Ambtsdragers verkiezing.

Vacature diaken.

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad de diaken vacature  besproken. Daarin

hebben zij mevrouw Jannemarie Spelt – van Herwijnen, Geerweg 40,  gekozen in deze vacature. Wij zijn blij

een heel dankbaar dat zij te kennen heeft  gegeven deze taak op zich te willen nemen.

Als deze bevestigingsdatum vast staat zullen we ook afscheid nemen van diaken Kees Walraven die tot die tijd deze taak zal blijven vervullen.

Wel zal hij daarna de diaconie, waar nodig is, op de achtergrond blijven ondersteunen. Heel veel dank daarvoor.

 

Ambtsdragers verkiezing.

Wij zijn heel dankbaar  dat Anneke Oskam – Hegeman, Oostkanaalkade 5, te kennen heeft gegeven dat zij het ambt van ouderling in onze gemeente wil gaan vervullen.

Zij is inmiddels, op zondag 28 januari, in het ambt bevestigd (*),  tezamen met de ambtsdragers die hun taak voor een nieuwe termijn willen vervullen.

 

De Kerkenraad.    

 

( * Van deze plechtigheid zijn enkele foto’s gemaakt. Zie hiervoor de website: ‘Foto’s’.)

Vul een zoekwoord in en druk enter