Bijbelkring, De Nederlandse geloofsbelijdenis

Het komende seizoen leren we verder uit de Nederlandse geloofsbelijdenis aan de hand van een boekje van Dr. W. Verboom. De NGB reikt een them

a en gespreksvragen aan. Iedere avond zoek ik er een bijbel gedeelte bij. Het gaat in deze avonden om uitleg en onderling gesprek.

 

De eerste bijeenkomst staat gepland op:

dinsdag 13 september. 

De volgende avonden zijn:

11 oktober, 8 november en 13 december.

Na de kerst volgen: 10 januari, 14 februari, 14 maart en wellicht ook 11 april. 

 

Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de Ark, we beginnen om 20.00 uur.

 

Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom!!

 

Voor informatie kan men zich wenden tot ds. W.H. Hendriks telf. 0172-576527.

 

*****

Gebedskring. 

Naast deze kringen die gericht zijn op het ‘onderlinge gesprek‘ over het geloof, wil ik met u samen bidden. Bidden begint met luisteren naar Gods stem en dan wat we horen ook weer in gebed teruggeven aan God.

We oefenen ons in het bidden voor de wereld, voor de gemeente en voor zaken die ons persoonlijk raken. Wilt u mee bidden laat het dan weten aan uw dominee. Samen komen we dan tot een datum voor onze eerste bijeenkomst.

Vul een zoekwoord in en druk enter