Agenda:  

  1.  Zomergezinsboekje van IZB,HGJB en GZB.
  2.  Vitaal ‘Gemeente’ zijn.
  3. Orgaandonatie. 
  4.  Regio verslagen. (Helaas niet actueel)

________________________________________________________________________

1.   PERSBERICHT. (Geplaatst: 29 juni 2022)

 

Gratis zomergezinsboekje voor de vakantie

Drie organisaties, IZB, HGJB en GZB hebben een gratis zomergezinsboekje ontwikkeld. Ze willen daarmee gezinnen helpen om ook in de vakantieperiode elke dag tijd voor God te nemen. Het boekje is gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast zijn er allerlei extra materialen zoals filmpjes, kleurplaten en podcasts voor tieners beschikbaar op de speciale website: www.zomergezinsboekje.nl.

Mensen in de Bijbel die in aanraking komen met een andere cultuur spelen de hoofdrol. In het boekje zit van maandag tot en met zaterdag een Bijbelverhaal, een aantal liederen, iets om over door te praten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om samen te doen en een puzzel. Daarnaast staan er portretjes in van jonge christenen dichtbij of ver weg die hun verhaal delen. Zo proeven de gezinnen samen iets van andere culturen.

De gratis boekjes zijn te bestellen via www.zomergezinsboekje.nl.
Enkel de verzendkosten moeten worden betaald. Bestel ze snel, zodat ze nog voor de zomervakantie bij de gezinnen kunnen zijn. Het boekje heeft een beperkte oplage, dus op is op. Via de site is ook een digitale versie in te zien en te downloaden.

 

Klik ‘hier’ voor cover ‘Zomergezinsboekje.

 

*****

2.    PERSBERICHT.

‘Vitaal gemeente-zijn’ – terug naar de roots van de kerk

Vlak voor zijn pensionering publiceerde missionair werker Nico Grijzenhout (IZB) uit Veenendaal dit voorjaar het boek ‘Vitaal gemeente-zijn’. Het is de vrucht van een studie naar het nieuwtestamentische gemeenteleven. De grondstelling van het boek is dat de meeste christelijke gemeenten zoals wij die vandaag kennen eigenlijk veraf staan van de oorspronkelijke bedoelingen. ‘De kern van het probleem is dat het gemeenteleven te weinig samenvalt met het gewone dagelijkse leven van de christenen’, schrijft hij in het voorwoord. Er gaapt een kloof tussen de gemeente en het leven van elke dag, daardoor blijft de gemeente ‘een figuur aan de overkant’ en lukt het christenen ook nauwelijks om aansluiting met tijdgenoten te vinden.
‘De hartstocht van Grijzenhout en zijn bevlogenheid voor het evangelie zijn hartverwarmend’, schrijft hoogleraar missiologie Stefan Paas in het voorwoord. Hij beaamt dat ‘de kerk vandaag een herijking nodig heeft en dat we daarvoor eerst en vooral moeten kijken naar hoe de kerk is begonnen’.

De teloorgang van de kerk gaat Nico aan het hart. ‘Het maakt mij rusteloos. Ik vind het ook moeilijk tegenover Jezus Christus’, schrijft hij. ‘Hij is met hart en ziel bij de voortgang van het Evangelie betrokken. Hij heeft zich daarvoor opgeofferd. Het is Zijn levenswerk. De blijdschap over de wereldwijde groei van het aantal christenen dat God liefheeft, heeft het verdriet over het verval dichtbij niet op.’
Meer hier: https://www.kokboekencentrum.nl/boek/vitaal-gemeente-zijn/

*****

3.    ORGAANDONATIE.

Klik hier voor meer informatie!

donor-verzoek-aan-kr-plaats.-op-site-

 

******************************

  •  Regioverslagen.

AGENDA REGIO EN VERSLAGEN.

ATTENTIE!!

Door COVID 19 géén ‘agenda’ c.q. ‘verslagen’!!!

                           AGENDA                                                   

klik op de agenda voor een overzicht                                  klik hierboven voor de jeugd agenda

 

SAGE SAmenwerking GEmeenten
=====
Uitgangspunt en doel zijn om afzonderlijke gemeenten te helpen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk gemeente te zijn door samenwerking.
Er wordt gesproken over gemeente zijn in de regio. Er kunnen initiatieven komen voor praktische en inhoudelijke onderlinge hulp en er kunnen gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.
De samenwerking is gericht op onderlinge versterking en niet op reorganiseren en saneren.
Alles moet gericht zijn om gemeenten te helpen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk gemeente te zijn. De kerk als geheel is gebaat bij vitale en aantrekkelijke gemeenten.
Op initiatief van de gereformeerde kerk in Ter Aar en de
gemeenteadviseur van de classis Mevr. Beppie van de Waal zijn er zo ook in onze regio SAGE bijeenkomsten gekomen.
De 1e bijeenkomst is gehouden op 6 juni 2011. Daarna zijn er nog verschillende ontmoetingen geweest.
De volgende regiogemeenten zijn er bij betrokken:

– Hervormde gemeente Aarlanderveen – Gereformeerde kerk Aarlanderveen – PKN Rijnsaterwoude
– PKN Leimuiden – Hervormde gemeente Zevenhoven – Gereformeerde kerk Zevenhoven – PKN Nieuwveen – Hervormde gemeente Woubrugge
– Gereformeerde kerk Woubrugge – Gereformeerde kerk Ter Aar en de Hervormde gemeente Ter Aar.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter