Zaterdag 18 februari ’65 + activiteit’.

Op 18 februari 2023 willen we met alle 65+’ers weer heerlijke stampotten gaan eten in het Zwaluwnest, Korteraarseweg 160!!! We beginnen de dag om 15.00uur met koffie en taart en een welkom, [...]

Veiligheid – en Omgangsregels Herv. Kerk, Ter Aar.

Veilige gemeente zijn. Als je ergens veilig moet kunnen zijn, dan zou dat in de kerk/eigen gemeente, moeten zijn. De kerkenraad heeft besloten  om omgangsregels op te stellen, vertrouwenspersonen [...]

INLEIDING KERSTPROJECT Kindernevendienst 2022.

HET GAAT GOED KOMEN In de thema’s bij de lezingen uit Lucas 1 en 2 wordt steeds Gods liefde genoemd. Dit is direct de kern van het Kerstevangelie. De reden waarom God zijn Zoon naar de aarde [...]

Foto’s 40 jr. KinderNevenDienst.

    Meer foto’s zien? Zie de site “Foto’s “.  

Catechese!!

Ik wil u uitdagen eens rustig te lezen wat er allemaal te doen is het komende seizoen. Juist in deze tijd waarin geloven minder vanzelfsprekend wordt is het goed om je te blijven voeden. Dit kan [...]

Bijbelgesprekskringen.

Bijbelgesprekskring 1. Na een lange stop vanwege Corona konden we als Bijbelkring in juni weer bijenkaar komen. Op een gezellige avond hebben we samen hebben we    besloten dat we komend seizoen [...]

Nieuws Kerkenraad.

  HERVORMDE GEMEENTE TER AAR (Geplaatst 10 december 2022) Op maandag 17 oktober en 28 november is de kerkenraad bijeen geweest.  Naast de vaste agendapunten hebben we met elkaar gesproken [...]

Koffiedrinken – ná de diensten!

Dit is weer mogelijk!! Koffie drinken na de dienst De wekelijkse koffieontmoeting na de morgendienst is ontstaan in de coronatijd en werd dan buiten gehouden. Gebleken is wel dat het door velen [...]

Kerkenraadsvergaderingen in 2023.

Kerkenraadsvergadering – in ‘de Ark’:      Deze hopen we te houden op 9 januari en 20 februari.