Herv. Vrouwen Dienst (HVD) en Passage

DE HERVORMDE VROUWENDIENST (HVD)

De HVD bestaat uit een team van 21 enthousiaste dames, dat met elkaar zorg draagt voor een bezoekje: na geboorte van een baby bij een gezin in onze gemeente, aan nieuw in-gekomenen in de gemeente, bij recepties van huwelijk of huwelijksjubileum en bij ziekte of condoleance.

Indien zij hier op prijs stellen, worden gemeenteleden van 70 jaar en ouder regelmatig door een medewerkster van de Hervormde Vrouwendienst bezocht. Tegen de Kerstdagen wordt deze gemeenteleden een attentie aangeboden, evenals de zieken op dat moment in de gemeente.

In het voorjaar organiseert de HVD een contactmiddag voor ouderen, waarop ze elkaar kunnen ontmoeten. De HVD zorgt voor de invulling van de middag en de drankjes en hapjes. Hopelijk kan dit komend seizoen weer doorgaan.

Bovendien zorgen de dames van de HVD dat de kerk twee keer per jaar wordt schoongemaakt en het koper wordt gepoetst. Aan het eind van het winterseizoen hebben de dames met elkaar een gezellige avond in de Ark.

Contactpersonen:

Marian Klerkx-Aberson, voorzitter, tel. 60 20 23

Cora Soede-Roodenburg, secretaris, tel. 60 48 44

 

*****

Tweede Kwartaal 2022.

HERVORMDE VROUWENDIENST (HVD)

Op donderdag 3 maart was de jaarvergadering van de HVD.

Er werden enkele data genoemd: op 4 en 5 april wil de koster graag de kerk schoonmaken.

Maandagmiddag vanaf 13.00 uur koper poetsen, dinsdag vanaf 9.00 uur soppen.

Na twee jaar geen contactmiddag hopen we deze weer te houden op 19 mei a.s. Uiteraard nog onder voorbehoud.

Het jaarlijkse etentje met de HVD sters hopen we te hebben op 2 juni a.s., wederom onder

voorbehoud.

 

PASSAGE

Na een lange periode van geen ledenavonden, hopen we onze eerste avond weer te houden op 24 maart a.s. We gaan een voorjaarsbloemstukje maken onder leiding van Marleen Blijleven. Voor dit stukje wordt een eigen bijdrage van € 5,00 gevraagd. Opgeven bij Marijke Vreeken voor 17 maart a.s., tel. 60 45 68.

Op 21 april is de laatste avond van het seizoen en dan willen we een high tea organiseren. Meer gegevens ontvangen de leden in de nieuwsbrief van april.

*****

(Historie)

HERVORMDE VROUWENDIENST (HVD)

Op 4 november j.l.  hebben we met een aantal HVD sters vergaderd. Er is toen besloten om de koperen kronen in de kerk op 22 november te poetsen en de kerstattentie af te halen op 2 december in de Ark, zodat deze tussen Sinterklaas en Kerst kan worden bezorgd bij de ouderen in onze gemeente.

 

PASSAGE

Waren in oktober vol goed moed aan het nieuwe seizoen begonnen, in november moesten we alweer besluiten de ledenavond te annuleren gezien de verscherpte Coronaregels. En ook voor de kerstviering ziet het er niet goed uit. Het bestuur vergadert op 7 december a.s. (inmiddels geweest, redactie) en neemt dan een beslissing, die zo snel mogelijk daarna aan de leden zal worden doorgegeven.

Vul een zoekwoord in en druk enter