IZB richt noodfonds op.

     

 

 

Klik hieronder!!

Link:   izb-noodfonds

–oo0oo–

 

(Geplaatst 31 maart 2022)

 

Zendingsberichten voor de website van de Herv. Gemeente Ter Aar

 

Zendingscommissie

De zendingscommissie vergadert 3 maal per jaar in de Ark of de consistorie.

De vergadering wordt geopend met Bijbellezing en gebed.

Eventuele opmerkingen over de notulen van de voorafgaande vergadering, die ieder commissielid digitaal heeft ontvangen, komen te sprake.

Diverse zendingsactiviteiten worden besproken  zoals:

Zendingsdiensten GZB (zending in buitenland) en IZB (zending in Nederland), bestemming zendingscollecten, bestemming zendingsbussen, Adoptieprogramma deelgenoten, dagboekje “Een handvol koren”, eventuele punten uit de digitale nieuwsbrieven van de GZB en de IZB en wat er verder met zending te maken heeft.

 

Adoptieprogramma Deelgenoten

Via dit programma van de GZB steunt onze gemeente al sinds 2016 Martin en Marleen ’t Hart in Rwanda. Waar zij de Anglican Church ondersteunen in het jeugdwerk en onderwijs.

Eind mei 2022 loopt hun uitzending in Rwanda echter af en keren zij terug naar Nederland.

In onderstaande nieuwsbrief is over hun zendingswerk en afronding daarvan te lezen:

Klik op de ‘Link’:  nieuwsbrief van Marleen en Martin ’t Hart

(Als er weer nieuwe zendingswerkers via dit programma door onze gemeente gesteund zullen  worden zullen we t.z.t bekend maken)

 

Opbrengst zendingsbussen

De afgelopen tijd was deze bestemd voor het zendingswerk  van de GZB in Rwanda vanaf maart tot de maand dat het streefbedrag was bereikt.

De overige tijd was de opbrengst bestemd voor een project van de IZB. Dit jaar was dat het missionaire werk in Rotterdam, IZB-project Botu (Bospolder-Tussendijken).

Hierover heeft dhr. Nico van Splunter verteld in de zendingsbijeenkomst van 20 maart. Vooraf ging hij voor in de morgendienst. De collecte van de diensten deze zondag was eveneens bestemd voor dit project.

 

Opbrengst zendingscollecten

Van de voorjaars-, Pinkster-,  zomer- en najaarszendingscollecte is 70% bestemd voor de GZB en 30% bestemd voor Kerk in Actie. Het afgelopen jaar was de GZB bestemming het zendingswerk van Martin en Marleen ’t Hart. Dit jaar is dat tot 31 mei.

De bestemming voor Kerk in Actie was voor verschillende projecten, die waren genomen van het collecterooster van Kerk in Actie.

De collecten en de bestemming worden in het kerkblad bekend gemaakt.

 

Publiciteit

Zendingsberichten zijn te lezen in het kerkblad, in het infoblad “Rondom het Suikerpotje”,  op de website van onze gemeente,  de website van de GZB, de website van de IZB en de website van Kerk in Actie.

 

 *****

Betrokkenheid bij de zending

-Gebed en gaven voor het zendingswerk en zendingswerkers  in het buitenland en in Nederland. Ook gebed voor Martin en Marleen ’t Hart als zij afscheid moeten nemen van hun zendingswerk in Rwanda en voor hun toekomst in Nederland.

-Donateur- en/of lidmaatschap van GZB, IZB en Kerk in Actie.

-Lezen van zendingsverhalen in het zendingsblad “Alle Volken” (GZB), in het zendingsblad “Tijding (IZB), op de website van GZB, IZB en Kerk in Actie.

Kopen en lezen van het GZB-dagboek “Een hand vol koren”. € 8,00 van elk verkocht dagboek is bestemd v oor een zendingsproject.

-Sparen van gebruikte postzegels, kaarten en cartridges.

 

De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:

Lenneke van Tol, voorzitter

Christien Heyboer, penningmeester

Hennie van Bekkum, commissielid

Tineke Roos, commissielid

Corrie Hoek, secretaris. Voor informatie tel 602068.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter