KERKBALANS 2021 .

 

ACTIE KERKBALANS 2021 16 t/m 30 JANUARI 2021

 

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, om de verkondiging van het Woord en om God met zang en orgelspel te loven.
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwen lang voor staat?
Wilt u ook dat de predikant de komende jaren fulltime in onze gemeente kan werken?
Wilt u ook dat kerk, pastorie en ‘De Ark’ er goed bijstaan?
Wilt u ook dat we zo weinig mogelijk een beroep op de reserves hoeven te doen?

 

……….. Geef dan vandaag voor de kerk van morgen!

 

Wij vragen uw gebed om Gods onmisbare zegen op het kerkenwerk.

 

We vragen de gemeenteleden hoeveel ze financieel kunnen en willen bijdragen in 2021 zodat de kerk kan voortbestaan.

 

Als u met de kerkbalansloper heeft afgesproken het antwoord per mail te sturen dan kan dit naar: kerkrentmeester@hervormdegemeenteteraar.nl graag met vermelding van het kenmerk (7 cijfers).

 

Overmaken van uw bijdrage.
Op onze rekening: NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Hervormde gemeente Ter Aar, inzake vrijwillige bijdrage, te Ter Aar, zien wij uw bijdrage (in 1 keer of in termijnen) graag tegemoet.

 

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de lokale Hervormde gemeente.

 

Bedankt voor uw steun!

Vul een zoekwoord in en druk enter