Bijbelgesprekskringen.

( Geplaatst 19 september 2023)

Bijbelkring, Voorbeeldig geloven  

In de Bijbelkring spreken we met elkaar verder over de geloofsvoorbeelden uit Hebreeën 11. Wat kunnen we leren van Jozef, Mozes en Rachel. Na de kerst kiezen we samen een nieuw thema uit aan de hand waarvan we de bijbel induiken. De ervaring leert dat samen lezen en leren uit de schrift inspireert en opbouwt.

De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 19 september. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de Ark, we beginnen om 20.00 uur. De volgende data die vast staan zijn; 3 oktober, 14 november en 12 december.

Voor  informatie kan contact worden opgenomen met ds. W.H. Hendriks.

Telefoon no.: 0172 – 576527

 

 

 

*****

(Geplaatst 28 juni 2023)

BIJBELKRING

Als bijbelkring zijn we ter afsluiting van het seizoen uitgenodigd bij het bedrijf van familie Lankhaar. Jan en Joke ontvingen ons in het nieuwe huis in Bleiswijk en zoon André nodigde ons uit in zijn bedrijf waar per week vele planten geproduceerd worden. Zoals onderstaande foto laat zien werd er bij de uitleg aandachtige geluisterd.

 

*****

( Geplaatst in 2022)

Bijbelgesprekskring 1.

Na een lange stop vanwege Corona konden we als Bijbelkring in juni weer bijenkaar komen. Op een gezellige avond hebben we samen hebben we    besloten dat we komend seizoen verder gaan met de bestudering en de bespreking van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit doen we aan de hand van het boekje van ds. W. Verboom. “De Nederlandse geloofsbelijdenis, een eigentijdse weergave.”

 

We komen maandelijks op dinsdagavond tussen 20.00 uur en 21.30 in de Ark bij elkaar. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 28 september, daarna volgen; 26 oktober, 23 november. 25 januari, 22  februari, 29 maart, 26 april en 24 mei

 

Heeft u interesse om u te verdiepen in dit belijdenis geschrift uit de reformatie en aan te sluiten bij de avonden bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bij leden van de Bijbelkring of de dominee terecht.

***** 

Bijbelgesprekskring 2. 

Bijbellezen moet je leren, daarom deze gespreksgroep. Aan de hand van Karel Deurloo die een kleine bijbelse theologie schreef bespreken we een aantal  grondlijnen uit het eerste testament. Het bijbeldeel dat draait om twee brandpunten; Exodus en Exil, of te wel de uittocht uit Egypte en de ballingschap in Babel.

Voor de gespreksgroep kun je zelf het boekje van Deurloo aanschaffen en meelezen, ook is het mogelijk op de inleiding van de predikant te vertrouwen. De avond zal steeds bestaan uit zo’n korte inleiding aansluitend lezen we een (aantal) kenmerkende teksten uit de bijbel en gaan we in gesprek.

 

We zullen een keer in de maand bijeenkomen. De eerste avond is op dinsdag 12 oktober, 20.00 uur in de Ark.

Hebt u zin om me te lezen, de Bijbelkring is nieuw, dus aarzel u niet aan te melden bij de dominee.

***** 

Gebedskring. 

Naast deze kringen die gericht zijn op het onderlinge gesprek over het geloof, wil ik met u samen bidden. Bidden begint met luisteren naar Gods stem en dan wat we horen ook weer in gebed teruggeven aan God.

We oefenen ons in het bidden voor de wereld, voor de gemeente en voor zaken die ons persoonlijk raken. Wilt u mee bidden laat het dan weten aan uw dominee. Samen komen we dan tot een datum voor onze eerste bijeenkomst.

Vul een zoekwoord in en druk enter