Herv. Vrouwen Dienst (HVD) en Passage

 

(Geplaatst 18 september 2022) 

 

DE HERVORMDE VROUWENDIENST (HVD)

 

De HVD bestaat uit een team van enthousiaste dames, dat met elkaar zorg draagt voor een bezoekje: na geboorte van een baby bij een gezin in onze gemeente, aan nieuw in-gekomenen in de gemeente, bij recepties van huwelijk of huwelijksjubileum en bij ziekte of condoleance.

Indien zij hier op prijs stellen, worden gemeenteleden van 70 jaar en ouder regelmatig door een medewerkster van de Hervormde Vrouwendienst bezocht. Tegen de Kerstdagen wordt deze gemeenteleden een attentie aangeboden, evenals de zieken op dat moment in de gemeente.

In het voorjaar organiseert de HVD een contactmiddag voor ouderen, waarop ze elkaar kunnen ontmoeten. De HVD zorgt voor de invulling van de middag en de drankjes en hapjes. Hopelijk kan dit komend seizoen weer doorgaan.

Bovendien zorgen de dames van de HVD dat de kerk twee keer per jaar wordt schoongemaakt en het koper wordt gepoetst. Aan het eind van het winterseizoen hebben de dames met elkaar een gezellige avond in de Ark.

Contactpersonen:

Marian Klerkx-Aberson, voorzitter, tel. 60 20 23

Cora Soede-Roodenburg, secretaris, tel. 60 48 44

 

PASSAGE

In september beginnen we aan de laatste maanden van Passage Ter Aar. Op 31 december zal er een einde komen aan onze vereniging. Jammer, maar er is geen bestuur meer bijeen te krijgen.

Op 22 september is de eerste ledenavond en krijgen we bezoek van dhr. Pons uit Alphen aan den Rijn, die ons dia’s uit Jordanië en Israël laat zien.

Op 25 oktober is de gezamenlijke avond met Zij Actief in Parola.

Voor november is nog geen datum en programma bekend.

Wel is bekend dat we op 20 december in de middag onze kerstviering houden met Joke Verweerd. Aansluitend zullen we dan met elkaar eten en Passage afsluiten.

 

Contactpersonen:

Marian Klerkx-Aberson, voorzitter, tel. 60 20 23

Cora Soede-Roodenburg, secretaris, tel. 60 48 44

 

*****

(Geplaatst 30 juni 2022)

HVD:

Na een paar jaar waarin weinig mogelijk was, konden we dit seizoen weer afsluiten met onze jaarlijkse gourmetavond. Het werd een gezellige avond met heerlijk eten.

 

Passage:

We hebben het Passage seizoen afgesloten met een high tea, verzorgd door het bestuur.

Veel dames hadden zich aangemeld en er werd dan ook heerlijk gegeten van de soep, hartige en zoet gerechten.

We starten ons laatste halve seizoen met een ledenavond op 22 september. Er zullen dan dia’s uit Israël en Jordanië vertoond worden.

 

*****

Tweede Kwartaal 2022.

HERVORMDE VROUWENDIENST (HVD)

Op donderdag 3 maart was de jaarvergadering van de HVD.

Er werden enkele data genoemd: op 4 en 5 april wil de koster graag de kerk schoonmaken.

Maandagmiddag vanaf 13.00 uur koper poetsen, dinsdag vanaf 9.00 uur soppen.

Na twee jaar geen contactmiddag hopen we deze weer te houden op 19 mei a.s. Uiteraard nog onder voorbehoud.

Het jaarlijkse etentje met de HVD sters hopen we te hebben op 2 juni a.s., wederom onder

voorbehoud.

 

PASSAGE

Na een lange periode van geen ledenavonden, hopen we onze eerste avond weer te houden op 24 maart a.s. We gaan een voorjaarsbloemstukje maken onder leiding van Marleen Blijleven. Voor dit stukje wordt een eigen bijdrage van € 5,00 gevraagd. Opgeven bij Marijke Vreeken voor 17 maart a.s., tel. 60 45 68.

Op 21 april is de laatste avond van het seizoen en dan willen we een high tea organiseren. Meer gegevens ontvangen de leden in de nieuwsbrief van april.

*****

(Historie)

HERVORMDE VROUWENDIENST (HVD)

Op 4 november j.l.  hebben we met een aantal HVD sters vergaderd. Er is toen besloten om de koperen kronen in de kerk op 22 november te poetsen en de kerstattentie af te halen op 2 december in de Ark, zodat deze tussen Sinterklaas en Kerst kan worden bezorgd bij de ouderen in onze gemeente.

 

PASSAGE

Waren in oktober vol goed moed aan het nieuwe seizoen begonnen, in november moesten we alweer besluiten de ledenavond te annuleren gezien de verscherpte Coronaregels. En ook voor de kerstviering ziet het er niet goed uit. Het bestuur vergadert op 7 december a.s. (inmiddels geweest, redactie) en neemt dan een beslissing, die zo snel mogelijk daarna aan de leden zal worden doorgegeven.

Vul een zoekwoord in en druk enter