AAROMROEP en ZOEKLICHT.

 

Kerkomroep

Het coronatijdperk, als ik het zo mag noemen, heeft in het land maar ook in onze gemeente een enorme invloed gehad op het op afstand mee kunnen luisteren met en mee kunnen kijken  naar de kerkdiensten. Het meeluisteren, via voorheen kerktelefoon en nu via de kerkomroep, is ook in onze gemeente al vele jaren een mogelijk. Het mee kunnen kijken is in de eerste periode van de coronapandemie ook in onze gemeente geïntroduceerd. Na de verruiming van het aantal kerkbezoekers per dienst is dit weer losgelaten. Nu het aantal kerkgangers per dienst wederom sterk is gereduceerd is de mogelijkheid om via een videoverbinding met de kerkdienst verbonden te zijn weer opgepakt. De kerkenraad heeft besloten een permanente voorziening te gaan treffen voor deze video uitzendingen. Zeer binnenkort en misschien al op de komende zondag zullen alle diensten in het vervolg alleen via “De Kerkomroep” te beluisteren en te bekijken zijn. Er wordt dan niet meer via you tube uitgezonden.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10771 Via de afkondigingen en de site wordt u op de hoogte gebracht.

 

*****

Zoeklicht.

De medewerkers van ‘De Aaromroep’ zorgen wekelijks voor de uitzending van de kerkdiensten. Daarnaast is er iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur het verzoekplatenprogramma ‘Zoeklicht’. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend via de formulieren, welke in het portaal van de kerk zijn te vinden, of telefonisch 0172-603161 of via de mail: zoeklicht@hervormdegemeenteteraar.nl

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,

´k blijf de Uw´ altijd, blijf Gij de mijn´!

Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

(Lied 78:3, LvdK 1973)

Als het bezoeken van de kerkdiensten voor u, door welke oorzaak dan ook, niet of moeilijk mogelijk is, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of wijkdiaken voor een aansluiting op de kerkomroep.

Voorts kunt u voor algemene informatie aangaande ‘De Aaromroep’ terecht bij de voorzitter de heer P. Roos, tel. 602253.

 

De wekelijkse kerkdiensten en het verzoekplatenprogramma “ Zoeklicht” zijn  ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl

U kunt direct tijdens de dienst meeluisteren, maar u kunt ook een uitgezonden dienst later beluisteren of nog eens

Vul een zoekwoord in en druk enter