Herv. Vrouwen Dienst (HVD) en Passage

DE HERVORMDE VROUWENDIENST (HVD)

De HVD bestaat uit een team van ongeveer 25 enthousiaste dames, dat met elkaar zorg draagt voor een bezoekje:

  • na de geboorte van een baby bij een gezin in onze gemeente
  • aan nieuw in-gekomenen van de gemeente
  • bij recepties van huwelijk of huwelijksjubileum
  • bij ziekte of condoleance

Indien zij hier prijs op stellen, worden gemeenteleden van 70 jaar en ouder regelmatig door een medewerkster van de Hervormde Vrouwendienst bezocht.

Tegen de Kerstdagen wordt deze gemeenteleden een kerstattentie aangeboden door de H.V.D., evenals de mensen, die op dat moment ziek zijn.

In het voorjaar organiseert de H.V.D. een contactmiddag voor ouderen, waarop zij elkaar kunnen ontmoeten. De middag wordt gevuld door een spreker of het kijken van beeldmateriaal en na afloop is er voor een ieder nog een glaasje fris of advocaat.

Bovendien maken de dames van de H.V.D. in het voorjaar het kerkgebouw schoon en wordt het koper gepoetst. Dit laatste gebeurt ook in het najaar nog een keer.

Aan het einde van het winterseizoen gaan de dames van de H.V.D. een avondje met elkaar uit. Het programma voor deze avond is ieder jaar verschillend.

Contactpersonen:

Marian Klerkx-Aberson, voorzitter, tel. 602023;

Cora Soede-Roodenburg, secretaresse, tel. 604844.

 

*****

HERVORMDE VROUWEN DIENST (HVD)

 

2e kwartaal 2021.

Helaas nog niet veel te melden van het HVD en Passage front.

HVD: nu de maatregelen wat versoepeld worden, hopen we dat iedereen haar oudere weer op een veilige manier kan bezoeken. Helaas kan het gezamenlijk gourmetten voorlopig nog geen doorgang vinden. Maar wat in het vat zit…..

Passage: Hoewel de Coronamaatregelen wat versoepeld worden, is het vooralsnog niet duidelijk of we in september weer met onze ledenavonden kunnen starten. De anderhalve meter maatregel blijft ons toch een beetje in de weg zitten, maar wie weet wat er in september toch nog mogelijk is. We wachten het af.

 

*****

 

1e kwartaal 2021.

Wat de HVD betreft valt er niks te melden. De leden van Passage hebben  we helaas moeten melden, dat er voor september in ieder geval geen ledenavonden zullen

 

worden georganiseerd en waarschijnlijk zullen andere activiteiten dit voorjaar ook nog geen doorgang vinden.

 

*****

 

4e kwartaal 2020.

Helaas kon de HVD vergadering met alle dames in oktober wegens de aangescherpte Coronaregels niet doorgaan, evenals het maken van de kaartjes, behorende bij de kerstattenties.

De kerstattenties liggen klaar op donderdag 3 december a.s. vanaf 9.30 uur in de Ark.

De volgende bestuursvergadering is op 28 januari 2021 en dan hopen we een datum te kunnen plannen om weer met alle dames te vergaderen.

 

 PASSAGE

 

Het Passageseizoen is nog steeds niet op gang gekomen door alle Coronaregels en helaas hebben we ook de Kerstviering moeten annuleren, wat ons heel erg aan het hart gaat. Ook de Nieuwjaarsbijeenkomst en de ledenavond in januari gaan vooralsnog niet door.

Wat betreft de ledenavond in februari, daar beslissen we tijdens de bestuursvergadering in januari over.

 

*****

 

3ekwartaal 2020.

 

HVD

Op dit moment, door de coronaproblematiek, is er geen nieuws.

Zodra er wat te melden is,  worden de dames daarvan op de hoogte gesteld.

 

*****

2e kwartaal 2020.

De gourmetavond voor de HVD dames is, door het Coronavirus,  niet doorgegaan!!

Op 5 maart j.l.hebben is er vergaderd met all HVD dames.

De volgende mededelingen zijn gedaan:

  • kerkschoonmaak 30 maart in de middag en 31 maart s’morgens vanaf 09.00 uur
  • contactmiddag op 2 april a.s. We zullen weer gaan bingoën en sluiten af met een hapje en een drankje.
  • op 4 juni a.s. zullen we met de dames weer een gezellige gourmetavond houden.

 

PASSAGE.

Helaas is er vanwege de coronaproblematiek niet veel te melden. De ledenavonden in september, oktober, november gaan niet door. Het bestuur is nog aan het kijken of op de één of andere manier (met inachtneming van de dan geldende Coronaregels) een Kerstviering kan worden gehouden.

 

*****

2e kwartaal 2020.

Onderstaande activiteiten hebben helaas, door het Coronavirus, geen doorgang vinden t.w.:

De laatste avond van het seizoen, 23 april, gaan we gezellig high tea-en. Bij de voorbereidingen van deze avond zoekt het bestuur nog hulp: weet u een lekker recept of kunt u heerlijk bakken? Meldt het ons. Nadere gegevens over deze avond komen op de nieuwsbrief van april.

Afsluiten van het seizoen op 23 april (De ‘ high tea ‘).

 

AANVANG NIEUWE SEIZOEN (2020 – 2021) ????

Dit is, rondom de ontwikkelingen m.b.t. de Corona-maatregelen, onzeker.

Zodra er meer informatie bekend is laten wij het jullie weten.

 

*****

Wat geweest is:

2019.

Op 28 februari hebben we weer met de dames van de HVD vergaderd. Mooi te melden dat we twee nieuwe HVD-sters hebben: Anja Kempenaar en Gerda Roest. Het bestuur is versterkt met Anneke Roos.

Op 25 en 26 maart gaan we weer de kerk schoonmaken. Maandagmiddag kan er vanaf 13.00 uur gesopt en koper gepoetst worden en dinsdagmorgen beginnen we om 09.00 uur met soppen.

De contactmiddag zal dit jaar op 4 april zijn en we zullen de middag weer vullen met een bingo. Op 23 mei a.s. sluiten we het seizoen af met onze jaarlijkse gourmetavond.

De eerstvolgende vergadering is op 17 oktober a.s.

 

PASSAGE

Nog twee ledenavonden resten ons dit seizoen. Op 21 maart houdt modewinkel Mooonz uit Alphen aan den Rijn een modeshow. Enkele leden zullen deze avond als mannequin fungeren. Bij het verschijnen van dit nummer is deze avond net geweest.

De laatste avond is op 25 april en zullen we een spellenavond houden.

Het seizoen wordt afgesloten met het jaarlijkse reisje op 14 mei a.s. Aanmelden kan bij Anneke Roos (602253) of Christien Heyboer (602292).

 

–oo0oo–

 

4e Kwartaal 2018.

 

Op 25 oktober hebben we met de HVD-sters vergaderd. We kwamen tot de conclusie dat het HVD werk prima draait en inmiddels zijn de kerstattenties al weer afgeleverd bij onze ouderen. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 februari 2019.

–oo0oo–

PASSAGE.

De bijeenkomsten worden in “De Ark” gehouden en beginnen om 20.00 uur.

Een gewijzigde aanvangstijd wordt vermeld op de nieuwsbrief.

*****

We zijn het nieuwe seizoen begonnen:

met een gezellige avond, verzorgd door Salon Sensa uit Zevenhoven. De avonden in oktober en november werden verzorgd door resp. `Het Schippertjeskoor’ uit Warmond en imker Matthijs Mesken uit Alphen aan den Rijn.

Als u dit leest, hebben we inmiddels onze Kerstviering weer achter de rug, voorafgegaan door een gezamenlijke broodmaaltijd.

 

We beginnen het jaar 2019 met:

een nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari om 10.00 uur in De Ark. Op de ledenavond in januari geeft de heer Zondag uit Baarn een lezing over koninklijke akten: naamgeving en naamrecht m.b.t. de burgerlijke stand.

In februari, wanneer de partners ook uitgenodigd worden, gaat de heer Tetteroo uit Delft vertellen over streektaal: een interessante en ook komische presentatie.

Op de ledenavond in maart krijgen we bezoek van modezaak Mooonz uit Alphen aan den Rijn. Zij verzorgen een modeshow.

En op de laatste ledenavond in april, welke ook een huishoudelijke vergadering is, spelen we het Armoedespel, samengesteld door de werkgroep `De Arme Kant van Nederland’ . 

 

*****

Programma tot eind 2018

Donderdag 20 september

Salon Sensa uit Zevenhoven zal een avond verzorgen over huidverzorging.

Dinsdag 16 oktober

Gezamenlijke avond met Zij Actief in Parola, Langeraar. Deze avond treedt het Warmonds schippertjes koor op.

Donderdag 22 november

Deze avond krijgen we bezoek van een imker.

Donderdag 13 december

Kerstviering.

  • Heeft u belangstelling voor Passage, dan bent u altijd welkom op één van de ledenavonden. Voor de avond in september dienen belangstellenden zich van te voren op te geven bij de secretaris Cora Soede, tel 60 48 44, email: corasoede@ziggo.nl.

 

*****

 

2e Kwartaal 2017.

 

Activiteiten H.V.D.: Op 2 maart a.s. hebben we onze Jaarvergadering gehad. Daar werd medegedeeld dat de kerk op 20 en 21 maart a.s. wordt schoongemaakt De ouderencontactmiddag is op 6 april a.s. De heer Kees Terlouw uit Vianen zal hen dia’s van Marokko laten zien en vertellen over zijn reizen naar dit land. De dames krijgen een uitnodiging voor het jaarlijks etentje en dat is dit jaar op 8 juni in de Ark. We gaan dan gourmetten met een drankje. Een ieder wederom van harte welkom.

 

Cora Soede   

 

*****

 

Passage.

 

 

Seizoen 2017 – 2018.

 

 

PROGRAMMA

 

De bijeenkomsten worden in “De Ark” gehouden en beginnen om 20.00 uur. Een gewijzigde aanvangstijd wordt vermeld op de nieuwsbrief.

 

Donderdag 21 september Wij beginnen met een creatieve avond met Jannie van Schuylenburg. Gezellig bijpraten na de vakantie en ook nog iets leuks maken.

 

Dinsdag 24 oktober Lia Kok en Ben Bokhoven uit Zaandam presenteren een programma met licht en geluid over het Noorderlicht. Een bijzonder natuurverschijnsel.

 

Donderdag 16 november Dhr. H. Griffioen uit Utrecht vertelt ons over “Dakloosheid, keuze of noodlot”. Een onderwerp waar je niet elke dag bij stilstaat.

 

Donderdag 14 december Na de broodmaaltijd wordt de Kerstavond door onze leden verzorgd. Dit jaar met medewerking van het koor: “Nooit Alleen” o.l.v. Annie Könst.

 

Dinsdag 9 januari 2018 Nieuwjaarsontmoeting om 10 uur in “ De Ark”. een gezellige start in het nieuwe jaar.

 

Donderdag 18 januari Marieke Meiring komt vertellen over het Schiphol pastoraat. Wat houdt dit in en waarmee wordt zij geconfronteerd.

 

Donderdag 15 februari 65e Jaarvergadering. De viering van dit jubileum houden we in mei. Deze avond verzorgt Joke Kraal uit Gouda met de presentatie: Aderlaten of Haarlemmerolie. Een leuk verhaal met veel humor gebracht.

 

Donderdag 15 maart Paula Overvoorde uit Delft vertelt over poëziealbums. U mag allemaal uw poëziealbums meenemen. Uiteraard ook oude exemplaren van familieleden.

 

Donderdag 19 april Martin de Bruin verzorgt een gezellige avond met als thema “Koek en snoepie”. Ook een quiz hoort erbij en er is ouderwets snoep te koop.

 

Donderdag 17 mei Viering van ons 65 jarig jubileum. Wat precies is nog een verrassing, maar we vragen wel uw medewerking.

Huishoudelijke vergadering: Aftredend en niet herkiesbaar: T. v. Leeuwen-Vuijk – bezoekdame Aftredend en herkiesbaar: T. Jonker – de Vlugt  2e secretaresse

Vul een zoekwoord in en druk enter