(Geplaatst 16 maart 2023)

 

De woensdagavond-GGG

Elke tweede woensdagavond van de maand komen we bij elkaar in de Ark. We delen lief en leed met elkaar en hebben waardevolle avonden, waarbij we telkens een hoofdstuk

van het boekje “Dit is mijn lichaam” behandelen. Een paar avonden hebben we nagedacht over breuken in het lichaam. In de kerk gaat niet alles goed. Er zitten breuken in het lichaam door onze eigen schuld. Leden zijn jaloers, willen niet samenwerken, voelen zich te goed of te slecht, zijn lui. Wie meent dat de kerk het paradijs is, raakt teleurgesteld. Maar Jezus aarzelt niet om zichzelf te verbinden met zijn aardse lichaam, en door zondige mensen heen te werken. Willen wij ons laten helen door Hem?

 

In de tussentijd was er ook ruimte voor een “do-event”. En deze hebben we ingevuld door te helpen bij de stamppottenmaaltijd voor 65-plussers. We hebben aardappels en appels geschild, boodschappen gedaan, taarten gebakken, gekookt en uitgedeeld. En dit met nog heel veel andere vrijwilligers.

We zijn nu bezig met 3 hoofdstukken die gaan over het lichaam van Christus, die verder reikt dan wij denken. Wij denken vaak erg klein over de kerk, maar de reikwijdte zien we vaak zowel in de breedte, de diepte, als in de hoogte.

Wilt u hier meer over weten en bent u nieuwsgierig geworden? Schuif gerust een keertje bij ons aan, of neem contact op met Cora de Hoogd (0172-600642).

 

De donderdagavond GGG

Dit seizoen zijn we weer verder gegaan met het boekje “Dit is mijn lichaam” van het Evangelisch Werkverband. Nieuwe deelnemers zijn welkom, wel even graag van tevoren melden.

Baan Klerkx., tel. 602023.

*****

(Geplaatst 20 december 2022)

 

De woensdagavond-GGG 

De eerste avond van het seizoen zijn we gestart “Aan Tafel”. Bij één van de leden thuis konden we aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Tijdens de maaltijd zijn we niet toegekomen aan het gespreksboekje, maar hebben we met elkaar gebeden, geluisterd naar prachtige liederen en lief en leed met elkaar gedeeld. Het was fijn om op deze manier te starten, naar elkaar te luisteren en er voor elkaar te zijn. Het refrein van het lied “Samen eten wij” van Sela:

Samen eten wij, samen delen wij.

Er is brood voor iedereen.

Proef de liefde, wij zijn welkom.

Hier aan tafel zijn wij één.

Op de woensdagavond op 9 november waren Johan en Lenneke in ons midden om met ons te spreken over onze gemeente. Aan de hand van een aantal stellingen en vragen mochten we ieder voor zich bepalen waar onze gemeente nu staat en wat we belangrijk vinden om de komende jaren aan te werken of mee bezig te gaan.

De volgende keer in december pakken we weer het boekje op en gaan we aan de slag met het meevoelen van pijn bij de ander en het delen in de blijdschap van de ander. Dit naar aanleiding van 2 Korintiërs 8.

Wees welkom!

 

De donderdagavond GGG

Dit seizoen zijn we weer verder gegaan met het boekje “Dit is mijn lichaam” van het Evangelisch Werkverband. Nieuwe deelnemers zijn welkom, wel even graag van tevoren melden.

Baan Klerkx., tel. 602023.

*****

(Geplaatst 18 september 2022)

Wat is de GGG? Het is een groep mensen die in de huiskamer rond de open bijbel bij elkaar komen en aan de hand van een bepaald thema (materiaal van de Stichting Evangelisch Werkverband en Internationale Bijbelbond) met elkaar in gesprek gaan. De duur van de bijeenkomst is 2 uur en er is dan ruimte voor ontmoeting, koffie en thee, gebed,  beeldmateriaal, gesprek en Bijbelstudie.  Het doel  is “groeien in Gemeenschap, groeien in Geloof en groeien in Getuigenis” en daarbij leren wat God van ons vraagt en hoe we dat in ons dagelijks leven vorm kunnen geven.  Eén keer per maand komen we bij elkaar.

Er draait een woensdagavond groep en een donderdagavond groep, die beide binnenkort weer van start gaan. Als u aan wilt sluiten bij één van deze groepen, of gewoon een keertje wil komen kijken, dan bent u van harte welkom! Neem bij vragen gerust contact op met

Cora de Hoogd voor de woensdaggroep (tel.: 600642), of met

Baan en Marian Klerkx voor de donderdaggroep (tel.: 602023).

*****

De donderdagavond GGG

 

Dit seizoen gaan we ook weer verder met het boekje “Dit is mijn lichaam” van het Evangelisch Werkverband. De eerstvolgende keer zal zijn donderdag 6 oktober en dan is programma 9 op bladzijde 72 aan de beurt. Het is niet gelukt het vorige seizoen met een maaltijd af te sluiten, maar we willen proberen te starten met een maaltijd. De vaste deelnemers krijgen hierover nog bericht en ook nieuwe deelnemers zijn welkom, wel even graag van tevoren melden.

Baan Klerkx., tel. 602023.

*****

 

(Geplaatst 30 juni 2022)

De woensdagavond-GGG

 

We volgen nog steeds de studie “Dit is mijn lichaam”.

Het laatste deel van het lichaam, wat we hebben behandeld, was het hoofd. Wie staat er aan het hoofd van het lichaam? Hoe zit het met de leiding en wat voor soort leiding past bij het lichaam? Dit alles naar aanleiding van een gedeelte uit Efeziërs 4.

Daarna volgde een avond over de breuken in het lichaam: minderwaardigheidsgevoelens (hoor ik er wel bij?) of hoogmoed (ik heb die ander helemaal niet nodig!). De avond daarop gingen we nog een laagje dieper: breuken in het lichaam komen ten diepste voort uit jaloezie, de oerzonde van het begin. Het ging al mis bij Kaïn en Abel. Hoe gaan wij om met jaloersheid?

De laatste avond zit nog in het verschiet. We hopen op mooi weer en een fietstochtje naar Nieuwkoop, waarbij we een hapje gaan eten bij Pannenkoekenboerderij De Suikerhoeve. Zo sluiten we een mooi seizoen met elkaar af en hopen we iedereen na de zomer weer te verwelkomen.

***** 

2e Kwartaal 2022.

De woensdagavond-GGG.

De vorige keer eindigden we ons verhaal met de hoop dat we in de maand december weer bij elkaar konden komen, maar dat dat door de steeds strengere maatregelen nog onzeker was. Helaas was het dus niet mogelijk om elkaar in de maand december en januari te ontmoeten, maar in februari was het gelukkig weer zover: acht GGG-ers pakten de draad weer op. Na eerst onder het genot van koffie, thee en cake even bijgepraat te hebben, doken we in Romeinen 12, vers 1-8, gebaseerd op het boekje “Dit is mijn lichaam”.  De vorige keer hadden we het voornamelijk over de geestelijke gaven (oren die beter horen), maar deze keer kwamen de meer gewone gaven aan de orde. De handen en voeten van het lichaam. Onderschat hun betekenis niet!

 

Ben je benieuwd welk deel van het lichaam de volgende keer aan de beurt is en welke bijzondere betekenis dit heeft? Kom gerust een keertje met ons meedraaien en bel Cora de Hoogd (600642) voor meer informatie.

*****

 

4e kwartaal 2021.

 

De woensdagavond-GGG.

Inmiddels zijn we in de maand oktober en november bij elkaar geweest. We zaten niet bij iemand in de huiskamer, maar op anderhalve meter afstand van elkaar in de Ark. Maar het waren fijne en gezegende avonden. We hebben twee hoofdstukken behandeld uit ons boekje “Dit is mijn lichaam”. De eerste avond stonden we stil bij het hart en de bloeds-omloop van het lichaam. Het blijkt dat niet wijzelf het hart van de gemeente vormen, maar Christus: zijn Geest wordt door de “aderen” van het lichaam gepompt. Alleen dan komt het lichaam werkelijk tot leven. De tweede avond ging over de oren van het lichaam. Om de Geest, die in de gemeente woont, te kunnen verstaan, zijn er gemeenteleden nodig met een antenne voor de Geest: oren die beter horen. En dan hebben we met name gesproken over de negen genadegaven (geschenken van de Geest uit vriendelijkheid). Best pittige onderwerpen, waarbij we soms flink moesten graven om één en ander duidelijk te krijgen. We hebben veel geleerd van elkaar en van wat God ons wil zeggen door Zijn Woord.

Helaas is corona niet aan onze groep voorbij gegaan. Meerderen van ons hebben ondervonden hoe het is om langere tijd in quarantaine te moeten doorbrengen. En dat is niet fijn. Een ieder met corona wensen we heel veel sterkte, beterschap en een voorspoedig herstel. Door de steeds strengere maatregelen is het ook nog een beetje onzeker of we in de maand december bij elkaar kunnen komen, maar laten we hopen  dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten en naar elkaar kunnen omzien, op wat voor manier dan ook.

Voor info: Cora de Hoogd (600642).

 

De donderdagavond GGG.

We zijn dit seizoen gezellig gestart in oktober met vooraf een maaltijd bij Magda Nagel.

In november zijn we ook nog een keer bijelkaar gekomen, maar in december spelen de coronamaatregelen ons weer parten.

We hopen in januari 2022 toch weer verder te kunnen met het boekje “Dit is mijn lichaam” van het Evangelisch Werkverband, hoofdstuk 8. In de regel zijn de bijeenkomsten bij een lid thuis op de eerste donderdag van de maand.

Wil je ook meedoen of eerst meer informatie bel:

Baan Klerkx, tel. 602023

Vul een zoekwoord in en druk enter