INLEIDING KERSTPROJECT Kindernevendienst 2022.

HET GAAT GOED KOMEN

In de thema’s bij de lezingen uit Lucas 1 en 2 wordt steeds Gods liefde genoemd. Dit is direct de kern van het Kerstevangelie. De reden waarom God zijn Zoon naar de aarde stuurde is liefde. Liefde voor zijn schepping, liefde dus voor ons, mensen. Gods liefde is niet vanzelfsprekend, maar is en blijft een wonder. Het is onbegrijpelijk dat God ons ondanks onze zonde trouw blijft. Wij keerden en keren Hem de rug toe en toch… ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:14).

We zien hier Gods vasthoudendheid. Zijn schepping moet zijn waarvoor Hij die heeft bedoeld, een eerbewijs aan Hem. God schrijft ons niet af en begint iets nieuws met anderen. Nee, God brengt verlossing en herstel aan zijn schepping. Hij komt in beweging om dat te realiseren. Een plan van eeuwen, zodat uiteindelijk in Israël een kind geboren wordt: een mens, zoon van Abraham, zoon van David. En tegelijk Gods Zoon, God zelf.

Met advent lezen we het laatste stukje van Gods plan, voordat alles anders en nieuw wordt. Mensen worden bekendgemaakt met Gods plan, die een totaal andere wending aan hun leven geeft. Ze horen het en reageren daarop, ze denken er samen over na. Dan komt stukje bij beetje Gods belofte uit. Eerst wordt Johannes geboren, daarna Jezus. met Kerst kunnen de omstanders zeggen: er is vrede, het is goed en wordt goed. Gods liefde is zichtbaar en zal overwinnen. Door Lucas 1 en 2 te lezen in de Adventstijd worden wij bemoedigd door wat de hoofdrolspelers lang geleden hebben meegemaakt. Hun reactie van twijfel en geloof helpt ons in ons leven Gods liefde te zien. Ook vandaag is Gods liefde niet vanzelfsprekend, maar door Christus kennen we God zoals Hij is. Hij verlaat ons niet, maar houdt ons dwars door alles heen vast in de hoop dat wij Hem onze liefde zullen bewijzen.

Zondag 27 november: Lucas 1:5-25 Thema:   ‘Schrikken van Gods liefde’.

Zacharias werkt als priester, krijg daarbij zelfs de eervolle opdracht het reukoffer te brengen. Dat Elisabeth en hij geen kinderen hebben ontvangen is verdrietig, maar tegelijk geldt: het is niet anders. Tot op een dag hun gebed wordt verhoord. Ze zullen een zoon krijgen die aan Israël zal verkondigen dat de Messias komt. Zacharias schrikt en twijfelt: dit is onmogelijk.  God zegt het door de profeten en zegt het hem door zijn engel. Toch kan Zacharias het niet geloven; Gods liefde is te groot. Dat hij moet zwijgen tot de geboorte van Johannes is een straf van God, maar meer nog: een belangrijke les.

Zondag 4 december: Lucas 1:26-38. Thema:  ‘ Verrast door Gods liefde’.

In het Oude Testament wordt voortdurend de komst van de Messias aangekondigd. Hij zal zijn volk redden en verlossen. Ze vormen voor Israëlieten de reden om in die God te geloven. Zoals Hij zijn volk eens uit het slavenhuis Egypte bevrijdde, zo zal Hij de zonde van de wereld wegvagen. Maria krijgt nu van Gabriël te horen dat God in haar leven laat gebeuren wat Hij heeft beloofd. Zij als eenvoudig, ongetrouwd meisje speelt de hoofdrol. Zij mag moeder worden van Jezus, Gods Zoon. haar leven zal heel anders gaan worden. Bij haar zien we de verrassing: het is onmogelijk, maar heerlijk. Maria gelooft dat God vol liefde is, ook voor haar, en stelt zich beschikbaar aan haar Heer. 

Zondag 11 december: Lucas 1:39-56. Thema:  ‘Samen Gods liefde leren begrijpen’.

Maria en Elisabeth zijn beiden zwanger, wonderlijk en door Gods genade. De totale verandering van hun leven kunnen ze nauwelijks met hun omgeving delen. Waarom zwijgt Zacharias en is Elisabeth na vele jaren zwanger? Over Maria, die ongetrouwd zwanger is, zou schande worden gesproken. Ze is het onderwerp van roddel. Daarom laat God hen elkaar ontmoeten. Ze kunnen met elkaar spreken over de komst van de Messias en de rol die zij beiden daarin mogen spelen. Ze kunnen hun vreugde en hun vragen delen. De schrik en verrassing worden samen verwerkt. Zo bemoedigen ze elkaar om gelovig de weg te gaan die God hen wijst.

Zondag 18 december: Lucas 1:57-80.  Thema:  ‘Johannes is een teken van Gods liefde’.

De door God beloofde zoon van Zacharias en Elisabeth wordt geboren. Wat Zacharias niet kon geloven, gebeurt. Johannes is het bewijs van Gods liefde voor hem, voor zijn gezin. Tegelijk mag Zacharias in Johannes Gods teken zien dat de beloofde Verlosser ook zal komen. De Messias is er nog niet, maar diens voorloper wel. Zacharias reageert ook nu. Hij erkent Johannes’ betekenis voor Gods werk. ‘Johannes zal hij heten’, dat betekent: God is genadig. God doet wat Hij belooft.

Zondag 25 december.  Thema: ‘ Jezus maakt alles goed’.

God toont zijn liefde dagelijks aan mensen, elke dag weer. Ook geeft de HEER zijn woord vol troost en aansporing. De geboorte van Jezus is de manier waarop God definitief zijn liefde voor mensen laat zien. God zelf herstelt zijn goede schepping. Hij komt in Jezus Christus in ons midden. Hij wordt mens, kwetsbaar kind in Bethlehem, schijnbaar kansloos slachtoffer van de machtsgrillen van een romeins keizer. Maar … het gaat goed komen. Op het Kerstfeest is de Messias geboren. Nu gaat ons leven en de wereldgeschiedenis veranderen, voor ieder die in Christus wil geloven. Jammer genoeg is nog niet alles goed. Zonde en verdriet trekken een spoor van vernieling en machteloosheid, maar Gods liefde regeert. Door Jezus zegt de Vader: Ik hou van jullie. Als je naar het Kind in de kribbe kijkt, mag je dat zeker weten.

 

Projectverbeelding:

De verbeelding is dit jaar een ster met stukken die los kunnen, God komt in beweging om zijn plan te realiseren. Het geheel is een houten plaat  waarop met klittenband de losse delen van de stervorm komen. God trekt mensen aan met zijn liefde. Onder elk deel bevindt zich een symbool met het kernwoord:  Schrikken, verrassen, begrijpen, ontdekken en vervullen. De figuren laten de gebeurtenis zien van de kernwoorden.

Klik op:  2022-kerstproj.-plaatjes-voor-suikerpotje-en-site_000126

 

God trekt ons aan en betrekt ons in zijn plan voor de wereld ‘.

*****

Vul een zoekwoord in en druk enter