Vereniging voor Zending – IZB.

Klik hier voor:  IZB in het kort.

*****

Persbericht IZB.

Uw Koninkrijk Kome.


Bid voor vijf mensen in jouw omgeving

Een van de mooiste dingen die je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. Als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Hoewel het natuurlijk altijd goed is om voor iemand te bidden, vinden we het belangrijk hier extra aandacht voor te vragen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren; een tijd waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest.

GEBED VOOR TIJDGENOTEN:

Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest, wij aanbidden U.
U kennen is ons leven, U liefhebben is onze vreugde en U aanbidden is een voorrecht.
Steeds wanneer wij ons richten op U verruimt U ons hart en beweegt U ons leven
We aanbidden U om wat U in Jezus Christus hebt gedaan,
dat U verzoening bewerkt en de macht van de dood breekt,
dat U trouw bent aan Uw beloften: aan de schepping, aan Israel, aan ons
dat U steeds opnieuw mensen roept en uitzendt met dit Evangelie in hun hart
Wij zijn dagelijks omringd door tallozen die bewust of onbewust langs U
heen leven.
We weten zelf hoe gemakkelijk dat is, hoe dat ons ook soms zomaar kan overkomen.
Maar bij U is het leven. Onder uw heerschappij zijn we vrij.
Met beroep op uw genade en mensenliefde bidden we U, HERE God, vandaag:
maak óns bidders voor mensen om ons heen, leg namen in ons hart van concrete mensen
om hen op te dragen aan U
om over hen te waken, voor hen te bidden en een zegen te zijn in hun leven.
Wij bidden U voor verweesde mensen in onze tijd, collega’s en vrienden,
kinderen en ouders,
voor hen die geen zin vinden en geen hoop, geen troost en geen vergeving.
Wij belijden voor U
– als kerk en als volgelingen van Uw Zoon –
dat wij te vaak zwijgen en te vaak verzaken
dat wij te snel oordelen en te moeizaam spreken.
dat wij vaak een blokkade zijn tot U
door onze geslotenheid, eenkennigheid en zwijgzaamheid.
dat wij Uw Geest bedroeven
daarom bidden wij vandaag en de komende dagen
om doorbraken van gebed en geestelijk leven,
in ons en vooral in hén om wie wij met klem bidden:
HEER, barmhartige Vader, ontférm U over ………………………
Christus openbaar U in ……………………………….
Geest van God trek hen in het krachtenveld van Uw Evangelie.
We bidden U voor personen die wij liefhebben, maar we bidden U ook voor
onze samenleving
dat de machten die zich breed maken, de machten van geld, verspilling en ongeloof,
de machten van vervreemding, verharding en afgoderij,
dat U die machten steeds opnieuw onthult, oordeelt en breekt,
dat U ons die machten laat zien, zodat wij ermee breken en ánders leren leven.
Zonder Uw Geest lijkt het geloof verleden tijd, uw Evangelie dode letter en
Uw kerk voorbij
maar door Uw Geest wordt geloof geboren, wordt Uw Evangelie een weldaad
en Uw kerk een gemeenschap van levende, biddende mensen.
Maak ons, goede God, wat anderen voor ons zijn geweest:
bidders, verkondigers, mensen door Uw Geest gedreven.
Geef vrucht en verhoring
opdat U bemind wordt en aanbeden
en opdat mensen tot hun bestemming komen in U.
Zo bidden wij U eerbiedig
in de Naam van Jezus Christus onze HERE.

Amen.

–oo0oo–

(Aangepast; 5 april 23024) 

 

Adoptieprogramma Deelgenoten

  Zoals bekend steunt onze gemeente de fam. van Dijk  (Gerrit, Jorine en hun kinderen Nora, Jarne en Niek) in Rostock in Noord-Oost-Duitsland.

Hier werken zij in de wijk Evershaven aan kerkplanting met als pioniersplek Hatltepunkt E. In deze achterstandswijk mag de kerk een plek van hoop zijn.

Wij steunen hen door de diverse zendingscollecten (70%), de opbrengst van de zendings-bussen (vanaf maart tot het einde van het jaar, wanneer het streefbedrag is bereikt) en de zendingsgiften via de bank. Naast onze giften zijn ook onze gebeden en ons medeleven onmisbaar.

Voor nader contact en informatie:

Gerrit en Jorine van Dijk, Berthold Brecht-strasse 8, 1806 Rostock

Email: gerrit@haltepunkt-e.de

Website: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/gerrit-jorine-van-dijk.

Sociale media: https:www.facebook.com/gerrit.vandijk779.

 

Op zondagmorgen18 februari 2024 was er een zendingsdienst, waarin Gerrit de voorganger was. Na de dienst vertelde hij in een goed bezette Ark over het zendingswerk in Rostock.

 

IZB-dienst 2024

Op zondag 21 april 2024 zal in de ochtenddienst dhr. André Walhout van de IZB voorgaan. Na de dienst zal hij een presentatie geven over een project van de IZB. Nadere gegevens komen t.z.t. in het kerkblad. Deze zondag wordt de IZB-collecte gehouden voor dit project.

 

Zendingsbussen

De  opbrengst is vanaf november 2023 tot maart 2024 bestemd voor hetzelfde project van de IZB. Vanaf half maart 2024 is de bestemming weer voor de GZB, fam. van Dijk in Rostock. Dus ook uw giften  in de zendingsbussen , bij de in- en uitgang van de kerk, dragen bij aan de opbrengsten van de zending.

 

GZB-dagboek

Eind 2023  zijn er 25 dagboeken verkocht. Opbrengst € 374,70.

Van elk verkocht dagboek is € 8,00 bestemd voor een GZB-project: het zendingswerk in Rostock.

 

GZB-dag

Wat was het zaterdag 9 maart een mooie GZB-dag! Met elkaar dachten we na over het thema `Ga, iedereen is geroepen’ en werden we zelf uitgedaagd om over onze eigen roeping voor zending na te denken. Zo’n 1300 mensen luisterden naar de inspirerende verhalen van David en Anneta werkzaam in Centraal-Azië en naar Herman Meijer die binnenkort wordt uitgezonden naar Costa Rica.

Ruim 330 kinderen en jongeren gingen in gesprek met een zendingswerker en deden actief mee met de knutsels en spellen. Ook genoten ze van het kinderconcert van Marcel en Lydia Zimmer. Tijdens het ontmoetingsprogramma werden de drie workshops druk bezocht en werd er enthousiast geboden op de veiling. Ondertussen konden mensen elkaar ontmoeten, langs de stands gaan en genieten van een hapje en een drankje.

Na afloop van het avondhoofdprogramma was er voor jongeren nog een speciaal GZB-Jongerencafé. Waarbij ze onder het genot van een drankje en snack een inspirerende quiz over zending speelden en een meet en greet hadden met zendingswerkers.

Wilt u het programma van deze GZB-dag in zijn geheel of gedeeltelijk bekijken? Op www.gzb.nl/terugblik2024  vindt u de livestream, de terugblikfilm en een fotoverslag. Het is de moeite waard om van deze inspirerend dag kennis te nemen. Vanuit onze gemeente hebben 3 mensen het avondhoofdprogramma bezocht. Op de GZB-dag werd er gecollecteerd voor het zendingswerk voor daklozen in Centraal-Azië en voor de onkosten van deze dag. De GZB-dag heeft in totaal het mooie bedrag van ruim € 49.000,- opgebracht ten behoeve van het zendingswerk wereldwijd.

 

Tot slot

Uw steun wordt gevraagd voor het wereldwijde zendingswerk. Speciaal voor de fam. van Dijk in Rostock, de diverse projecten van Kerk in Actie en het missionaire werk in Nederland door uw gebeden, giften/donaties en medeleven.

Blijft u op de hoogte van het zendingsnieuws en het missionaire nieuws:

Door het lezen van de magazines “Alle Volken”, GZB (buitenland), “Tijding”, IZB (binnenland) en de nieuwsbrieven van de fam. van Dijk

En het bezoeken van de websites: www.hervormdegemeenteteraar.nl (nieuws van de zendingscommissie); www.gzb.nl; www.izb.nl; www.gzb.nl/zendingswerkers/gerrit-jorine-van-dijk; www.kerkinactie.nl.

 

Namens de zendingscommissie, Corrie Hoek-Lankhaar.

 

Ter Info:

Publiciteit:

Zendingsberichten zijn te lezen in: het kerkblad, info-blad “Rondom het Suikerpotje”, website van onze gemeente, de websites van de GZB, de IZB en Kerk in Actie, de zendingsnieuwsbrieven, die een aantal keren per jaar in het kerkblad worden bijgesloten. Posters met betrekking op de zending worden van tijd tot tijd opgehangen in de hal van de kerk.

 

De zendingscommissie

Voorzitter: positie vacant

Commissielid: Christien Heyboer

Commissielid: Hennie van Bekkum.

Commissielid: Tineke Roos. 

Secretaris: Corrie Hoek.

Financiën: Gertjan Mulder en Corrie Hoek.

 

Informatie over zending: Corrie Hoek. Tel. 602068.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter