IZB richt noodfonds op.

     

 

 

Klik hieronder!!

Link:   izb-noodfonds

–oo0oo–

(Geplaatst 29 juni 2021)

 

Pinkstercampagne 2021 “Houd het vuur brandend”

Aangezien de GZB-dag vanwege de coronacrisis vorig jaar en dit jaar niet door kon gaan, heeft de GZB deze campagne rondom Pinksteren georganiseerd om onze verbondenheid met de wereldkerk en elkaar te beleven. Zo was er op zaterdagavond 15 mei een online-event. Op diverse plekken in Nederland werden gemeenten uitgenodigd voor een inspire-rende en creatieve reis door de wereldkerk. Met als kernwoorden: elkaar ontmoeten, samen zingen, inspirerende verhalen, bemoediging uit de wereld- kerk. Om hier aandacht aan te geven werden folders over dit event in het kerkblad bijgesloten. Wij hopen dat diverse gemeenteleden deze  bemoedigende online-reis door de wereldkerk hebben meegemaakt.

Ook één van de activiteiten was de verkoop van bossen bloemen voor een zendingsproject. In onze gemeente werden de bloemen gratis ter beschikking gesteld door fa. Hogewoning, veiling Aalsmeer. Enkele gemeenteleden hebben hier op de zaterdag voor Pinksteren boeketten van gemaakt. Na vooraf besteld te zijn werden de boeketten eerste Pinksterdag na de dienst bij de Ark opgehaald.                                                                                                               Er zijn 42 boeketten verkocht met een mooie opbrengst van € 427,00.

Dit bedrag is bestemd voor het zendingswerk van Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda. Voor de kinderen was er een kleurwedstrijd. De kleurplaat is doorgegeven aan de kinderen  van  de Kindernevendienst. Deze kon naar de GZB worden opgestuurd met de kans op een prijs.

 

Adoptieprogramma Deelgenoten, Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda

Onze gemeente steunt nog steeds dit zendingswerk voor € 1500,00 per jaar. Door 70 % van de zendingscollecten en de zendingsbussen.  Graag uw steun door uw gaven, uw medeleven en gebeden voor dit stukje zendingswerk in de wereldkerk. Om mee te leven is op hun website (www.gzb.nl/hart4rwanda) hun nieuws te lezen. U kunt hen ook volgen op facebook.com/hart4rwanda, YouTube:Hart4Rwanda Teens.

Een paar keer per jaar worden hun nieuwsbrieven in het kerkblad bijgesloten. Hierin is hun laatste nieuws te lezen en blijven wij op de hoogte van hun leven en werk in Rwanda.

De samenstelling van de commissie is veranderd. Anja Spelt heeft na vele jaren in de commissie bedankt als commissielid. Christien Heyboer heeft haar plaats als penningmeester ingenomen.

Wilt u het zendingswerk blijven steunen door uw gaven,  gebed en medeleven en op de hoogte blijven van het zendingsnieuws in binnen en buitenland door de zendingsbladen Tijding (IZB) en Alle Volken (GZB) en de websites van IZB, GZB en Kerk in actie!

 

GZB-dagboekje 2021/zendingsmaatje

Eind vorig jaar zijn er 25 dagboekjes “Een handvol koren” 2021 verkocht. Van de prijs van € 12,50 per dagboekje was € 8,00 bestemd voor een GZB-project. Dit werd eveneens bestemd voor het zendingswerk in Rwanda.

Door middel van een folder met de foto van Martin en Marleen ’t Hart bij de dagboekjes werd gevraagd zendingsmaatje te worden van hen of andere zendingswerkers.

Het afgelopen jaar lanceerde de GZB dit nieuwe initiatief. Zendingsmaatje. Wellicht heeft u hier al van gelezen in bovengenoemd dagboek of eerder in dit infoblad. Als zendingsmaatje bent u onderdeel van het wereldwijde zendingswerk., door voor de zendingswerkers te bidden, mee te leven en mee te geven. U bent al voor € 5,00 per maand verbonden met zendingswerkers, zoals Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda.

Ook kunt u natuurlijk Zendingsmaatje worden van een andere zendingswerker of van zending in algemene zin. U kunt Zendingsmaatje worden via www.zendingsmaatje.nl of door het invullen van de antwoordkaart die u in het dagboekje kunt vinden.

Als Zendingsmaatje zorgt u ervoor dat de GZB wereldwijd meer mensen bereikt met het Evangelie.

Daarom van harte aanbevolen.

 

Zendingsdienst IZB

Op zondag 21 maart staat de morgendienst in het teken van de zending in Nederland (IZB).  Aangezien Ds. Sjaak van de Berg vanwege gezondheidsklachten niet kan komen zal in de dienst Ds. L. Wüllschleger (oud-directeur van de IZB) voorgaan. Eveneens in deze dienst zal Michaël Boon (hoofd relatiebeheer bij de IZB)  vertellen over het project “Licht op Zuid” in Rotterdam-Zuid van de IZB. Vanwege de coronacrisis kan er geen zendingsbijeenkomst in de Ark worden gehouden. De IZB-collecte deze zondag is bestemd voor genoemd project in Rotterdam-Zuid. U kunt uw giften hiervoor overmaken op de bankrekening van de diaconie met vermelding IZB-collecte. 

 

Steun voor het zendingswerk

Door uw gaven in de collecten, uw medeleven en uw gebeden.

Blijft u op de hoogte van het zendingswerk in binnen- en buitenland door de zendingsbladen “Alle Volken” (bij lidmaatschap GZB) en “Tijding” (bij lidmaatschap IZB) en door de websites van de GZB, de IZB en Kerk in Actie.

 

De samenstelling commissie is als volgt:

Ben van Harten, voorzitter

Christien Heyboer, penningmeester

Tineke Roos, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

 

De zendingscommissie vergadert normaal drie maal per jaar.  De vergaderingen worden geopend met gebed en het lezen van een Bijbelgedeelte. Diverse zendingsactiviteiten komen ter sprake.  De notulen van de vorige vergadering worden door ieder commissielid digitaal ontvangen.

Ter info:

door de Corona is er het afgelopen jaar (2020) alleen in februari vergaderd. De daarop volgende maanden niet meer.

Wel zijn de betreffende zendingsactiviteiten via de mail met elkaar besproken en afgehandeld.

Hoe het dit jaar zal gaan weten we nog niet.

 

De zendingscommissie staat open voor al uw vragen en opmerkingen over de zending.

 

Namens de commissie: Corrie Hoek-Lankhaar.

Vul een zoekwoord in en druk enter