Klik hier voor:  IZB in het kort.

–oo0oo–

(Aangepast: 29 november 2022)

 

ZENDINGSCOMMISSIE

 

Adoptieprogramma Deelgenoten

Inmiddels  zijn er nieuwe zendingswerkers, die wij als gemeente gaan ondersteunen via bovengenoemd programma van de GZB.

Het zijn Gerrit en Jorine en hun kinderen Nora, Jarna en Niek van Dijk, werkzaam in Rostock in Duitsland.

In het hier volgende bericht stellen zij zich voor:

 

Beste broeders en zusters,

Via het kantoor van GZB hoorden we dat u als gemeente betrokken wilt zijn bij het zendingswerk in Rostock, in het noordoosten van Duitsland. Mooi om in de toekomst met elkaar verbonden te zijn!

Wij zijn Gerrit & Jorine van Dijk en we wonen sinds 2015 in Rostock, noordoost-Duitsland. Daar zijn onze kinderen Nora (2016), Jarne (2018) en Niek (2020) geboren. Jorine heeft in Nederland als begeleider in de zorg gewerkt, Gerrit heeft hbo theologie in Ede gestudeerd.

In oktober 2015 zijn we vanuit Veenendaal uitgezonden om samen met de Freie Evangelische Gemeinde in Noord-Duitsland te werken aan een kerkplanting in de wijk Evershagen van de stad Rostock. Daaruit is de pioniersplek Haltepunkt E gegroeid. Een nieuwe vorm van kerk-zijn, die probeert mensen te bereiken met het oude Evangelie. Voor veel buren van ons is geloof erg vreemd. Tegelijkertijd zijn er best veel problemen in onze achterstandswijk. Gelukkig mag de kerk een plek van hoop zijn!

We hopen, als God het wil, in februari 2023 op verlof in Nederland te zijn. We zien uit naar een ontmoeting.

 

Hartelijke groeten uit Rostock,

Gerrit en Jorine van Dijk

Nora, Jarne & Niek

 

De geldelijke steun voor hen wordt bijeen gebracht door de diverse collecten (70%) en de zendingsbussen (van maart tot ongeveer het eind van het jaar).

Wij vragen ook uw gebed voor de fam. Van Dijk en het zendingswerk in Rostock. In de hier volgende gebedsbrief word door hen gericht gebed gevraagd:

 

GZB-Dagboek “Een handvol koren”2023

Ook dit najaar is het dagboek weer te koop. Te zijner tijd worden de vaste kopers weer bezocht. Nieuwe kopers zijn van harte welkom.

Er zijn diverse redenen om eens kennis te maken met het dagboek:

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren.

Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.

De winst (€ 8,00) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.

Met een oplage van 39.000 is “Een handvol koren”  het best verkochte dagboek van Nederland.

De prijs van het dagboek bedraagt € 13,95.

Van het dagboek 2022 zijn vorig jaar maar liefst 38.000 exemplaren verkocht.

Jaarlijks brengt de verkoop van het dagboek zo’n € 264.000 op.

Wij hopen dat veel mensen dit mooie dagboek zullen bestellen/kopen waarmee u dan eveneens het wereldwijde zendingswerk steunt.

Info en bestelling: tel. 602068.

 

IZB-dienst.

Deze hopen wij te houden op zondag 16 april 2023.

De voorganger is Timo Hagendijk. Hij is missionair pionier en jeugdwerker in de wijk Perron Oosterheem-Oosterkerk in Zoetermeer.

Na de dienst zal hij in de Ark een presentatie geven over her missionaire werk aldaar, met als thema: gezin, school, kerk.

Deze zondag zal de IZB-collecte worden gehouden voor genoemd missionaire werk.

 

Tot Slot

Uw steun wordt gevraagd voor het wereldwijde zendingswerk, speciaal voor de fam. Van Dijk in Rostock, Duitsland, en het missionaire werk in Nederland door uw gebeden, gaven/donaties en medeleven alsook door het sparen van gebruikte kaarten, postzegels en cartridges.

Blijft u op de hoogte van het zendingsnieuws en het missionaire nieuws door het lezen van de magazines Alle Volken GZB buitenland en Tijding IZB binnenland en het bezoeken van de websites: www.gzb.nl; www.izb.nl; www.gzb.nl/zendingswerkers/gerrit-jorine-van-dijk; www.kerkinactie.nl.

 

Publiciteit

Zendingsberichten zijn te lezen in: het kerkblad, info-blad “Rondom het Suikerpotje”, website van onze gemeente, de websites van de GZB, de IZB en Kerk in Actie, de zendingsnieuwsbrieven, die een aantal keren per jaar in het kerkblad worden bijgesloten. Posters met betrekking op de zending worden van tijd tot tijd opgehangen in de hal van de kerk.

 

De zendingscommissie

Lenneke van Tol, voorzitter

Christien Heyboer, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Tineke Roos, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

Gertjan Mulder en Corrie Hoek, financiën.

Informatie over zending: Corrie Hoek. Tel. 602068.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter