Het gemeentekoor is volop aan het oefenen, momenteel bijna wekelijks. Op Eerste Kerstdag zongen we het lied `Kom, vier het feest met mij’, onder leiding van Wouter. Op 14 januari het prachtige lied 525 uit het liedboek: `Wij willen de bruiloftsgasten zijn’, onder leiding van de organist. En daarna werd er onder leiding van Annie en Dorien flink geoefend op lied 130c uit het liedboek: `Uit de diepten roep ik U’. Tweestemmig en op het laatst zelfs driestemmig brachten we dit ten gehore op 3 maart jl. Er wordt nu nog geoefend op een lied voor Palmpasen en een klein deel van het koor zal ook nog te horen zijn op Eerste Paasdag, samen met een paar jeugdige muzikale toppers.

Zoals u kunt lezen, we zijn geen saai koor en we zouden het ontzettend leuk vinden om een paar nieuwe leden te verwelkomen.  Kom eens een keertje kijken bij het oefenen, of meld je aan bij Cora de Hoogd, tel. 600642, cora@technofarm.nl. Van harte welkom!

Vul een zoekwoord in en druk enter