Ledenadministratie/Kerkelijk bureau 

Het bijhouden van het register van gemeenteleden (de ledenadministratie) behoort tot de taken van het College van Kerkrentmeesters (CvK).

 

De uitvoering is door het CvK bij het Kerkelijk bureau ondergebracht.

 

Adreswijzigingen, geboorteberichten en overlijdensberichten kunnen worden gestuurd naar de scriba (secretaris):

 

Piet Roos, Kerkweg 32, 2461 GD, Ter Aar

of naar: Postbus 21, 2460 AA Ter Aar.

 

Cora de Hoogd en Annemarie Kempenaar, van het Kerkelijk bureau, zorgen dat de wijzigingen worden vastgelegd in het geautomatiseerde ledenbestand van de PKN.

 

KERKELIJK BUREAU.

 

Tot de zomer 2020 komt het kerkelijk bureau nog één keer bijeen en wel maandag  

6 juli 2020.

Van 9 uur tot ongeveer 11 uur zullen wij aanwezig zijn in De Ark. Zijn er wijzigingen in uw gezinssituatie die u ons mondeling wilt meedelen of wilt u zo eens komen kijken wat wij precies doen: hartelijk welkom! Het kerkelijk bureau is ook bereikbaar via de mail: kb@hervormdegemeenteteraar.nl

 

Cora en Annemarie.         

Vul een zoekwoord in en druk enter