Wij wensen u goede en gezegende diensten toe en kijken er naar uit om elkaar ook weer in de kerk gaan ontmoeten.  In juni met een beperkt aantal kerkgangers per dienst maar vanaf de maand  juli (zoals het er nu naar uitziet) met meerdere.

 

 

 

 

 

 

Vul een zoekwoord in en druk enter