Scholenzondag 4 november 2018.

 

Thema: Vriendschap door dik en dun

 

Zondag 4 november was er in onze kerk in samenwerking met de Gereformeerde Kerk en basisschool De Fontein een bijzondere dienst vanwege De Scholenzondag met als thema: `Vriendschap door dik en dun’.

Veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s en gemeenteleden van beide kerken waren aanwezig. In de voorafgaande week hadden was het thema al behandeld in alle groepen van de school en het resultaat daarvan in de vorm van vele tekeningen waren goed zichtbaar in de kerk. De feestelijke dienst werd geleid door Gerben Bremmer en Marina van der Zwaag. Leerlingen van De Fontein leverden een bijdrage aan de dienst bij de het lezen van de Tien Geboden en de collecte. Ondersteund door tekeningen werd het thema `Vriendschap’ door Gerben en Marina in een bijzondere samenspraak behandeld aan de hand van een vijftal Bijbelverhalen die vooraf ook op school in de verschillende groepen waren behandeld:

 

         Vier vrienden en hun verlamde

vriend

Ruth en Boaz

Jezus roept zijn vrienden

Jezus en Petrus

David en Jonathan

 

 

De verhalen werden afgewisseld met kinderliederen begeleid door orgel en middels YouTube filmpjes, zoals

Samen is veel leuker, alleen is maar alleen

Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen.

 

 

Bij de uitgang ontving iedereen een roos met de tekst `Jezus wil je vriend zijn’ en na afloop van de dienst was er koffie, thee of limonade in De Ark. Iedereen van de beide kerken en van de school, die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze dienst heel hartelijk bedankt.

 

 

*****

Scholenzondag 5 november 2017.

 

 

Zondag 5 november hebben wij de scholenzondag mogen houden. Vele kinderen en hun ouders en vaak ook opa’s en oma’s, waren in deze scholenzondagdienst aanwezig die dit jaar is gehouden in de Gereformeerde Kerk. In de daaraan voorafgaande week hebben de groepen van de school daarover werkstukken gemaakt en geldbuideltjes geknipt en gekleurd en liederen ingestudeerd die we in de kerkdienst hebben gezongen.  “Waar kies jij voor” was het thema van de scholenzondag. De voorgangers in deze dienst waren Dhr. Gerben Bremmer namens de Hervormde Kerk en Ds. Marina v.d. Zwaag van de Gereformeerde kerk.     

Daarnaast hebben een aantal leerlingen van PCBS “De Fontein” een bijdrage geleverd aan deze dienst bij de Bijbellezing, de collecte en met een zanggroepje. De andere gezongen liederen werden begeleid door orgel en middels YouTube filmpjes. We kunnen weer terugkijken op een fijne dienst waarin met woord en zang de gelijkenis van de talenten uit Mattheus 25 tot ons kwam met daarin de oproep om met aan jouw gegeven talenten de door de Here God gegeven liefde te vermeerderen door er iets goeds mee te doen. Alle kinderen van de school ontvingen een buideltje met een munt van 50 cent en de opdracht om daar iets mee te doen waardoor het iets moois zou opleveren om in de schoenendoos te doen voor de kinderen in Roemenië. Iedereen van de beide kerken en van de school, die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze dienst heel hartelijk bedankt.

 

Tot 2018 in de Hervormde kerk!!

Vul een zoekwoord in en druk enter