Vereniging voor Zending – IZB.

Klik hier voor:  IZB in het kort.

*****

Persbericht IZB.

Uw Koninkrijk Kome.


Bid voor vijf mensen in jouw omgeving

Een van de mooiste dingen die je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. Als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Hoewel het natuurlijk altijd goed is om voor iemand te bidden, vinden we het belangrijk hier extra aandacht voor te vragen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren; een tijd waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest.

GEBED VOOR TIJDGENOTEN:

Almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest, wij aanbidden U.
U kennen is ons leven, U liefhebben is onze vreugde en U aanbidden is een voorrecht.
Steeds wanneer wij ons richten op U verruimt U ons hart en beweegt U ons leven
We aanbidden U om wat U in Jezus Christus hebt gedaan,
dat U verzoening bewerkt en de macht van de dood breekt,
dat U trouw bent aan Uw beloften: aan de schepping, aan Israel, aan ons
dat U steeds opnieuw mensen roept en uitzendt met dit Evangelie in hun hart
Wij zijn dagelijks omringd door tallozen die bewust of onbewust langs U
heen leven.
We weten zelf hoe gemakkelijk dat is, hoe dat ons ook soms zomaar kan overkomen.
Maar bij U is het leven. Onder uw heerschappij zijn we vrij.
Met beroep op uw genade en mensenliefde bidden we U, HERE God, vandaag:
maak óns bidders voor mensen om ons heen, leg namen in ons hart van concrete mensen
om hen op te dragen aan U
om over hen te waken, voor hen te bidden en een zegen te zijn in hun leven.
Wij bidden U voor verweesde mensen in onze tijd, collega’s en vrienden,
kinderen en ouders,
voor hen die geen zin vinden en geen hoop, geen troost en geen vergeving.
Wij belijden voor U
– als kerk en als volgelingen van Uw Zoon –
dat wij te vaak zwijgen en te vaak verzaken
dat wij te snel oordelen en te moeizaam spreken.
dat wij vaak een blokkade zijn tot U
door onze geslotenheid, eenkennigheid en zwijgzaamheid.
dat wij Uw Geest bedroeven
daarom bidden wij vandaag en de komende dagen
om doorbraken van gebed en geestelijk leven,
in ons en vooral in hén om wie wij met klem bidden:
HEER, barmhartige Vader, ontférm U over ………………………
Christus openbaar U in ……………………………….
Geest van God trek hen in het krachtenveld van Uw Evangelie.
We bidden U voor personen die wij liefhebben, maar we bidden U ook voor
onze samenleving
dat de machten die zich breed maken, de machten van geld, verspilling en ongeloof,
de machten van vervreemding, verharding en afgoderij,
dat U die machten steeds opnieuw onthult, oordeelt en breekt,
dat U ons die machten laat zien, zodat wij ermee breken en ánders leren leven.
Zonder Uw Geest lijkt het geloof verleden tijd, uw Evangelie dode letter en
Uw kerk voorbij
maar door Uw Geest wordt geloof geboren, wordt Uw Evangelie een weldaad
en Uw kerk een gemeenschap van levende, biddende mensen.
Maak ons, goede God, wat anderen voor ons zijn geweest:
bidders, verkondigers, mensen door Uw Geest gedreven.
Geef vrucht en verhoring
opdat U bemind wordt en aanbeden
en opdat mensen tot hun bestemming komen in U.
Zo bidden wij U eerbiedig
in de Naam van Jezus Christus onze HERE.

Amen.

–oo0oo–

(Aangepast: 9 september 2023)

ZENDINGSCOMMISSIE

Adoptieprogramma Deelgenoten

Inmiddels  zijn er nieuwe zendingswerkers, die wij als gemeente gaan ondersteunen via bovengenoemd programma van de GZB.

Het zijn Gerrit en Jorine en hun kinderen Nora, Jarna en Niek van Dijk, werkzaam in Rostock in Duitsland.

In het hierna volgende bericht stellen zij zich voor:

 

Beste broeders en zusters,

  Via het kantoor van GZB hoorden we dat u als gemeente betrokken wilt zijn bij het zendingswerk in Rostock, in het noordoosten van Duitsland. Mooi om in de toekomst met elkaar verbonden te zijn!

Wij zijn Gerrit & Jorine van Dijk en we wonen sinds 2015 in Rostock, noordoost-Duitsland. Daar zijn onze kinderen Nora (2016), Jarne (2018) en Niek (2020) geboren. Jorine heeft in Nederland als begeleider in de zorg gewerkt, Gerrit heeft hbo theologie in Ede gestudeerd.

In oktober 2015 zijn we vanuit Veenendaal uitgezonden om samen met de Freie Evangelische Gemeinde in Noord-Duitsland te werken aan een kerkplanting in de wijk Evershagen van de stad Rostock. Daaruit is de pioniersplek Haltepunkt E gegroeid. Een nieuwe vorm van kerk-zijn, die probeert mensen te bereiken met het oude Evangelie. Voor veel buren van ons is geloof erg vreemd. Tegelijkertijd zijn er best veel problemen in onze achterstandswijk. Gelukkig mag de kerk een plek van hoop zijn!

We hopen, als God het wil, in februari 2023 op verlof in Nederland te zijn. Op 18 februari 2024 is er een zendingsdienst waarin Gerrit hoopt voor te gaan en bij de presentatie na de dienst in de Ark zal vertellen over het zendingswerk in Rostock.

Hartelijke groeten uit Rostock,

Gerrit en Jorine van Dijk

Nora, Jarne & Niek

 

Ter info:

De geldelijke steun voor hen wordt bijeen gebracht door de diverse collecten (70%) en de zendingsbussen (van maart tot ongeveer het eind van het jaar).

 

GZB-dagboek “Een handvol koren” 2024

Ook dit najaar is dit dagboek weer te koop. Te zijner tijd worden de vaste kopers weer bezocht. Nieuwe kopers zijn van harte welkom.

Bij de wekelijkse ontmoeting na de kerkdienst in/bij de Ark zal er over enige tijd een intekenlijst zijn voor het bestellen van het dagboek.

De bezoekers zullen ook persoonlijk benaderd worden door iemand van de zendingscommissie.

“Een handvol koren” is niet alleen een waardevol dagboek met maar liefst twee overdenkingen per dag: één voor volwassenen en één voor jongeren, maar de winst (zo’n € 271.000 per jaar) komt ook nog eens ten goede aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.

De prijs van het dagboek is € 14,95, waarvan dus € 8,00 bestemd is voor een zendingsproject van de GZB.

Wij hopen dat veel mensen het dagboek zullen kopen, waarmee u dan het wereldwijde zendingswerk steunt.

 

Tot Slot

Uw steun wordt gevraagd voor het wereldwijde zendingswerk, speciaal voor de fam. Van Dijk in Rostock, Duitsland, en het missionaire werk in Nederland door uw gebeden, gaven/donaties en medeleven alsook door het sparen van gebruikte kaarten, postzegels en cartridges.

Blijft u op de hoogte van het zendingsnieuws en het missionaire nieuws door het lezen van de magazines Alle Volken GZB buitenland en Tijding IZB binnenland en het bezoeken van de websites: www.gzb.nl; www.izb.nl; www.gzb.nl/zendingswerkers/gerrit-jorine-van-dijk; www.kerkinactie.nl.

 

Publiciteit

Zendingsberichten zijn te lezen in: het kerkblad, info-blad “Rondom het Suikerpotje”, website van onze gemeente, de websites van de GZB, de IZB en Kerk in Actie, de zendingsnieuwsbrieven, die een aantal keren per jaar in het kerkblad worden bijgesloten. Posters met betrekking op de zending worden van tijd tot tijd opgehangen in de hal van de kerk.

 

De zendingscommissie

Lenneke van Tol, voorzitter

Christien Heyboer, commissielid

Hennie van Bekkum, commissielid

Tineke Roos, commissielid

Corrie Hoek, secretaris

Gertjan Mulder en Corrie Hoek, financiën.

Informatie over zending: Corrie Hoek. Tel. 602068.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter