Agenda:  

 

  1.  15 nov. ‘Lezing – bedreiging democratie’.
  2. Stichting ‘Kamers met Aandacht ‘ – kamer verhuren aan jongeren.
  3.  Vitaal ‘Gemeente’ zijn.
  4. Orgaandonatie. 

________________________________________________________________________

(Geplaatst: 16 oktober 2023)

1. Dorpsleerhuis Woubrugge organiseert op 15 november a.s. een

lezing over de waarden en bedreigingen van de democratie’.

Met het oog op de verkiezingen op 22 november een actueel thema!

 

Hieronder een korte introductie van de lezing:

Door de oorlog die Rusland met Oekraïne is begonnen, worden we eigenlijk gedwongen om na te denken over wat er echt op het spel staat. Wordt alleen onze veiligheid bedreigd of staan ook de waarden van onze democratie op het spel? De veelvuldige wereldkampioen schaken Kasparov heeft de westerse landen al jaren gewaarschuwd voor het bewind van Poetin. Hij heeft persoonlijk gepoogd in Rusland de verdere uitholling van de democratische waarden een halt toe te roepen, maar dat werd hem onmogelijk gemaakt. Hij moest uiteindelijk naar het westen vluchten.
Maar wat zijn dan de waarden van democratie?

Wanneer kan men spreken van democratie, welke voorwaarden of omstandigheden horen daarbij?

Hoe functioneert onze democratie en waarin is die democratie kwetsbaar? “

 

Daarover geeft Johan de Wit een verhelderende lezing op woensdag 15 november. Johan de Wit is jurist en theoloog. Hij is al meer dan twintig jaar de vaste voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist.

Het stellen van vragen op maatschappelijk gebied ziet hij als logisch voortvloeiend uit zijn levensbeschouwing.


Spreker: Johan de Wit, jurist-theoloog

Locatie: Gereformeerde kerk Woubrugge, dr. A. Kuyperweg 1
Aanvang: 20.00 uur
Entrée: € 5,00 incl. koffie/thee

Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

 

2.  PERSBERICHT. (Geplaatst: 9 dec. 2022) 

Stichting ‘Kamers met Aandacht’ is een non-profitorganisatie en helpt kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid. Daarom zoeken wij mensen die een kamer willen verhuren aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die op eigen benen willen staan, maar nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen. Een kamer mét aandacht! Kamers met Aandacht heeft een ANBI status en is door het CBF erkend als Goed Doel.

Voor meer informatie:

Er zijn folders in de kerk en in De Ark beschikbaar.

Gemeente Nieuwkoop: Suzan@kamersmetaandacht.nl of miranda@kamersmetaandacht.nl of 06-15645007

Landelijke: www.kamersmetaandacht.nl  of  06-11134685

 

 

*****

3.  PERSBERICHT.

‘Vitaal gemeente-zijn’ – terug naar de roots van de kerk

Vlak voor zijn pensionering publiceerde missionair werker Nico Grijzenhout (IZB) uit Veenendaal dit voorjaar het boek ‘Vitaal gemeente-zijn’. Het is de vrucht van een studie naar het nieuwtestamentische gemeenteleven. De grondstelling van het boek is dat de meeste christelijke gemeenten zoals wij die vandaag kennen eigenlijk veraf staan van de oorspronkelijke bedoelingen. ‘De kern van het probleem is dat het gemeenteleven te weinig samenvalt met het gewone dagelijkse leven van de christenen’, schrijft hij in het voorwoord. Er gaapt een kloof tussen de gemeente en het leven van elke dag, daardoor blijft de gemeente ‘een figuur aan de overkant’ en lukt het christenen ook nauwelijks om aansluiting met tijdgenoten te vinden.
‘De hartstocht van Grijzenhout en zijn bevlogenheid voor het evangelie zijn hartverwarmend’, schrijft hoogleraar missiologie Stefan Paas in het voorwoord. Hij beaamt dat ‘de kerk vandaag een herijking nodig heeft en dat we daarvoor eerst en vooral moeten kijken naar hoe de kerk is begonnen’.

De teloorgang van de kerk gaat Nico aan het hart. ‘Het maakt mij rusteloos. Ik vind het ook moeilijk tegenover Jezus Christus’, schrijft hij. ‘Hij is met hart en ziel bij de voortgang van het Evangelie betrokken. Hij heeft zich daarvoor opgeofferd. Het is Zijn levenswerk. De blijdschap over de wereldwijde groei van het aantal christenen dat God liefheeft, heeft het verdriet over het verval dichtbij niet op.’
Meer hier: https://www.kokboekencentrum.nl/boek/vitaal-gemeente-zijn/

*****

4.    ORGAANDONATIE.

Klik hier voor meer informatie!

donor-verzoek-aan-kr-plaats.-op-site-

 

Vul een zoekwoord in en druk enter