Taken college van Kerkrentmeesters.

De financiële belangen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, worden behandeld door het college van kerkrentmeesters (CvK) voorheen kerkvoogdij genoemd.
Te denken valt daarbij aan o.a. onderhoud van de kerk, het orgel, “de Ark” en de pastorie, de instandhouding van de predikantsplaats, de vergoeding aan de koster – en de organist.

De vele uitgaven moeten voor het grootste deel worden gedekt door bijdragen van gemeenteleden. Naast de collecten tijdens de kerkdiensten wordt elk jaar van alle leden van de gemeente een bijdrage gevraagd (Actie: Kerkbalans).

 

Groet van de kerkrentmeesters

 

Bankrekeningnummers:

Kerkrentmeesters:

IBAN: NL51 RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar  te Ter Aar

Kerkbalans:

IBAN: NL54 RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar

Diaconie:

IBAN: NL29 RABO 0300 3089 14 t.n.v.Diaconie Herv. Gem. Ter Aar  te Ter Aar  

Zending: Bovenstaand nummer diaconie ovv zendingscommissie.    

Verjaardagsfonds:

IBAN: NL29RABO 0373 7298 63 t.n.v. Herv. Gem. Ter Aar, inz.verjaardagsfonds

Orgelfonds:

IBAN: NL07 RABO 0373 7298 71  t.n.v. Herv. Gem. Ter Aar,  inzake orgelfonds

 

KvKnr.: 76384497

 

*****

 

Het college bestaat uit de volgende personen:

 

Ouderlingen-kerkrentmeester (CvK)

 

G. van der Laan, Korteraarseweg 44 B,        gerardlaan@planet.nl                (Voorzitter)

J. Roest, Korteaarseweg 29 G,                  gerdaroest-vantol@hetnet.nl         (Secretaris)

B. klerkx, Dr. A. Quartelstraat 7,              bcklerkx@ziggo.nl

 

 


 

NIEUWS VAN DE KERKRENTMEESTERS .

(Geplaatst 28 mrt. 2024)

Kerkbalans

De eindstand van de in 2023 binnengekomen bedragen voor de actie  Kerkbalans is € 63.111,58.

Het bedrag aan ontvangen toezeggingen voor 2024 is: € 67.063,50 tot nu toe. Dat is ruim 6 % meer dan vorig jaar en ook nog 3 % boven de begroting. Als kerkrentmeesters zijn wij hier zeer blij mee en dankbaar voor. Alle gevers en de vrijwilligers die aan de actie hebben meegeholpen reuze bedankt. Zo hopen we in dankbaarheid voor wat God  ons schenkt en ter ere van Hem het gemeentewerk ook dit jaar voort te zetten. 

 

Digitaal betalen

 Steeds meer mensen hebben (bijna) geen papiergeld of munten meer en betalen met PIN-pas of mobieltje. Om betaling bij de collecten met het mobieltje mogelijk te maken worden op de beamer QR-codes voor diaconie en kerk getoond. Deze QR-codes zijn ook in het voorportaal van de kerk geplaatst en daar is ook een QR-code voor de zending.
Maakt u gebruik van de Appostel app en heeft u daar een tegoed op geladen dan kunt u uit dit tegoed aan de diverse doelen geven.
Ook voor het orgelfonds, verjaardagsfonds en de spulletjesmarkt zijn er aparte QR-codes in gebruik. En natuurlijk blijft ‘gewoon’ betalen/doneren met munt, biljet of collectenbon ook mogelijk.

 

Bijdrage/Giften en de Belastingdienst

Het is weer tijd voor de aangifte inkomsten belasting. Bijdragen of (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Bogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën. Voor onze gemeente is dat :

RSIN 002 583 574 voor Hervormde Gem. Ter Aar (college van kerkrentmeesters).

 

‘Normale’ giften (bijv. middels collectebonnen) aan de kerkelijke gemeenten zijn in mindering te brengen op het inkomen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.
Bij een periodieke gift gelden deze grenzen niet en kunt u het hele bedrag in  mindering brengen. U krijgt dan dus meer geld terug van de belasting. U kunt dit voordeel weer ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

 • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (formulier bij de kerkrentmeesters verkrijgbaar (of notariële akte);
 • Als de bedragen conform de overeenkomst of akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
 • Als deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
 • Als de begunstigde (in dit geval de kerk) geen tegenprestatie levert voor de gift;
 • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Wilt u meer weten neem contact op met de penningmeester, Baan Klerkx.

 

Met hartelijke groet, de kerkrentmeesters.

 

–00O00–

(Geplaatst 20 december 2023)

Abonnement Kerkblad

In verband met stijging van de kostprijs is het abonnementsgeld voor het kerkblad met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op € 23,50. In de eerste helft van 2024 zal u hiervoor een rekening worden gestuurd.

 

Stand van zaken Kerkbalans 2023

Met de maand december nog te gaan was eind november bijna 90% van het voor 2023 toegezegde bedrag binnen. Bent u nog niet toegekomen aan het overmaken van uw toezegging over 2023 of wilt u, wellicht door een meevaller, iets extra’s delen voor de kerk? Wij ontvangen het graag op rekening NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar, inzake Vr. Bijdrage, te Ter Aar.

Actie Kerkbalans 2024

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start op zaterdag 13 januari en de actie loopt tot 28 januari 2024. Het thema is weer: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De planning is dat in de week van 15 januari de enveloppen bezorgd worden en de week daarna de antwoordenveloppen worden opgehaald. Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook vast klaar zodat de kerkbalansloper snel weer verder kan? U kunt ook afspreken met de kerkbalansloper dat u uw antwoord per mail verstuurd. Uit de onder-staande begroting 2024 blijkt dat een ruime bijdrage zeer gewenst is. Wij rekenen op u voor de kerk, nu en morgen.

 

Begroting 2024

Ook voor 2024 sluit de begroting met een flink tekort. Op het spaargeld wordt weer wat rente ontvangen. De kosten voor het Pastoraat zijn lager doordat onze predikant vanaf februari voor 20% bij de Hervormde gemeente in Aarlanderveen gaat werken. Maar mede door de inflatie krijgen we ook volgend jaar weer met oplopende kosten te maken. Als kerkrentmeesters zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om de opbrengsten te vergroten. Wij realiseren ons dat ook u met hogere kosten te maken heeft, maar willen u toch vragen om bij het bepalen van uw bijdrage voor 2024 te overwegen of een verhoging mogelijk is om het tekort op de begroting te verminderen. Laten we met elkaar, naar draagkracht, bijdragen.

Klik op: Begroting 2024

Met hartelijke groet, de kerkrentmeesters.

 

Digitaal betalen

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer in hun portemonnee. Het digitaal betalen is meer en meer gebruikelijk, ook bij collecteren. Daarnaast merken we dat het op minder plekken mogelijk is om de munten en bankbiljetten van de collectes op de rekening gestort te krijgen en dit wordt ook steeds duurder. Het is natuurlijk al mogelijk om uw collectegeld op de rekening van diaconie en/of kerk te storten. Om het nog makkelijker te maken zijn er meer mogelijkheden:

 

QR-codes

Met de volgende QR-codes kunt u via uw bank-app direct overmaken voor elk doel apart:

DIACONALE DOELEN                 KERK en EREDIENST                     ZENDING


   

In de kerk zullen deze QR-codes op de beamer en bij de ingang te zien zijn.

 

Appostel app

De Appostel app is speciaal ontwikkeld voor PKN-gemeenten. De app voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent opslag van privacygevoelige informatie (AVG). De app maakt het makkelijk om digitaal aan de collecten, het orgelfonds, verjaardagsfonds e.d. te doneren. Hoe werkt het? Download Appostel via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

Breng uw persoonlijke gegevens in. Koppel daarna de app aan onze gemeente (Herv. Gem. Ter Aar) en de app is gereed voor gebruik.

Met het ‘ € logo’ links bovenin kunt u een tegoed laden of als er al een saldo is dit opwaarderen. Op deze manier ontvangt u dus eigenlijk een tegoed van digitale collecte- bonnen en de app kunt u nu gebruiken om te geven aan een collecte via ‘Geef aan collecte of doel’ > ‘collecte in kerkdienst’ > ‘gift’. Vervolgens kunt u een bedrag voor ‘diakonie’ en/of ‘kerk en erdienst’ en/of ‘zending’ inbrengen via > volgende > gift doen. Nu kunt u in 1 keer aan alle 3 de collectedoelen geven! Gift aan orgelfonds of verjaardagsfonds? Via ‘Geef aan collecte of doel’ > ‘orgelfonds’ > ‘gift ‘.

 

Het zal even wennen zijn. Is één en ander niet duidelijk? Wij helpen u graag ( Baan Klerkx tel. 602023). U kunt uw munten en/of bankbiljetten ook nog in de collectezak storten.

 

Met hartelijke groet, de kerkrentmeesters.

*****

(Geplaatst 15 september 2023)

 

Organisten rooster

Nadat er een flink aantal diensten waren opengevallen is er druk gewerkt om het rooster weer op orde te krijgen. Voor de dienst van 13 augustus j.l. kon er geen organist worden gevonden, maar gelukkig was Arlette in staat om de meeste liederen toch op het orgel te begeleiden, waarvoor hartelijk dank.

Inmiddels is het gelukt om alle resterende diensten dit jaar in te vullen met onze vaste organisten Cees Verzaal, Henk van Voorst, Ad Schouls en Lennard Esveld en de medewerking van meerdere invallers: Focco Prins, Marc Koning, Arjan van’t Riet, Sebastiaan Wijland en Henny Visscher-Roersen. Ook voor 2024 is het vooralsnog gelukt om het rooster al helemaal in te vullen met de hierboven genoemde vaste organisten, al zij het dat eventuele vakanties nog moeten worden ingepland. Als kerkrentmeesters zijn wij blij en dankbaar dat we na een lastige periode op dit gebied weer in rustiger vaarwater zijn gekomen.

 

Maak kennis met Appostel.

Appostel is een app waarmee u al uw kerkzaken digitaal kunt beheren:

doneren, collecteren, informeren en meer.

Appostel is speciaal ontwikkeld voor PKN-gemeenten en bundelt alle data en persoonlijke gegevens in een besloten en beschermde omgeving, alleen inzichtelijk voor de leden van onze gemeente. De app voldoet hiermee aan de wet- en regelgeving omtrent privacy-gevoelige informatie (AVG).

Appostel geeft u de mogelijkheid om altijd en overal betrokken te zijn bij onze kerkelijke gemeente. Verschillende mogelijkheden met Appostel app:

Agenda; diensten, kringen e.d.

Collecteren: via digitaal met iDEAL aangekocht tegoed (digitale collectebon) geeft u daarna aan elke collecte eenvoudig en snel.

Contactenlijst: u vindt andere gemeenteleden en ziet verschillende groepen.

Acties en actualiteiten via nieuwsbrieven.

 

Tijdens het startweekend willen we de Appostel app voor onze gemeente introduceren.

Door ook mee te doen, maken we er met z’n allen een succes van!

******

(Geplaatst 26 juni 2023)

Energiekosten

Hoewel na de hoge piek van eerder dit jaar voor de meeste huishoudens de prijzen weer dalen, is dit voor de kerk nog niet het geval. In 2022 zijn de kosten voor energie laag uitgevallen, dit kwam door het over het gehele jaar genomen zachte weer, de vermindering van belasting op energie en tegemoetkoming van de overheid van 190 euro in november en december, de al in het najaar ingevoerde verlaging van de temperatuur en het feit dat wij nog profiteerden van een heel gunstig energiecontract tot 1 januari 2023. Dit laatste heeft als keerzijde dat het huidige contract met hoge prijzen doorloopt tot 1 januari 2024, en wij dus niet nu al profiteren van de inmiddels lagere prijzen. Gewoonlijk wordt ons contract bij `energie voor kerken’ voor drie jaar afgesloten, maar gelukkig was dit keer vanwege de onzekere sitauatie de contractperiode slechts 1 jaar. Per 1 januari 2024 hopen wij weer een contract voor lagere prijzen te kunnen afsluiten. Maar voor nu willen wij nogmaals een beroep doen (voor wie het kan missen) om een extra bijdrage. Alle bijdragen, groot en klein, zijn welkom op bankrekening NL51RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar o.v.v. bijdrage energiekosten.

 

Onderhoud

Het onderhoud aan het dak van de pastorie is in mei eindelijk afgerond. Toen in november werd begonnen was de verwachting dat het werk in een maand zou kunnen worden gedaan. Dat is dus een half jaar geworden, voornamelijk ook door de weeromstandigheden. Waaide het niet dan was het wel te koud, als het niet te koud was, dan was het wel te nat en als het niet te nat was, dan was het weer te koud om te metselen. En als alle weeromstandigheden wel goed waren, was niet altijd de metselaar beschikbaar. Verder moesten ook nog de juiste vervangende pannen worden gevonden en in een laat stadium werd geconcludeerd dat het zink in de goten zover was uitgesleten dat is besloten ook dit te vervangen. Maar uiteindelijk is het werk afgerond waarmee het dak weer in zijn oude luister is hersteld en ook alle sporen van oude noodreparaties zijn uitgewist. Wij vertrouwen erop dat het dak weer lange tijd meekan en alle lekkages zijn verholpen, en daarmee het woonplezier van onze predikant en zijn gezin aanmerkelijk is verbeterd. Wel vergt de komende tijd ook de staat van het schilderwerk nog de nodige aandacht. 

 

Zoals al eerder gemeld zal er de komende tijd ook nog het nodige onderhoud moeten worden gepleegd aan het orgel. En ook de kerk is op een aantal punten aan onderhoud toe. In het inspectie rapport van momumentenwacht uit begin 2022 zijn een aantal gebreken geconstateerd. Naast een aantal `kleinere’ onderhoudszaken moet de komende jaren met name onderhoud worden gepleegd aan het schilderwerk (o.a. klokketoren, vernieuwing stopverfvoegen kerkramen, overstekken), op het dak noordzijde het vervangen van de versleten koperen haakjes waarmee de leien zijn vastgezet door rvs haakjes, het op diverse plaatsen vervangen of herstel van loodslabbes en daklood; en op diverse plaatsen herstel van scheuren en voegwerk. Al met al nogal omvangrijke werkzaamheden, die (grotendeels) voor het volgende zesjaarlijkse inspectierapport in 2028 moeten worden uitgevoerd.

 

Ondertussen is het schilderteam bestaande uit Wim en Sjaak Roest, recentelijk versterkt met Gert-Jan Mulder, na het winterseizoen ook weer van start gegaan. Vrijwel elke maandag zijn zij bezig met onderhoud aan het verfwerk van kerk, pastorie of De Ark/kosterswoning, waarvoor heel veel dank. 

 

Organisten rooster

Doordat Cees Verzaal heeft moeten stoppen met de ochtenddiensten en Jan al eerder in het najaar was gestopt, waren  er in het rooster voor 2023 een aanzienlijk aantal diensten opengevallen. Gelukkig zijn inmiddels voor de meeste diensten vervangers gevonden. We willen Focco Prins en met name Ad Schouls danken voor hun medewerking om in de open plaatsen te voorzien. Daarnaast hebben voor dit jaar ook nog een aantal andere organisten hun medewerking toegezegd. Arjan van’t Riet is al een keer geweest en komt later dit jaar nog enkele malen en ook Sebastiaan Wijland en mevr. Henny Visscher-Roersen zullen dit jaar enkele malen de gemeentezang begeleiden. Toch zoeken we nog een organist voor een dienst in augustus, de diensten op eerste en tweede kerstdag en de dienst op oudejaarsavond. Lukt dit niet dan hopen we op andere wijze invulling aan de muzikale begeleiding te kunnen geven, zoals dat op Hemelvaartsdag uitstekend lukte met de medewerking van Arlette, Marco, Cora en Liset Verpoort.

Ondertussen wordt er ook al gewerkt aan de invulling van de diensten voor 2024, hopelijk lukt het om dan weer volgens een min of meer vast rooster te kunnen werken.

 

Met hartelijke groet, de kerkrentmeesters.

*****

(Geplaatst 15 maart 2023)

 

Kerkbalans 2022 en 2023

De eindstand van de in 2022 binnengekomen bedragen voor de actie  Kerkbalans is € 63.180,96. Dit is ruim € 4.000,00 boven de opbrengst in 2021 en ruim € 5.000 boven het voor 2022 begrootte bedrag.

Inmiddels zijn de (meeste) toezeggingen voor actie Kerkbalans 2023 al weer binnen: de stand is op 1 maart € 60.542,50. Dit is nog ca. 4% minder als de eindstand van 2022, dus we hopen met de nog  te ontvangen toezeggingen/overmakingen minstens het voor 2023 begrootte bedrag van € 62.500 te halen.

Als kerkrentmeesters zijn wij hier zeer blij mee en dankbaar voor. Alle gevers en de vrijwilligers die aan de actie hebben meegeholpen reuze bedankt. Zo hopen we in dankbaarheid voor wat God  ons schenkt en ter ere van Hem het gemeentewerk ook dit jaar voort te zetten. 

 

Energiekosten

In het decembernummer en via het kerkblad hebben we u al eerder meegedeeld dat de kosten voor energie voor onze gemeente enorm oplopen. Door het verlagen van de thermostaat instelling in de kerk proberen we het gasverbruik zo laag mogelijk te houden en gelukkig hebben we nog niet een echt koude winter gehad. We hebben gevraagd aan wie het kan missen een bijdrage aan de kosten voor energie te geven. Tot nog toe is hiervoor

€ 3.685,00 ontvangen. Heel veel dank voor de ontvangen bijdragen. Wij denken dat de extra kosten in vergelijking met 2022 nog wel wat meer zullen zijn. Om alle extra kosten te dekken blijven alle bijdragen, groot of klein, welkom op bankrekening NL51RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar o.v.v. bijdrage energiekosten.

 

Belastingvrij schenken middels periodieke gift.

Het is weer tijd voor de aangifte inkomsten belasting. ‘Normale’ giften (bijv. middels collectebonnen) aan de kerkelijke gemeenten zijn in mindering te brengen op het inkomen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.
Bij een periodieke gift gelden deze grenzen niet en kunt u het hele bedrag in  mindering brengen. U krijgt dan dus meer geld terug van de belasting. U kunt dit voordeel weer ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

 • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (formulier bij de kerkrentmeesters verkrijgbaar (of notariële akte);
 • Als de bedragen conform de overeenkomst of akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
 • Als deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
 • Als de begunstigde (in dit geval de kerk) geen tegenprestatie levert voor de gift;
 • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Bogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën.

Wilt u meer weten neem contact op met de penningmeester, Baan Klerkx. 

 

Digitaal betalen

Steeds meer mensen hebben (bijna) geen papiergeld of munten meer en betalen met PIN-pas of mobieltje. Bij de collectes in de kerk kan je ook gebruik maken van collectebonnen. De laatste tijd wordt regelmatig de vraag gesteld naar het mogelijk maken om digitaal met app., QR-code of pinnen te betalen bij o.a. spulletjesmarkt, jeugdclubs, acties, collectes e.d. Na onderzoek hebben wij ervoor gekozen om de Appostel app te gaan gebruiken, die speciaal ontwikkeld is voor PKN-gemeenten. De komende tijd gaan we stapsgewijs van de mogelijkheden gebruik maken en zodra meer duidelijk is zullen we hier de nodige informatie over geven. En natuurlijk blijft ‘gewoon’ betalen/doneren, met munt, biljet of collecte-bon, ook mogelijk.

 

Groet van de kerkrentmeesters

*****

(Geplaatst 12 december 2022)

NIEUWS VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Abonnement Kerkblad

Het huidige abonnementsbedrag € 20,00 is niet dekkend voor de kostprijs, deze was in 2022 € 21,80. Vooruitlopend op verhoging hiervan in 2023 is besloten het abonnementsgeld voor 2023 te verhogen naar € 22,50 per jaar. In de eerste helft van 2023 zal u hiervoor een rekening worden gestuurd.

Stand van zaken Kerkbalans 2022

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november bijna 95% van het voor 2022 toegezegde bedrag binnen. Bent u nog niet toegekomen aan het overmaken van uw toezegging over 2022 of wilt u, wellicht door een meevaller, iets extra’s delen voor de kerk? Wij ontvangen het graag op rekening NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar, inzake Vr. Bijdrage  te Ter Aar.

Actie Kerkbalans 2023

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start op zaterdag 14 januari en loopt tot 28 januari 2023. Het thema is weer: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

De planning is dat in de week van16 januari de enveloppen bezorgd worden en de week daarna de antwoordenveloppen worden opgehaald. Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook vast klaar zodat de kerkbalansloper snel weer verder kan? U kunt deze ook zelf bij een van de inleveradressen bezorgen. Uit de onderstaande begroting 2023 blijkt dat een ruime bijdrage zeer gewenst is. Wij rekenen op u voor de kerk van morgen!

Energiekosten

Zoals al eerder gemeld in het Kerkblad zullen ook voor onze gemeente komend jaar de kosten voor energie enorm oplopen. Om hierop te bezuinigen hebben wij moeten besluiten de thermostaat instellingen in de kerk te verlagen, door de week tot zo’n 12 graden, op zondag zo’n 15 graden. Een groter verschil in temperatuur is niet wenselijk, omdat temperatuurverschillen slecht uitwerken op het orgel. Ondanks deze verlaging van de temperatuur in de kerk, is de verwachting dat de totale uitgaven aan energie in kerk, de Ark en pastorie komend jaar zo’n 10.000 tot 15.000 euro hoger zullen uitvallen dan in de afgelopen jaren. Het jaarlijkse tekort op de begroting loopt mede hierdoor op tot zo’n 37.000 euro en wordt op deze manier wel erg hoog. Als kerkrentmeesters willen wij nogmaals een oproep doen om dit niet te laten gebeuren. Op wie het kan missen, willen we dan ook een beroep doen om bij te dragen aan de kosten van energie. Het zou fijn zijn als we op deze manier de extra kosten zouden kunnen betalen. Alle bijdragen, groot en klein, zijn welkom op bankrekening NL51RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar o.v.v. bijdrage energiekosten.

Onderhoud orgel

Ons mooie orgel dateert uit 1961 en is dus inmiddels ruim 60 jaar oud, en op deze leeftijd komen er mankementen. Afgelopen voorjaar functioneerde de tremulant niet goed meer, omdat het leer grotendeels was vergaan. De tremulant is opnieuw beleerd met schapenleer, en de binnenzijde voorzien van een versteviging tegen het uit elkaar duwen van het leer.

Recentelijk is ook een nieuwe bevochtiger geplaatst, de oude was vrijwel geheel weggeroest. De totale kosten van deze werkzaamheden bedroegen ruim 2000 euro.

Ook de trompetstem is hoognodig aan onderhoud toe. Van alle 56 orgelpijpen van deze voor het orgelspel belangrijke stem moeten de tong en de stevel worden vervangen. De planning is dat komend jaar dit werk wordt uitgevoerd, de kosten worden vooralsnog begroot op 5000 euro. Al met al aanzienlijke kostenposten, bovenop de kosten van het jaarlijkse stemmen van het orgel. Het is fijn dat hiervoor het orgelfonds kan worden aangesproken, graag willen wij dan ook alle collectanten bedanken, die jaarlijks de gemeenteleden bezoeken voor een bijdrage aan het fonds.

 

Onderhoud De Ark/kosterswoning

De dakkapellen op de kosterswoning waren er slecht aan toe en zijn afgelopen zomer grondig gerenoveerd en gedeeltelijk vernieuwd, dit werk is uitgevoerd door Fa. De Raad, waarna Sjaak en Wim Roest het verfwerk voor hun rekening hebben genomen. 

 

Onderhoud pastorie

Al geruime tijd is er bij regenval sprake van lekkages in de pastorie. Het werd dan ook hoog tijd om het meer dan honderd jaar oude dak onder handen te nemen. Er zijn veel losliggende en gedeeltelijk niet meer te gebruiken nok en hoekkepervorsten, de panlatten en tengels moeten worden vervangen en ook het zink in de kilgoten is van slechte kwaliteit. Op moment van schrijven wordt dit groot onderhoud aan het dak uitgevoerd door Fa. De Raad, de verwachting is dat dit in ongeveer een maand kan worden gedaan. De kosten zijn begroot op ruim 33.000 euro. Omdat de pastorie twee jaar geleden is aangewezen als gemeentelijk monument, heeft de gemeente Nieuwkoop een subsidie toegekend van 3500 euro, wat niet wegneemt dat er toch een rekening van een kleine 30.000 euro overblijft. Weliswaar wordt er jaarlijks gereserveerd voor onderhoud en kan er worden geput uit dit reserveringsfonds, dat neemt niet weg dat ook deze kosten moeten worden betaald.

 

Begroting 2023

Zoals hierboven al gemeld zien we komend jaar het begrote tekort oplopen tot ruim 37.000 euro. Eventuele extra bijdragen voor de energiekosten zijn hierin niet meegenomen, hopelijk kan dit het tekort nog enigszins verkleinen. Uiteraard krijgt met de huidige inflatie ook de kerk te maken met oplopende kosten. Daarnaast is de afgelopen jaren het tekort aanzienlijk groter geworden doordat enkele goed renderende deposito’s afliepen en het bij de lage rentestand geen zin had om deze te vernieuwen, waardoor de vrijvallende bedragen op de renteloze rekening terecht kwamen. De kerkrentmeesters zoeken bij voortduring naar mogelijkheden om deze gelden opnieuw te investeren, zodat de opbrengsten het tekort kunnen verkleinen. Zo is enkele jaren geleden een vakantiewoning aangekocht op het Landal vakantiepark te Reeuwijk, en tot nu toe heeft deze woning goed gerendeerd. Ook een weiland bij Lopik is aangekocht en levert goede pachtopbrengsten. Zonder deze investeringen zou het tekort nog groter zijn. Wij realiseren dat het momenteel voor velen in financieel opzicht een moeilijke tijd is, toch willen wij u vragen om bij de bepaling van uw bijdrage voor de kerkbalans 2023 rekening te houden met het hoge tekort op de begroting. We moeten het met elkaar doen.

Met hartelijke groet, de kerkrentmeesters

 

Klik hier voor ‘ Begroting 2023 in cijfers’http://www.hervormdegemeenteteraar.nl/wp-content/uploads/2022/12/begroting-2023-cvk-12-dec.-2022-1-2.pdf 

 

*****

(Geplaatst: 19 maart 2022)

Kerkbalans 2021 en 2022

De eindstand van de in 2021 binnengekomen bedragen voor de actie  Kerkbalans is € 59.017,50. Dit is ruim € 10.000,00 boven het destijds begrootte bedrag!!!! Het begrotingstekort zal hiermee aanzienlijk dalen.

Inmiddels zijn de (meeste) toezeggingen voor actie Kerkbalans 2022 al weer binnen: de stand is op 1 maart € 62.081,00. En ook dat is weer een stijging t.o.v. het resultaat van 2021 met ruim 5%.

Als kerkrentmeesters zijn wij hier zeer blij mee en dankbaar voor. Alle gevers en de vrijwilligers die aan de actie hebben meegeholpen reuze bedankt. Wij gaan proberen rekening houdend met de toegestane mogelijkheden de beschikbare vrijkomende spaargelden te laten renderen, zodat we met elkaar het begrotingstekort zo klein mogelijk kunnen houden. Zo hopen we in dankbaarheid voor wat God  ons schenkt en ter ere van Hem het gemeentewerk ook dit jaar voort te zetten. 

De kerkrentmeesters.

*****

KERKBALANS 2022  15 januari t/m 29 januari 2022

Nog steeds hebben we te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Opnieuw moest op kerstavond de kerk gesloten blijven. Fijn dat de mogelijkheid er was om de kerstdienst online mee te maken, maar toch missen we het samenzijn in onze kerk met de brandende kaarsen in de kroonluchters, de warmte van andere mensen om ons heen, de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.

Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, om de verkondiging van het Woord en om God met zang en orgelspel te loven. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

 

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Wij vragen uw gebed om Gods onmisbare zegen op het kerkenwerk. Maar ook vragen wij u weer om een financiële  bijdrage in 2022.

Via giften en collecten en in deze brief om uw bijdrage voor de ‘actie Kerkbalans 2022’.  

Zodat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwen lang voor staat!

Zodat ook in de komende jaren onze predikant fulltime in onze gemeente kan werken!

Zodat kerk, pastorie en ‘De Ark’ er goed bijstaan!

Zodat het ouderen- en jongerenwerk ook in 2022 kan doorgaan!

Zodat de kerk zichtbaar kerk kan zijn in ons dorp!

De begroting 2022 laat een tekort zien van maar liefst ruim  34.000 euro. Dit is al enkele jaren zo en is natuurlijk geen houdbare situatie. Als college van kerkrentmeesters zetten we ons in om meer inkomsten te genereren. En wij doen een beroep op u. Wij realiseren ons dat in de huidige coronatijd voor velen de financiële situatie niet gemakkelijk is. We realiseren ons dat veel ouderen te maken hebben met steeds stijgende prijzen en een gelijkblijvend pensioen. Toch zou het enorm helpen als de opbrengst van de actie kerkbalans flink hoger zou zijn. Hoeveel wilt u bijdragen in 2022 zodat de kerk kan voortbestaan?

 

Heeft u met de kerkbalansloper afgesproken uw toezegging voor 2022 te mailen dan kan dit naar: kerkrentmeester@hervormdegemeenteteraar.nl.

 

Overmaken van uw bijdrage

Wij zien uw bijdrage (in 1 keer of in termijnen) graag tegemoet op onze rekening: NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Hervormde gemeente Ter Aar, inzake vrijwillige bijdrage, te Ter Aar, met vermelding van het kenmerk dat in uw brief staat (VB ….. )..

 

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de lokale Hervormde gemeente. Bedankt voor uw steun!

 

De kerkrentmeesters.

 

*****

December 2021.

Abonnement Kerkblad

Het huidige abonnementsbedrag € 18,50 is niet dekkend voor de kostprijs, deze was in 2021 € 20,44. We hebben besloten het abonnementsgeld voor 2022 te verhogen naar

€ 20,00 per jaar. In de eerste helft van 2022 zal u hiervoor een rekening worden gestuurd.

 

Stand van zaken Kerkbalans 2021

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november 94% van het voor 2021 toegezegde bedrag binnen. Bent u nog niet toegekomen aan het overmaken van uw toezegging over 2021 of wilt u, wellicht door een meevaller, iets extra’s delen voor de kerk?

Wij ontvangen het graag op rekening NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar, inzake Vr. Bijdrage  te Ter Aar.

 

Actie Kerkbalans 2022

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start op zaterdag 15 januari en loopt tot 29 januari 2022. Het thema is weer: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

De planning is dat in de week van17 januari de enveloppen bezorgd worden en de week daarna de antwoordenveloppen worden opgehaald. Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook vast klaar zodat de kerkbalansloper snel weer verder kan? U kunt deze ook zelf bij een van de inleveradressen bezorgen. Uit de onderstaande begroting 2022 blijkt dat een ruime bijdrage zeer gewenst is. Wij rekenen op u voor de kerk van morgen!

Namens de kerkrentmeesters, Baan Klerkx

 

Collectebonnen

Het is mogelijk om collectebonnen te gebruiken voor de collectes in de kerk. Als u uw collecte-giften wilt aftrekken bij uw belastingaangifte dient u over een bewijs te beschikken en middels de aankoop van collectebonnen wordt hierin voorzien. Voor alle duidelijkheid hieronder de mogelijkheden:
Een vel collectebonnen bestaat uit 20 bonnen met dezelfde waarde. Er zijn: 

(oranje) bonnen van € 0,60;        per vel dus een waarde van € 12,00

(gele) bonnen van € 1,25;            per vel dus € 25,00

(witte) bonnen van € 2,25;           per vel dus € 45,00.

Om te bestellen kunt u de tegenwaarde van de te bestellen bonnen overmaken op: 

rek.nr. NL51 RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar te Ter Aar o.v.v. uw bestelling (bijv. U wilt 2 vel oranje en 2 vel geel: U maakt € 74,00 over met vermelding 2 oranje/ 2 geel).
De bestelling wordt dan na enige dagen bij u thuis bezorgd.
Wilt u nadere informatie dan kunt u bellen met B.C. Klerkx, tel.

 

Juni 2021.

Verantwoording

De huidige stand van toegezegde bedragen voor actie Kerkbalans 2021 is € 50.854,50. Hiervan is tot 1 juni inmiddels bijna 77% binnen, waarvoor onze hartelijke dank.

De betalingen voor het kerkblad en de solidariteitskas beginnen ook binnen te komen.

Wij zijn blij dat de spulletjesmarkt ook weer voorzichtig is gestart dit geeft toch weer extra inkomsten die wij hard nodig hebben. Is bezoek aan de kerk voor u (nog) niet mogelijk dan kunt u via uw ook bijdragen door een bedrag naar de rekening over te maken (NL51RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar). Wij rekenen en vertrouwen erop dat u voor zover mogelijk wil bijdragen aan de gemeente zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank!!!!

 

Collectebonnen

Het is mogelijk om collectebonnen te gebruiken voor de collectes in de kerk. Als u uw collecte-giften wilt aftrekken bij uw belastingaangifte dient u over een bewijs te beschikken en middels de aankoop van collectebonnen wordt hierin voorzien. Voor alle duidelijkheid hieronder de mogelijkheden:
Een vel collectebonnen bestaat uit 20 bonnen met dezelfde waarde. Er zijn: 

 • (oranje) bonnen van € 0,60;        per vel dus een waarde van € 12,00
 • (gele) bonnen van € 1,25;            per vel dus € 25,00
 • (witte) bonnen van € 2,25;           per vel dus € 45,00.

Om te bestellen kunt u de tegenwaarde van de te bestellen bonnen overmaken op: 

rek.nr. NL51 RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar te Ter Aar o.v.v. uw bestelling (bijv. U wilt 2 vel oranje en 2 vel geel: U maakt € 74,00 over met vermelding 2 oranje/ 2 geel).
De bestelling wordt dan na enige dagen bij u thuis bezorgd.

Bezigheden van de kerkrentmeesters

In dit stukje van de kerkrentmeesters geven we weer wat informatie over waarmee we de laatste tijd bezig zijn.

Op de maandagen wordt er weer aan De Ark geschilderd door Sjaak en Wim, dit is hard nodig met alle slechte plekken die gerepareerd moeten worden. Er zijn ook plannen om een terras te maken tussen de Ark en de pastorie voor het koffie drinken.

Er wordt subsidie aangevraagd voor onderhoud van de kerk de komende 6 jaar. Deze werkzaamheden komen voort uit het laatste rapport van de monumentenwacht. Deze houdt elke twee jaar een inspectie en in het rapport zijn een aantal punten benoemd die vanaf tussen nu binnen zes jaar moeten worden gedaan (advies).

Het beeld en geluid van de uitzendingen wordt steeds beter en we hebben in de voorbije periode waarin we niet mochten zingen veel plezier gehad van de beamers. Gelukkig gaat  dit ook weer de goede kant op, dat vinden velen met mij want door een lied te zingen, kun je geraakt worden en je wordt er blijmoedig van.

De vakantietijd breekt aan en nu er weer meer kan, zullen er toch velen op uit trekken. Ik wens u dan ook een fijne vakantie en een behouden thuiskomst in de hoop dat het nieuwe seizoen in september maar weer als vanouds mag zijn zonder beperkingen en we zo onze gemeente weer mogen bouwen.

De dominee heeft in deze coronatijd geen gemakkelijke start gehad met alle beperkingen, denk aan beperkt aantal kerkgangers, het bezoekwerk, catechisatie, kringwerk e.d. Dus laten we hem en zijn gezin in onze armen sluiten (figuurlijk natuurlijk) zodat ze zich snel thuis mogen voelen.

 

Namens de kerkrentmeesters,

Ben van Harten.

–oo0oo–

maart 2021.

 

Kerkbalans 2020 en 2021

De eerste maanden van het jaar zijn altijd extra druk: het klaarmaken van de enveloppen voor de actie Kerkbalans en verdeling over de vrijwilligers die voor bezorging en ophalen van het antwoord zorgen. En dan gaat er wel eens iets mis: Op het antwoordformulier stond het rekeningnummer niet volledig vermeld, de laatste 2 cijfers ontbraken. Voor alle duidelijkheid het juiste nummer is NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inz. Vrijw. Bijdrage.

En hoewel nog niet van iedereen de toezegging binnen is staat het totaal voor 2021 al op bijna € 50.500. Allen heel hartelijk dank voor uw steun om ook in 2021 het gemeentewerk voort te kunnen zetten. En in het bijzonder natuurlijk ook de vrijwilligers voor het bezorg- en ophaalwerk en hopelijk mogen we ook volgend jaar weer een beroep op jullie doen. De eindstand met nagekomen bedragen in 2021 voor Kerkbalans 2020 is € 50.628,97.

 

Wij willen hier ook nog eens wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage als ‘periodieke gift’ te geven. U sluit dan een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Dit heeft voor u het voordeel dat het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar is en dan geldt niet de 1% mindering van het verzamelinkomen met een minimum van € 60. Na een belletje (602023) geef ik graag meer informatie.

 

Door de beperkte mogelijkheden om de kerk te bezoeken hebben de meeste van u het waarschijnlijk nog niet gezien, maar het predikantenbord rechts boven de diakenbank is bijgewerkt. Bij Ds. W.H. van Boeijen is vermeld ‘emeritus’. Door de PKN is hem op eigen verzoek in 2020 emeritaat verleend. Toegevoegd is: 2020 Ds. W.H. Hendriks – Vogelaar. Meestal hebben we het kortweg over dominee Hendriks, maar de achternaam is voluit: Hendriks – Vogelaar. Wij bedanken schilder A.J. van der Valk die een en ander keurig heeft uitgevoerd.

 

Zolang we niet collecteren in de diensten hopen we dat u uw ‘collectegeld’ wil overmaken naar de rekening. Dit geldt voor diaconie, zending en kerk. De rekeningen zijn:

Diaconie en zending: NL29RABO 0300 3089 14 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. eventueel met vermelding van doel/bestemming,

Kerk: NL51RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar met vermelding ‘collecte’.

Ook wij zien uit naar de tijd dat we elkaar weer in de diensten mogen ontmoeten. Houdt moed!

Een hartelijke groet, namens de kerkrentmeesters, Baan Klerkx.

 

*****

4e kwartaal 2020.

 

Het is alweer enige tijd geleden dat ik iets in het suikerpotje heb geschreven.

Allereerst wil ik zeggen dat we blij zijn met onze nieuwe predikant. Ik hoor onderweg ook veel positieve berichten en dat doet mij goed.

 

Verder zijn we erg blij met onze huisklussers de gebroeders Roest. Zij zijn elke week een dag aan het werk en dit houden ze al een jaar vol, petje af. Zo zijn ze de afgelopen tijd bezig geweest met het schilderen van de buitenkant van De Ark  en is er ook een nieuw plafond in de hal en in het kleine kamertje gemaakt. Het schilderwerk buiten ligt nu even stil tot het voorjaar, het is nu te nat en te koud.

Het is ook fijn dat Cor Pieterse ons team is komen versterken. Hij kan ons ondersteunen met de financiën en ook zijn inzicht in bepaalde zaken is zeer welkom.

 

De afgelopen tijd zijn we druk geweest met de begroting voor volgend jaar en zoals het er nu uitziet ontstaat er een flink tekort op de begroting. Omdat vanwege de corona het kerkbezoek nog steeds beperkt is, blijven de collecten vanzelf achter. Daarom wil ik de thuisblijvers vragen om toch ook via de bank een (collecte-)bijdrage over te maken. Het bankrekening nummer staat elke keer in het kerkblad en verderop in dit nummer.

Kijkt u komend jaar ook eens kritisch naar uw vrijwillige bijdrage, wellicht kan het wat hoger om het tekort weg te werken. De vele vrijwilligers komen in januari weer bij u langs voor de actie kerkbalans. Bij voorbaat hartelijk bedankt namens de kerkrentmeesters.

 

Ik wens u een fijne kerst, die anders zal zijn dit jaar nu slechts een klein aantal mensen bij elkaar mag zijn, en een gezegend nieuwjaar.

 

Vriendelijke groet, Ben van Harten

Abonnement Kerkblad.

De  opbrengst van de abonnementsgelden is niet toereikend om de kosten van het kerkblad te dekken. In 2020 betaalden wij aan de drukker € 18,81 en brachten we € 17,50 in rekening. In 2021 zal het abonnementsgeld verhoogd worden naar € 18,50 per jaar. In de eerste helft van 2021 zullen wij u hiervoor een rekening sturen. We hopen dan vanaf 2022 gewoon de kostprijs in rekening te kunnen brengen.

 

Actie Kerkbalans 2021

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start op zaterdag 16 januari en loopt tot 30 januari 2021.

Het thema  is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

In de week van 18 januari worden de enveloppen bezorgd en de week daarna worden de antwoordenveloppen opgehaald.

Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook vast klaar zodat de kerkbalansloper snel weer verder kan. U kunt deze ook zelf bij een van de inleveradressen bezorgen.

Wij rekenen op u voor de kerk van morgen!

 

Stand van zaken Kerkbalans 2020

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november ruim 93% van het voor 2020 toegezegde bedrag binnen. Bent u nog niet toegekomen aan het overmaken van uw toezegging over 2020 of wilt u door een meevaller iets extra’s delen voor de kerk?

Wij ontvangen het graag op rekening

NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inzake Vr. Bijdrage te Ter Aar.

 

Collecten

In deze tijd is het thuis beluisteren of kijken van de diensten steeds ‘gewoner’.

U loopt dan wel de collectezak mis. Gelukkig is het mogelijk giraal een bedrag over te maken:

Diaconie: NL29RABO 0300 3089 14 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Ter Aar,

Kerk:        NL51RABO 0373 7298 55 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter  Aar.

Hartelijk dank!

De kerkrentmeesters

*****

 

Actie Kerkbalans 2020.

Verantwoording

De huidige stand van toegezegde bedragen voor actie Kerkbalans 2020 is € 48.544,00. Hiervan is inmiddels 75% binnen, waarvoor onze hartelijke dank.

De collecten tot 1 juni zijn 10% minder dan vorig jaar. Dit heeft duidelijk te maken met het niet kunnen houden van kerkdiensten. De laatste weken zijn gelukkig via de bankrekening door diverse gemeenteleden bedragen voor de collecten overgemaakt. Fijn dat we zo toch in staat blijven om de doorgaande vaste kosten te betalen. Doordat ook allerlei extra inkomsten door het vervallen van activiteiten wegvallen zal 2020 in financieel opzicht voor onze gemeente ook een zeer bijzonder jaar worden.

Wij rekenen en vertrouwen erop dat u voor zover mogelijk wil bijdragen aan de gemeente zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

 

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank!!!!

 

*****

September 2020.

 

Verjaardagsfonds

Al zolang als wij ons kunnen herinneren wordt in onze gemeente bij een jarig gemeentelid door een vrijwilliger van het Verjaardagsfonds een felicitatiekaart bezorgd met het verzoek of de dankbaarheid voor weer een ontvangen levensjaar vergezeld mag gaan van een gift aan het fonds. Uit dit fonds worden in overleg met de kerkrentmeesters bijzondere uitgaven bekostigd, zoals bijvoorbeeld aanschaf nieuwe liedboeken voor de kerk en de Ark, bijdrage aan restauratie e.d.

Mevrouw Jannie Kempenaar is al die tijd al de coördinator van het geheel. Dit jaar hebben enkele vrijwilligers besloten na vele jaren inzet er mee te stoppen. Het zijn de dames Annie van den Bergh, Tonetta Meijer, Marijke Vreeken en Ria Vijlbrief. Wij willen hen hier van harte bedanken voor al dat werk. Gelukkig blijven Jannie Kempenaar en Hennie Pieterse doorgaan en zij krijgen versterking van Hennie van Bekkum, Margreet van Woudenberg, Adrie Roest en Ben van Harten. Wij zijn blij en dankbaar dat ook voor dit werk weer vrijwilligers gevonden zijn en wensen hen allen een goede ontvangst bij het brengen van de felicitaties en hopen dat mede door hun inspanning het werk in de gemeente door mag gaan.

Namens de kerkrentmeesters, Baan Klerkx

N.B. Maakt u liever een bedrag over i.p.v. een contante gift?

Het rek.nr. is NL29 RABO 0373 7298 63 t.n.v. CvK Herv.Gem. Ter Aar.

 

Kerkbalans en Solidariteitskas.

Wilt u nu de vakanties weer achter de rug zijn nog even nakijken of uw bijdrage aan Kerkbalans 2020 (86% al binnen) en Solidariteitskas 2020 al is overgemaakt.

Wij rekenen op u.

De kerkrentmeesters

 

*****

Maart 2020.

Kerkbalans 2019 en 2020

Het totaal ontvangen bedrag voor de actie Kerkbalans 2019 is uitgekomen op € 47.851,45, dat is vrijwel het toegezegde bedrag voor dat jaar ( €48.032,95).

Eind januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans voor 2020 gehouden.

Allereerst onze dank aan de vrijwilligers die de enveloppen hebben gebracht en opgehaald. Fijn dat we ook dit jaar weer genoeg vrijwilligers hiervoor konden vinden.

Het resultaat: De meeste gemeenteleden hebben aangegeven hetzelfde bedrag als vorig jaar te willen geven, maar ook een aanzienlijk deel kon de bijdrage verhogen en een klein deel zal dit jaar iets minder bijdragen. Het aantal bijdragers is licht gedaald: bijvoorbeeld door vertrek of overlijden.

Met vrijwel alle reacties binnen staat de teller van de toegezegde bijdragen voor 2020 per 1 maart op € 47.954,00. Een prachtig bedrag en mogelijk loopt het nog iets op want er zijn ook gemeenteleden die nog geen toezegging hebben gedaan maar in de loop van het jaar bepalen wat zij bij gaan dragen.

Wij danken allen die door hun bijdragen in 2020 het ons weer mogelijk maken aan onze verplichtingen te voldoen, zoals onderhoud gebouwen, pastoraat, erediensten e.d.

We hopen zo ook in 2020 door te kunnen gaan met de verkondiging van het Woord, jeugdwerk, pastoraat en al het andere werk in de gemeente, niet voor onszelf maar tot meerdere glorie van God.

Namens de kerkrentmeesters nogmaals hartelijk dank!!!

Bezigheden van de kerkrentmeesters

Hier weer een verslag van onze werkzaamheden. De pastorie is binnen klaar, jammer dat de predikant het niet heeft aangenomen, want  dan konden we verder met de inrichting, kleur of behang,  maar het is niet anders.

De ramen en overstekken buiten moeten deels nog gedaan worden, maar het is wachten op beter weer. De tuin is wat mij betreft iets te voortvarend aangepakt, maar ik heb het niet alleen voor het zeggen. Deze moet nu opnieuw worden ingericht. Er komt ook een nieuwe schutting vanaf `De Ark’ naar achteren, tot voorbij de groentestal waar Paul van Vliet zijn groente verkoopt op de spulletjesmarkt.

 

We hebben inspectie gehad voor de brandveiligheid van de kerk en de ark. De kerk is goedgekeurd en in de ark moesten enkele aanpassingen  worden gedaan, wat inmiddels is gebeurd. De verwarmingsketel in de ark is ook aan vervanging toe, deze is van 1987 en heeft het dus lang uitgehouden. De monumentenwacht heeft ook weer een inspectie van de kerk uitgevoerd. Dit heeft wel 10 punten opgeleverd waar binnen een jaar wat aan gedaan  moet worden; het meeste gaan we zelf doen.

 

Zo ziet u dat er veel gebeurt door ons en met enkele vrijwilligers; we proberen de kosten in de hand te houden. Ik vind dat er nog steeds veel op mij afkomt waar we met elkaar uit moeten komen en proberen goede beslissingen te nemen, waarbij we allemaal onze eigen kijk hebben op de zaken die aan de orde komen.

Hartelijke groet namens de kerkrentmeesters,  Ben van Harten

–oo0oo–

december 2019.

Abonnement kerkblad

De opbrengst van de abonnementsgelden is niet toereikend om de kosten van het kerkblad te dekken. Daarom is besloten het abonnementsgeld de komende jaren geleidelijk te verhogen. Met ingang van 2020 zal het abonnementsgeld verhoogd worden naar
€ 17,50 per jaar. In de eerste helft van 2020 zullen wij u hiervoor een rekening sturen.

 

Orgelfonds

Jaarlijks komt een vrijwilliger bij u aan de deur voor een bijdrage aan het orgelfonds. Uit dit fonds worden de jaarlijkse stemming van ons kerkorgel en kleine reparaties betaald. Daarnaast kunnen we meestal nog een bedrag reserveren voor noodzakelijk groter onderhoud of reparaties. Op 29 november is het orgel in onze kerk weer geheel nagezien en gestemd. Dus we hopen ook de komende Kerstdiensten weer volop van de orgelklanken te kunnen genieten. Gebleken is wel dat de toetsen (als leek zeg maar het toetsenbord) na vele jaren intensief gebruik hun langste tijd hebben gehad. Uw bijdrage is dus nog steeds zeer welkom. En onze bijzondere dank ook voor de vrijwilligers van het orgelfonds!!! 

 

Kerkbalans 2020

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans 2020 weer van start en wel van: zaterdag 18 januari tot zaterdag 2 februari 2020. In de week van 19 januari komen de Kerkbalanslopers weer bij u langs om de envelop af te geven en de week daarna komen zij opnieuw: nu om uw antwoord, uw toezegging, op te halen. Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook alvast klaar, zodat de kerkbalansloper als  hij/zij aanbelt, snel weer verder kan. Daarmee helpt u deze vrijwilligers bij het werk dat zij belangeloos voor onze gemeente doen, vaak in winterse omstandigheden.

 

Stand van zaken Kerkbalans 2019

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november ruim 91% van het voor Kerkbalans 2019 toegezegde bedrag binnen. Bent u nog vergeten uw toezegging over 2019 over te maken of wilt u door een meevaller iets extra’s delen met de kerk?

Wij ontvangen het graag op rekening: NL54RABO 0373 7298 98 t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inz. Vr. Bijdrage te Ter Aar.

 

–oo0oo–

 

september 2019.

Een woordje van de kerkrentmeesters

Het nieuwe winterseizoen breekt aan, al zou je het nog niet zeggen. Terwijl ik dit schrijf, is het buiten 30 graden dus nog volop zomers.

Zoals u al hebt kunnen zien, zijn we in de tuin van de pastorie begonnen met snoeien. We hadden wel pech met het weer, maar ja de verhakselaar was besteld, dus we zijn toch maar de regen aan de gang gegaan. De pastorie is nu weer vanaf de weg te zien. Binnen is er ook een begin gemaakt met de schoonmaak en het repareren en verven. Aan de buitenkant heb ik de ramen schoongemaakt om te zien wat er geverfd moet worden.

Er is best nog veel te doen en in het kerkblad is al een verzoek gedaan om je op te geven voor schuren en verven e.d., maar de animo was weinig. Het kan zijn dat u op vakantie was of het niet hebt gelezen, dus nogmaals geef u op bij mij (tel. 06 20118250), dan kunnen we iets plannen.

Ook hebben we op een zaterdagmorgen een container helemaal vol gelopen met spullen van de rommelmarkt die staan opgeslagen bij de boerderij van Cats. De stallen moeten zo snel mogelijk leeg, omdat het in de verkoop gaat. We hebben daarna ook in een andere schuur en op zolder gekeken en zagen nog erg veel werk. Ik schat dat er nog wel voor twee  containers aan spullen staat en daar zie ik wel een beetje tegenop. Het moet allemaal van een steile trap af komen en het zal nog een hele klus worden om het op tijd leeg te krijgen.

Verder hopen we dat er deze winter zicht komt op een nieuwe predikant, zodat hij zijn wensen voor de pastorie kenbaar kan maken voor wat betreft stoffering van vloeren en ramen e.d. Want ook dat moet dit keer nieuw aangebracht worden.

Dit was het wel wat ik deze keer met u wilde delen. Heeft u nog tips of zijn er vragen, u kunt altijd bij mij terecht en waar mogelijk ook antwoord krijgen, want we zijn toch met elkaar gemeente en moge de Geest van God om ons heen zijn en ons wijsheid en kracht schenken.

Vriendelijke groet,

Ben van Harten

 

–oo0oo–

 

In de plaatselijke regeling van onze gemeente staat dat het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit 3 ouderlingen-kerkrentmeester. De kerkorde van de PKN geeft echter ook de mogelijkheid om als kerkrentmeester-niet-ouderling deel uit te maken van het college.

Als een gemeentelid niet het ambt van ouderling wil vervullen, maar wel de taken van een kerkrentmeester kan en wil verrichten zou deze momenteel geen deel uit kunnen maken van het college. Om bij toekomstige verkiezingen ook zo’n gemeentelid in het college te kunnen kiezen, heeft de kerkenraad besloten de gemeente te vragen om in te stemmen met een aanpassing van onze plaatselijke regeling. Op de gemeenteavond woensdag 22 mei 2019 heeft de gemeente hiermee ingestemd. Het CvK zal voortaan uit 3 leden bestaan waarvan tenminste 2 ouderlingen-kerkrentmeester.

 

Bericht van de voorzitter

Ik wil beginnen met te zeggen dat tijdens de vergaderingen de sfeer erg ontspannen is, ook in de kerkenraad wordt er gelachen en een ieder heeft zijn inbreng. Ik vind dit erg positief, na een moeilijke tijd is dit een verademing.

Begin juni zijn er zonnepanelen op de ark geplaatst en ik ben zelf met Arie de nieuwe keuken aan het plaatsen. Dit is meer werk dan ik gedacht had.  Terwijl ik dit schrijf is het nog niet af, maar hij kan al wel gebruikt worden.

Verder zijn we volop bezig om meer geld te generen, want dat is hard nodig  om de begroting rond te krijgen. De pastorie komt half juli leeg en dan willen we daar ook aan het werk met schilderen en in de tuin. We willen veel zelf doen en vele handen maken licht werk, dus als u tijd hebt meld u bij mij aan.

Zelf heb ik een nek hernia, ik heb daarvoor nieuwe pillen gehad en die werken prima, maar er zijn nogal wat bijwerkingen en dus is het even afwachten. Zaterdag 15 juni hebben we na 5 jaar weer een uitje met de kerkenraad, wat ik erg leuk vind en het is goed voor de team building.

Verder spreek ik de hoop uit dat we er nog 2 ouderlingen bijkomen. Dat scheelt mij ook weer werk, want ik kan u vertellen dat het allemaal bij elkaar erg druk is. Ik wens u allen een goede zomer en een fijne vakantie toe.

Vriendelijke groeten,

Ben van Harten

 

*****

 

EERSTE KWARTAAL 2019.

 

We zijn weer enkele maanden verder en er is weer veel gedaan. Allereerst zijn we best trots op de beamers. Als we ze niet gebruiken vallen ze niet op. Een erg mooi resultaat, nogmaals hartelijk bedankt Wouter.

We zijn als kerkrentmeesters weer op volle sterkte, met Baan erbij kunnen we toch beter en gemakkelijker de diensten invullen en beslissingen nemen.

De keuken in de kosterswoning is na 40 jaar echt aan vervanging toe. Begin maart hebben we een nieuwe gekocht en we gaan die zelf plaatsen (dat scheelt weer in de kosten); de kamer krijgt een nieuwe vloer en wordt geverfd.

Veder zijn we bezig om zonnepanelen op de Ark te laten plaatsen, zodat we in de toekomst in onze eigen stroom kunnen voorzien. In het volgende suikerpotje misschien meer informatie over de pastorie.

Ik ben dit jaar veel ouderling van dienst geweest. Daar was ook een doopdienst bij, omdat ik mee geweest was op doopbezoek. Een bijbel overhandigen aan de doopouders had ik nog nooit gedaan, dat was best moeilijk. Ik ben al vele keren op huisbezoek geweest en wil jullie bedanken voor de fijne gesprekken, heb het zelf als zeer positief en opbouwend ervaren.

Dit was het voor nu. Hebt u iets te vragen of wilt u iets melden wij staan altijd voor u klaar.

Namens de kerkrentmeesters,

Ben van Harten

 

*****

 

Kerkbalans 2019

Van 19 januari t/m 2 februari 2019 is in onze gemeente weer de actie Kerkbalans gehouden. Bijna alle reacties hebben we nu wel binnen. Een groot deel van de gemeenteleden heeft aangegeven hetzelfde bedrag als vorig jaar te willen geven, een deel kon de bijdrage verhogen en een klein deel zal iets minder bijdragen. Het aantal bijdragers is wat gedaald: door vertrek, overlijden of om andere reden. Er zijn ook gemeenteleden die pas in de loop van het jaar bepalen wat hun bijdrage zal zijn.

Tot nu toe staat de teller van de toezeggingen op € 46.887,95.

Een mooi bedrag maar we hopen dat het nog wat oploopt omdat we anders voor de begrote uitgaven in 2019 aan pastoraat, erediensten, onderhoud gebouwen e.d. op een andere manier aan beschikbare gelden moeten zien te komen.

Alle toezeggers/bijdragers hartelijk bedankt en in het bijzonder ook de vrijwilligers die de enveloppen hebben weggebracht en weer opgehaald. Fijn dat het ook dit jaar weer gelukt is. We hopen zo ook in 2019 door te kunnen gaan met de verkondiging van het Woord en de lofzang, het pastoraat, jeugdwerk en al het ander werk in de gemeente.

Dat het mag zijn tot meerdere eer en glorie van God.

 

–oo0oo–

Inzage Begroting 2019.

 

De door de kerkenraad vastgestelde begroting 2019 ligt tot 31 december 2018 ter inzage bij Baan  Klerkx, Berkenpad 11. Wilt u hiervan gebruikmaken, maak dan eerst een telefonische afspraak 0172-602023.

 

Kerkbalans 2019

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans 2019 weer van start en wel van: 19 januari t/m 2 februari 2019. Het thema is dit jaar: “Kerk zijn we samen”.

 

In de week van 20 januari komen de Kerkbalanslopers weer bij u langs om de envelop bij u af te geven en de week daarna komen zij opnieuw langs om uw antwoord, uw toezegging, op te halen. Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook alvast klaar, zodat als de kerkbalansloper bij u aanbelt, hij/zij weer snel verder kan. Daarmee helpt u deze vrijwilligers bij het werk dat zij belangeloos voor onze gemeente doen, vaak in winterse omstandigheden.

 

Stand van zaken Kerkbalans 2018

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november 81% van het voor Kerkbalans 2018 toegezegde bedrag binnen. Nog vergeten uw toezegging over 2018 over te maken of iets extra’s door een meevaller te delen met de kerk?

Wij ontvangen hem graag op rekeningnr. NL54RABO 0373 7298 98

t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inz. Vr. Bijdrage te Ter Aar.

 

Extra collecte Vanaf heden zal er géén maandelijkse 3e collecte meer zijn. In de praktijk denkt men niet altijd aan deze extra deurcollecte. U mag natuurlijk altijd maandelijks een extra gift doen in de rondgang voor de kerkvoogdij.

Wijziging rekeningnummers van de Hervormde Kerk

Per 1 november 2018 zijn bijna alle bankrekeningnummers van onze kerk veranderd. Bij deze de nieuwe nummers van de belangrijkste bankrekeningen van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Het algemene rekeningnummer:

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar:                                            NL51RABO 0373 7298 55

Overige rekeningnummers betreffende onderstaande zaken:

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inz. Vrijwillige Bijdrage:  NL54RABO 0373 7298 98

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Kerkblad:              NL20RABO 0373 7299 28

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Orgelfonds:           NL07RABO 0373 7298 71

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake Solidariteitskas:   NL70RABO 0373 7299 01

CvK Hervormde Gemeente Ter Aar inzake renovatie:             NL29RABO 0373 7298 63

Graag voortaan deze rekeningnummers gebruiken.

Maakt u gebruik van internetbankieren en heeft u een of meer oude nummers in het bestand dan deze graag verwijderen en de nieuwe inbrengen.

 

Abonnement kerkblad

Door de kostenverhogingen van de laatste jaren en het verhogen van de BTW in 2019 van 6 naar 9 % zijn wij genoodzaakt het abonnementsgeld voor het kerkblad te verhogen naar € 16,00 per jaar. In het eerste kwartaal 2019 zullen wij u hiervoor een rekening sturen.

                                                          

Een persoonlijk bericht van één van de kerkrentmeesters.

Ik zit nu enkele jaren in het college van kerkrentmeesters en begon in een college met twee ervaren krachten met veel dienstjaren. Het afgelopen jaar is er veel veranderd.

Ten eerste betekende dit voor mij dat er veel kerkdiensten waren om in te vullen, zeker de laatste drie maanden voor de bevestiging van de nieuwe kerkenraadsleden. Daarom ben ik ook erg blij met de komst van Sjaak Roest, die erg enthousiast is begonnen. Vervolgens komt de praktische kant om de hoek kijken. Ik ben voorzitter geworden van het college van kerkrentmeesters, daarnaast heb ik zitting in het moderamen en ben ik ook voorzitter van de zendingscommissie geworden. Verder draai ik ook tijdelijk mee met de ouderlingen om hun werk iets te verlichten, dit vervalt als er weer meer ouderlingen zijn.

Er komt bijna elke week wel een vraag  waar je iets mee moet en wat helemaal nieuw voor mij is, bijvoorbeeld een advies over nieuwe inbraakbeveiliging of van monumentenzorg, verhuur van de pastorie, onderhoud gebouwen,  het aansturen van vrijwilligers of het opstellen van een ontruimingsplan voor de kerk. En dat plan moet ook een keer geoefend worden, we denken aan de  kerkdienst met bidstond. Ook heb ik een cursus gevolgd voor kerkrentmeesters en ga ik nog een cursus volgen voor bedrijfshulp verlener.

Naast zijn werkzaamheden als kerkrentmeester had Henry ook nogal wat huisbezoekadressen. Deze adressen hebben we onderling verdeeld.  Dus u kunt mij nu ook op huisbezoek verwachten, dit doe ik overigens graag.

 

Dit alles vraagt van mij veel inzet en ik hoop dat God mij de kracht en bovenal de wijsheid zal geven om dit alles te kunnen doen. Ik vraag u om voor mij te bidden dat ik mijn werk naar oprechtheid mag doen en dat we met elkaar onze gemeente mogen bouwen door elkaar te respecteren en vooruit te kijken naar de toekomst.

 

Met vriendelijke groet, Ben van Harten.

 

******

 

Voorlopig resultaat Kerkbalans 2018

 

Eind januari – begin februari 2018 is in onze gemeente weer de actie Kerkbalans gehouden.

Het totale toegezegde bedrag voor 2018 tot nu toe is: € 49.237,00. Dit is inclusief de bijdragen van de gemeenteleden die aan het begin van het jaar aangaven nog niet te kunnen toezeggen maar inmiddels hun bijdrage hebben gedaan. Momenteel is 68% van de toegezegde bijdragen ontvangen.

 

Mocht u in de gelegenheid zijn nog iets extra’s te geven dan is dit natuurlijk van harte welkom. Wellicht kunnen we proberen toch in de buurt van het uiteindelijke bedrag van 2017 te komen: dat was € 53.190,47.  Alle bijdragers hartelijk bedankt.

 

Solidariteitskas en abonnement Kerkblad.

Na het versturen van de verzoeken om betaling van de bijdrage voor de Solidariteitskas en het abonnementsgeld voor het kerkblad is door velen het bedrag overgemaakt.

Is het er bij u nog even niet van gekomen dan zien wij graag de bijdragen zo spoedig mogelijk tegemoet, zodat ook wij weer aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

 

Dank voor uw medewerking. De kerkrentmeesters.

 

 –oo0oo–

 

 

Extra collecte

De kerkrentmeesters hebben het afgelopen jaar 6 maanden proef gedraaid met een 3e collecte, 1 x per maand, aan de deur. Dit is positief verlopen.

De kosten zijn toegenomen o.a. door de vergoeding aan gastpredikanten, pastoraat en catechese en de inkomsten staan onder druk omdat deze, o.a. door overlijden, door steeds minder gemeenteleden worden opgebracht.

Daarom zal met ingang van 2018, tijdens elke dienst 1 collecte gehouden worden voor de diaconie en 1 collecte voor kerk en eredienst én 1 x per maand een extra 3e collecte bij de uitgang voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Hopelijk zullen hierdoor de inkomsten stijgen om zo de gemeente financieel gezond te houden. Zodat, mede daardoor, de verkondiging van het Evangelie ook aan deze plaats voortgang mag vinden.

Wij bevelen deze collecten hartelijk bij u aan.

 

Namens de kerkrentmeesters, Henry Esveld.

                                                                        *****

Inzage Begroting 2018.

De door de kerkenraad vastgestelde begroting 2018 ligt tot 31 december 2017 ter inzage bij Baan  Klerkx, Berkenpad 11.

Wilt   u hiervan gebruikmaken, maak dan eerst een telefonische afspraak: 0172-602023.

  

 Kerkbalans 2018

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans 2018 weer van start en wel van:

20 januari t/m 3 februari 2018.     

Het thema is dit jaar: “Geef voor je kerk”.

In de week van 21 januari komen de Kerkbalanslopers weer bij u langs om de envelop bij u af te geven en de week daarna komen zij opnieuw langs om uw antwoord, uw toezegging, op te halen. Legt u de envelop met de ingevulde antwoordstrook alvast klaar, zodat als de kerkbalansloper bij u aanbelt, hij/zij weer snel verder kan.

Daarmee helpt u deze vrijwilligers bij het werk dat zij belangeloos voor onze gemeente doen, vaak in winterse omstandigheden.

 

Stand van zaken 2017

Met de toezeggingen van december nog te gaan was eind november al 92% van het voor

Kerkbalans 2017 toegezegde bedrag binnen.

Nog vergeten uw toezegging over 2017 over te maken of iets extra’s, door een meevaller te delen met de kerk?

Wij ontvangen het graag op rekeningnr. NL97FVLB 0635 8103 79

t.n.v. CvK Herv. Gem. Ter Aar inz. Vr. Bijdrage te Ter Aar.

 

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank!!!!                                      Baan Klerkx, adm.                           

 

 

 

 

Voorlopig resultaat Kerkbalans 2017.

Eind januari-begin februari is in onze gemeente weer de actie Kerkbalans gehouden.

Op dit moment denken we bijna alle reacties binnen te hebben.

Blijkbaar voelen velen zich in onze gemeente geïnspireerd en verbonden want het totale toegezegde bedrag is tot nu toe: € 51.900,00.

Over 2016 is uiteindelijk € 52.844,00 voor actie Kerkbalans ontvangen.

Er zijn ook dit jaar leden die hebben aangegeven nu nog niet te kunnen toezeggen maar later in het jaar zelf te bepalen hoeveel ze kunnen bijdragen. Dus we hopen ook in 2017 aan het eind met een mooi bedrag te kunnen eindigen.

Wij willen allen danken voor hun bijdrage zodat het mogelijk blijft het kerkenwerk in de gemeente voort te zetten. En in het bijzonder willen we de vrijwilligers bedanken voor het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen.

Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank!!!!!

Baan Klerkx, adm.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter