DE JEUGDRAAD.

(Geplaatst 28 maart 2024)

Na de bijeenkomst op 14 november jl. is de jeugdraad nog niet opnieuw bij elkaar geweest. Dat betekent niet dat het jeugdwerk op een laag pitje staat, integendeel, het bruist van de activiteiten. Verderop kunt u dat allemaal lezen. Voor nu is er vanuit de jeugdraad niet zoveel te melden. De volgende keer, nadat we weer bij elkaar zijn geweest, hebben we u vast wat meer te vertellen.

Hartelijke groeten vanuit de Jeugdraad

******

(Geplaatst 21 december 2023)

   Op 14 november is de jeugdraad bij elkaar geweest en het was goed om elkaar weer te zien en te spreken. We hebben een rondje jeugdwerk gedaan en de stand van zaken besproken bij de kindernevendienst, de WJJ, de Crosspro, de catechisatie en de VBW. En zoals u verderop ook kunt lezen, bruist het jeugdwerk van energie. Met name de voorbereidingen voor het kerstfeest zijn in volle gang.

We hebben een update gekregen over een voorzichtige, mogelijk toekomstige samenwerking met Aarlanderveen wat betreft de jeugdactiviteiten. Dit zal de komende tijd verder onderzocht en uitgewerkt gaan worden. Wellicht biedt het voor beide gemeenten mogelijkheden op allerlei gebied.

Verder is het nieuwe beleidsplan besproken. Naar aanleiding van de uitslag van de gemeentescan zijn er een aantal onderwerpen naar voren gekomen, die leven binnen de gemeente. Hiermee zal de komende jaren aan de slag worden gegaan en uiteraard zullen de jongeren hier ook volop in betrokken worden.

Al met al is het waardevol om elkaar regelmatig bij te praten en op de hoogte te houden. Vandaar dat een nieuwe bijeenkomst voor begin 2024 weer op de planning staat.

Hartelijke groeten vanuit de Jeugdraad

*****

(Geplaatst 14 september 2023)

DE JEUGDRAAD.

De Jeugdraad is in september 2006 opgericht, dus bestaat precies 17 jaar.  De Jeugdraad s

taat de Kerkenraad bij in zaken die met jeugd en kerk te maken hebben. De Jeugdraad voert in overleg met de Kerkenraad en onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad het jeugdbeleid uit.

De Jeugdraad bestaat uit een voorzitter, een notulist, de jeugdouderling en afgevaardigden van de verschillende jeugdactiviteiten.

De Jeugdraad heeft regelmatig overleg.  Er komen dan allerlei zaken aan de orde die met onze jongeren te maken hebben, zoals het jeugdbeleidsplan, opleiding en begeleiding van de leiding van de jeugdclubs, communicatie naar en met de jeugd, signaleren van problemen, samenwerking tussen jong en oud en structurele aangelegenheden.  Iedere vergadering wordt er een speerpunt uit het jeugdbeleidsplan uitgelicht en brainstormen we over concrete invulling hiervan.

 

Communicatie vinden wij heel belangrijk. Hoe meer wij van elkaar horen, hoe meer wij elkaar kunnen helpen en hoe meer wij kunnen proberen onze jeugd vast te blijven houden en te blijven betrekken bij de kerk. Het is belangrijk dat er gezocht wordt naar manieren om  een vertrouwensband met de jeugd op te bouwen, zodat deze zich vrij voelt om met vragen en/of problemen  bij de ouderen terecht te kunnen. Daarom is ook samenwerki

ng tussen jong en oud van groot belang, zodat we met elkaar samen verbonden zijn in Christus en Zijn Kerk!

Onze jeugd is de toekomst!

Heeft u vragen:
Voorzitter Jeugdraad: Cora de Hoogd,  tel: 0172-600642
Jeugdouderling: Marco van Harten, tel: 0172-607105

*****

(Geplaatst 15 september 2023)

Nu de zomer naar het einde loopt en de avonden weer korter beginnen te worden, de kinderen weer naar school zijn gegaan en de jongeren weer aan de studie zijn begonnen, zijn ook de voorbereidingen weer van start gegaan voor de verschillende jeugdactiviteiten. Met hernieuwde opgedane inspiratie is men aan de slag gegaan en wordt er druk gemaild, geappt, gebeld, vergaderd en overlegd. Verderop in dit Suikerpotje kunt u hierover nog veel meer lezen. Met het opstarten van de jeugdactiviteiten hopen we met elkaar het komende seizoen de jongeren te inspireren en te motiveren om God te zoeken en Hem te betrekken in hun leven.

Waar we de vorige keer nog in spanning zaten af te wachten of Brent Hendriks geslaagd zou zijn, kunnen we u nu vertellen dat dat zeker het geval is. We hebben hem een felicitatie bezorgd in de vorm van een roos met een kaartje, maar willen hem nogmaals bij deze van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal en hem heel veel succes wensen bij de start van zijn studie Elektrotechniek in Amsterdam.

 

Op maandagavond 26 juni zijn we onder het genot van wat lekkers met de meeste jeugdwerkers bij elkaar geweest om hen te bedanken voor hun inzet en ook om te kijken of we het gebrek aan leiding misschien kunnen oplossen. Helaas is de groep jeugdwerkers beperkt en blijft het gebrek aan leiding, met name bij de Crosspro, een probleem. Als je dit leest en je wilt ons helpen, meld je dan aan! Wij, en met name de kinderen en de tieners, zouden er enorm blij mee zijn.

 

Hoe we de jeugdraad het komende seizoen vorm gaan geven, is nog niet helemaal bekend, maar in ieder geval zal er gewerkt gaan worden met het nieuwe beleidsplan  en zullen we aan de slag gaan met de besproken speerpunten, die we belangrijk vinden voor de toekomst van de jongeren in onze gemeente. We wensen alle jeugdleiding de komende tijd heel veel wijsheid, succes, plezier en Gods zegen toe!

 

Hartelijke groeten vanuit de Jeugdraad.

 

Vul een zoekwoord in en druk enter