Pinksteractie

Vanuit de zendingscommissie willen we aansluiten bij de Pinksteractie van de GZB. We willen u vragen een bos bloemen te kopen van 9 euro. Een gedeelte zal gebruikt worden om de kosten van de bloemen te dekken, minimaal 5 euro gaat naar het zendingsdoel. Als commissie hebben we ervoor gekozen om met deze actie het zendingswerk van fam. ’t Hart in Rwanda te ondersteunen. Wilt u meer lezen over het project? Kijk dan op de website van de GZB; https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=1024317

Wilt u meedoen geef dan voor 17 mei een berichtje aan mevrouw C. Heijboer C.Heyboer@hetnet.nl of  0171-602292 en geef door hoeveel bossen u wilt bestellen. Op de Pinksterzondag kunt u de bloemen na de dienst meenemen. Uw betaling kan in de daarvoor bestemde doos of op de rekening van de diaconie o.v.v. de bloemenactie GZB. Heeft u de bloemen liever thuis bezorgd laat dat even weten.

*****

                          IZB richt noodfonds op.

     

 

 

Klik hieronder!!

Link:   izb-noodfonds

 

*****

IZB – Bidden voor je buurt.

Klik hieronder!!

Link:  izb-bidden-voor-je-buurt-22-okt.-2020

 

–oo0oo–

(Geplaatst 17 maart 2121)

 

ZENDINGSCOMMISSIE.

 

Adoptieprogramma Deelgenoten, Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.

 

Zij ondersteunen  de Anglican Church in het jeugdwerk en onderwijs.

Onze gemeente steunt nog steeds het zendingswerk in Rwanda voor € 1500,00 per jaar.

Dit bedrag werd bijeen gebracht door de voorjaars-, Pinkster-, zomer- en najaarszendingscollecte  (70%).

De najaarszendingscollecte was in voorgaande jaren bestemd voor het GZB-project, waar het in de najaarszendingdienst over ging. Vanwege de lagere inkomsten van de collecte was deze keer de najaarszendingscollecte (70%) ook bestemd voor Rwanda.

De opbrengst van de zendingsbussen vanaf maart tot het eind van het jaar was eveneens bestemd voor Rwanda. Inmiddels is het streefbedrag bereikt.

Ook dit jaar willen we via de diverse collecten (70%, GZB gedeelte) en de zendingsbussen het streefbedrag van € 1500,00 weer bereiken.

Uw giften voor het zendingswerk zijn ook in het nieuwe jaar van harte welkom op de bankrekening van de diaconie met vermelding “zendingscollecte” of “zendingsbussen

-De nieuwsbrief Hart4Rwanda van december werd deze keer in het kerkblad bijgesloten.

Op de website www.gzb.nl/hart4rwanda is het laatste nieuws uit Rwanda te lezen.

 

Zij zijn ook te volgen op: www.facebook.com/hart4rwanda;

https://www.youtube.com/Hart4Rwanda; https://instagram.com/hart4randa

Ook onze gebeden voor het zendingswerk kunnen niet gemist worden.

 

GZB-dagboekje 2021/zendingsmaatje

Eind vorig jaar zijn er 25 dagboekjes “Een handvol koren” 2021 verkocht. Van de prijs van € 12,50 per dagboekje was € 8,00 bestemd voor een GZB-project. Dit werd eveneens bestemd voor het zendingswerk in Rwanda.

Door middel van een folder met de foto van Martin en Marleen ’t Hart bij de dagboekjes werd gevraagd zendingsmaatje te worden van hen of andere zendingswerkers.

 

Het afgelopen jaar lanceerde de GZB dit nieuwe initiatief. Zendingsmaatje. Wellicht heeft u hier al van gelezen in bovengenoemd dagboek of eerder in dit infoblad. Als zendingsmaatje bent u onderdeel van het wereldwijde zendingswerk., door voor de zendingswerkers te bidden, mee te leven en mee te geven. U bent al voor € 5,00 per maand verbonden met zendingswerkers, zoals Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.

Ook kunt u natuurlijk Zendingsmaatje worden van een andere zendingswerker of van zending in algemene zin. U kunt Zendingsmaatje worden via www.zendingsmaatje.nl of door het invullen van de antwoordkaart die u in het dagboekje kunt vinden.

Als Zendingsmaatje zorgt u ervoor dat de GZB wereldwijd meer mensen bereikt met het Evangelie.

Daarom van harte aanbevolen.

 

Zendingsdienst IZB

Op zondag 21 maart staat de morgendienst in het teken van de zending in Nederland (IZB).  Aangezien Ds. Sjaak van de Berg vanwege gezondheidsklachten niet kan komen zal in de dienst Ds. L. Wüllschleger (oud-directeur van de IZB) voorgaan. Eveneens in deze dienst zal Michaël Boon (hoofd relatiebeheer bij de IZB)  vertellen over het project “Licht op Zuid” in Rotterdam-Zuid van de IZB. Vanwege de coronacrisis kan er geen zendingsbijeenkomst in de Ark worden gehouden. De IZB-collecte deze zondag is bestemd voor genoemd project in Rotterdam-Zuid. U kunt uw giften hiervoor overmaken op de bankrekening van de diaconie met vermelding IZB-collecte. 

 

Voorjaarszendingscollecte

Deze was op zondag 7 maart. 70 % van de collecte was (zoals eerder genoemd) bestemd voor het zendingswerk van Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda. Deze zondag werd een video getoond waarop Martin en Marleen iets vertelden van het leven in Rwanda.

30% van de collecte was zoals gewoonlijk bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Deze keer was dat voor toerustingswerk onder studenten door  Jeannet Bierman, theologiedocent in Colombia.

 

Steun voor het zendingswerk

Door uw gaven in de collecten, uw medeleven en uw gebeden.

Blijft u op de hoogte van het zendingswerk in binnen- en buitenland door de zendingsbladen “Alle Volken” (bij lidmaatschap GZB) en “Tijding” (bij lidmaatschap IZB) en door de websites van de GZB, de IZB en Kerk in Actie.

 

De samenstelling commissie is als volgt:

Ben van Harten, voorzitter

Anja Spelt, penningmeester

Tineke Roos, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

 

De zendingscommissie vergadert normaal drie maal per jaar.  De vergaderingen worden geopend met gebed en het lezen van een Bijbelgedeelte. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake.  De notulen van de vorige vergadering worden door ieder commissielid digitaal ontvangen.

Ter info:

door de Corona is er het afgelopen jaar (2020) alleen in februari vergaderd. De daarop volgende maanden niet meer.

Wel zijn de betreffende zendingsactiviteiten via de mail met elkaar besproken en afgehandeld.

Hoe het dit jaar zal gaan weten we nog niet.

 

De zendingscommissie staat open voor al uw vragen en opmerkingen over de zending.

 

Namens de commissie: Corrie Hoek-Lankhaar.

Vul een zoekwoord in en druk enter