Ambtsdragers verkiezing.

Ambtsdragers verkiezing.

Wij zijn heel dankbaar  dat Anneke Oskam – Hegeman, Oostkanaalkade 5, te kennen heeft gegeven dat zij het ambt van ouderling in onze gemeente wil gaan vervullen.

Zij is inmiddels, op zondag 28 januari, in het ambt bevestigd,  tezamen met de ambtsdragers die hun taak voor een nieuwe termijn willen vervullen.

Voor de komende vacature van een diaken is echter nog niemand beschikbaar!!

Wij hopen dat er in de komende weken iemand mag zijn gevonden en daarmee gelijktijdig met de andere kan worden bevestigd.

De Kerkenraad.    

 

(Van deze plechtigheid zijn enkele foto’s gemaakt. Zie hiervoor de website: ‘Foto’s’.)

Vul een zoekwoord in en druk enter