PAASPROJECT – KND.

FOTO’S van de  ‘Pasen Kinderkerk 2021’ zie fotoboek!!!

 

Ter informatie:

vanaf 14 februari j.l. is de ‘Lijdenstijd’ ingegaan. Dat zijn de weken vóór dat het Pasen is. Ook deze keer was het project weer zichtbaar vóór in de kerk. Een mooi  en fleurig project. 

De kinderen hebben het project thuis gekregen zodat ze daar, helaas nog steeds op afstand, kunnen luisteren en knutselen. In de kerk zijn de symbolen opgehangen en werd telkens een bijbehorend stukje tekst voorgelezen.

Zo hebben we ons met elkaar voorbereid op Pasen.

 

Het thema was: ‘Ken je Mij’?

 

KINDERNEVENDIENST PAASPROJECT 2021.    ( Vanaf zondag 14 februari )

We volgen Jezus op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. Als je een diepe band heb met elkaar zul je elkaars goede en slechte kanten ontdekken. Zo begrijp je elkaar beter en kun je elkaar tot vreugde en steun zijn.
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons  verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

 

Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel (in de vorm van een huis), met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Op het paneel komen aan weerszijden van het kruis acht symbolen. De symbolen worden gemaakt met ‘String-Art’; waarbij de omtrek van een symbool met spijkertjes is uitgezet en de vorm met draad langs de spijkertjes is gemaakt.  De gekozen materialen: hout, spijkers en draad verwijzen allemaal naar de geschiedenis van het verlossingswerk van Christus. De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat. Dat plan is ook voor ons de rode draad om kinderen de verhalen te vertellen en te laten zien. De vele spijkertjes staan verder symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

 

 

Weekthema’s

14 februari. Waarom juich je voor Mij? 

Matteüs 21:1-11

Vandaag horen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel veel mensen juichen Hem toe, ze staan langs de kant van de weg en zwaaien met takken. Net zo’n soort tak als we hier op de projectverbeelding zien, gemaakt van spijkertjes en draad.

21 februari. Hoe kom je naar Mij?

Matteüs 21: 12-17

De afbeelding van vandaag laat er iets van zien; in Gods huis ben je op Hem gericht. Dat zie je aan de gevouwen handen. Je doet je handen samen als je gaat bidden. Je laat zien dat je niets anders wilt doen dan je op God te richten. Je zet je handen, alles wat je aan het doen bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om van binnen stil te worden voor God, om eerbied te hebben voor Hem.

 

  28 februari. Wat geef je Mij?

Matteüs 26: 1-16

Het hart van vandaag is een teken van onvoorwaardelijke liefde. Het mooiste dat God aan ons heeft gegeven: verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad. Als je dat weet, wat geef je Hem dan? Dan kun je toch niet anders dan jouw hart geven aan Hem met alle liefde die in je is!

 

 

  7 maart. Wat zeg je over Mij?

Matteüs 26: 57-68

We zien vandaag een open Bijbel als teken bij deze gebeurtenis; Wat doen wij met Gods woord? Geloven we wat de Bijbel zegt over Jezus? Wat zeggen we zelf over Hem? Wat doen wij om met eerbied te leven naar zijn Woord? Daar passen geen leugens bij! Daar hoort bij: leven met Gods woorden, doen waar Hij over spreekt. Omdat je weet dat de waarheid de leugen altijd overwint.

 

  14 maart. Kies je voor Mij?

Matteüs 27: 11-14 en 19-26

Dat beeld gebruiken we ook wel eens als we moeten kiezen, als we ‘afwegen’ wat we moeten doen. Je legt de voordelen in het ene schaaltje en de nadelen aan de andere kant en je kijkt wat meer weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het beste is.

 

 

  21 maart. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Geen prachtige kroon van goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. Vandaag kijken we naar Hem als onze Koning, die alles voor ons overheeft.

 

 

 

  28 maart. Hoe kijk je naar Mij?

Matteüs 27: 33-44

Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens. En toch… in het sterven en begraven maakt God alles heel! Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeën willen ze niet geloven. Komt er een vervolg? Durven wij geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij nog hoop voor Jezus?

 

 

Paasdienst 4 april met kinderen KND.

  Leef je mee met Mij?

Matteüs 28: 1-10

Zie je dat, een opkomende zon, teken van een nieuwe dag! Het licht heeft het duister overwonnen. Het is Pasen! God roept zijn

Vul een zoekwoord in en druk enter