Spulletjesmarkt – Zaterdag 27 mei.

Zaterdag 27 mei is er weer ‘Spulletjesmarkt.   De ‘ Spulletjesmarkt van 13 mei’ heeft weer een mooi bedrag opgebracht en wel € 835,20!! De weersomstandigheden waren [...]

OPROEP.

Doen van ‘Openbare Geloofsbelijdenis’. Een aantal jonge mensen heeft aangegeven zich te willen voor bereiden op het doen van ‘Openbare Geloofsbelijdenis’. Dat is [...]

Foto’s Paasdiensten en Paaslunch.

Bekijk de leuke foto’s op de ‘FOTO – Site.

Senioren vakantie.

Seniorenvakantie Mogen wij ons even voorstellen, we zijn een groep mensen die vanuit een christelijke achtergrond complete vakanties organiseren voor senioren die opzien tegen het zelf [...]

Paasproject – KinderNevenDienst 2023.

GOD OPENT VOORGOED DE TOEKOMST. Lijdenstijd, Goede vrijdag en Pasen: tijd van lijden, beproeving, verlossing en bevrijding. De geschiedenis van het volk Israël ten tijde     van Mozes zoals [...]

Foto’s ‘Stampotten’, zaterdag 18 februari – ’65 + activiteit’.

Hier enkele foto’s van deze mooie en gezellige middag. Voor meer foto’s zie de  betreffende FOTO – rubriek!!     

Veiligheid – en Omgangsregels Herv. Kerk, Ter Aar.

Veilige gemeente zijn. Als je ergens veilig moet kunnen zijn, dan zou dat in de kerk/eigen gemeente, moeten zijn. De kerkenraad heeft besloten  om omgangsregels op te stellen, vertrouwenspersonen [...]

Foto’s 40 jr. KinderNevenDienst.

    Meer foto’s zien? Zie de site “Foto’s “.  

Catechese!!

Ik wil u uitdagen eens rustig te lezen wat er allemaal te doen is het komende seizoen. Juist in deze tijd waarin geloven minder vanzelfsprekend wordt is het goed om je te blijven voeden. Dit kan [...]

Bijbelgesprekskringen.

Bijbelgesprekskring 1. Na een lange stop vanwege Corona konden we als Bijbelkring in juni weer bijenkaar komen. Op een gezellige avond hebben we samen hebben we    besloten dat we komend seizoen [...]

page 1 of 2