GEMEENTEGROEIGROEPEN.

4e kwartaal 2020.

 

De woensdagavond-GGG

Zoals u hebt kunnen lezen in het vorige Suikerpotje, zouden we van start gaan in oktober jl. Maar met het kort tevoren afkondigen van extra maatregelen, durfden we het niet aan om bij elkaar te komen. Nadat we allemaal weer wat gewend waren aan de extra beperkingen en we elkaar zo’n lange tijd hadden moeten missen, besloten we het in november weer op te pakken, dit keer in de Ark. We hebben het studieboekje “Dit is mijn lichaam” weer opgepakt en hebben een begin gemaakt met het hoofdstuk, waarin het hart en de bloedsomloop centraal staat: wijzelf zijn niet het hart van de gemeente, maar Christus! Hier zijn we pas mee begonnen, nadat we eerst iedereen uitgebreid hadden gesproken en geluisterd hadden naar elkaar.  Wat mooi dat iedereen zoveel vrijheid voelde om de zorgen, de vreugden en het verdriet met elkaar te delen. Een mooi voorbeeld van “Groeien in Gemeenschap”. De avond was alweer snel ten einde en we hopen in december het bovengenoemde hoofdstuk te vervolgen en aandacht te schenken aan de 50ste verjaardag van Marina. Helaas kan zij deze bijzondere dag nu niet in grote kring vieren, maar we hopen dat zij een gezegende dag mag hebben op de 15e december!

 

God zal met je meegaan

als licht in je ogen

als lamp voor je voet

als hand op je hoofd

en arm om je schouder

als baken bij ontij en verte die wenkt

als groet op je lippen en hoop in je hart

als stem die je uitdaagt

en woord dat je voorgaat.

 

Als u dit leest en ook graag plaats wilt nemen aan onze tafel, dan bent u van harte welkom!! Voor info: Cora de Hoogd (600642).

 

 *****

De donderdagavond GGG

We zijn bezig met het boekje “Dit is mijn lichaam” van het Evangelisch Werkverband.

De bijeenkomsten zijn op de eerste donderdag van de maand, alleen door de regels voor het samenkomen is het in november en december niet doorgegaan.

We hopen in 2021 toch weer op te kunnen starten.

Meedoen of eerst meer informatie bel Baan Klerkx tel. 6002023.

 

*****

3e kwartaal 2020.

 

De woensdagavond-GGG

Na onze laatste gezellige “klets”-avond in de Ark, waar we de vorige keer over vertelden, hopen we dit seizoen weer te kunnen starten. Dit keer waarschijnlijk niet bij iemand thuis in een gezellige huiskamersfeer, maar op afstand van elkaar rond de tafel in de Ark. We gaan er een mooi seizoen van maken en hopen gezegende avonden met elkaar te mogen hebben. We gaan verder in het boekje “Dit is mijn lichaam” en hopen zo de komende tijd te kunnen groeien  in gemeenschap met elkaar en met God. In principe komen we elke tweede woensdag van de maand bij elkaar, te beginnen in oktober.

 

Als je bij ons aan wilt sluiten of gewoon een keertje mee wilt kijken, voel je dan welkom! En wil je eerst wat meer informatie, dan kan je contact opnemen met Cora de Hoogd (tel: 600642)

 

De donderdagavond GGG

We zijn bezig met het boekje “Dit is mijn lichaam” van het Evangelisch werkverband. Vanwege corona konden vanaf april de bijeenkomsten op de eerste donderdag van de maand niet doorgaan. De bijeenkomsten zijn steeds bij de mensen thuis, Zoals het er nu uitziet willen we met in acht neming van de regels vanaf oktober weer beginnen. De eerste bijeenkomst dus donderdag 1 oktober, programma 6.

Voor nu: Houd moed, heb lief!

Baan Klerkx. Tel. 602023

–oo0oo–

2e kwartaal 2020.

 

GEMEENTEGROEIGROEPEN

 

De woensdagavond-GGG

 

“De volgende keer hoort u het vervolg uit het boekje, waar we mee bezig zijn”. Dit was de laatste zin in het vorige Suikerpotje van de woensdagavond-GGG. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten en hadden wij de afgelopen tijd niet de mogelijkheid om samen te komen.

Dus over het boekje hebben we dit keer weinig te melden. Toch hebben we met de huidige versoepelingen kans gezien om nog een afsluitende avond te organiseren. Uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar, maar met een heerlijk kop koffie en thee, met liefde gezet door Magda in de Ark, en een heerlijk stuk appeltaart, hadden we een prachtige avond. Aan de hand van een klets-pot hebben we gesprekken gevoerd over hoe het met iedereen gaat, hoe je de afgelopen periode hebt ervaren en hoe je de toekomst ziet. U zult nu misschien denken: Wat is een klets-pot? Dit is een pot, gevuld met briefjes, waarop allerlei vragen staan. Dit keer met betrekking op de afgelopen periode met alle beperkingen. Een paar voorbeelden van vragen: Heeft het geloof jou de afgelopen periode geholpen? Sta je als gevolg van de coronacrisis nu anders in het leven? Waren er in je geloofsleven dingen waar je mee worstelde de afgelopen periode? Wat ga je in de toekomst anders doen? Om de beurt trokken we een briefje uit de pot en beantwoordde de vraag of gaf de vraag door aan een ander. Het was heel waardevol om ervaringen met elkaar te delen en elkaar zo een beetje opnieuw te leren kennen. Na de zomer hopen we weer elke maand bij elkaar te kunnen komen en een vervolg te kunnen geven aan ons gespreksboekje “Dit is mijn lichaam”. We sloten de avond af met het volgende gedicht:

 

 verbondenheid

 

De hemel wolkt,

de aarde wordt beschenen

door openingen in het wolkendek,

de zon licht op

in sluiers rond de randen,

waaiert in vage stralen

boven een waas van violet.

 

Wat wilt U ons vertellen Heer,

gaat U al bijna komen?

Bent U in deze wolk

of gaat dit weer voorbij?

 

De aarde wacht,

beschenen door de wolken

geopend door Uw mooie wolkendek.

U licht ons bij

tipt sluiers van de randen,

ontvouwt gedachten,

door U in gang gezet.

 

*****

4e kwartaal 2019.

 

Bericht van de woensdagavond-GGG.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst van dit seizoen zijn we gestart met een nieuw gespreksboekje: “Dit is mijn lichaam” (de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving). Fijn om als groep weer bij elkaar te komen, om naar elkaar te luisteren, dingen met elkaar te delen, er voor elkaar te zijn en vooral ook om te luisteren naar wat Christus ons heeft te vertellen. De eerste avond vertelt Paulus ons dat we samen het lichaam van Christus vormen en we mogen tot de ontdekking komen waar we ons in het lichaam het beste thuis voelen. De tweede avond leren we dat Jezus graag mensen ontmoet aan tafel, ook mensen die een beetje buiten de samenleving vallen. Juist aan tafel ontstaat christelijke gemeenschap en komt het lichaam tot bloei. Hoe groot is  onze tafel? De volgende keer gaan we hier nog even over doorpraten en nemen dan ook allemaal wat lekkers mee voor op tafel om met elkaar te delen.

 

Als u dit leest en ook graag plaats wilt nemen aan onze tafel, dan bent u van harte welkom!! Voor info: Cora de Hoogd (600642).

 

–oo0oo–

 

Bericht van de woensdag-GGG

Het is alweer eventjes geleden, maar we willen u onze belevenissen tijdens onze laatste GGG-avond van het vorige seizoen, niet onthouden. Deze avond brachten we door bij TaarTenTuin aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen. Bij deze oude boerderij aan het einde van de Achtermiddenweg, tegen de Ziende aan, lijkt de tijd stil gestaan te hebben. Je kunt hier zomaar aanwaaien voor koffie of thee met een heerlijk stuk taart, je kunt hier kamperen in sfeervolle ingerichte tenten, maar wij kwamen hier voor de zelfgemaakte pizza, gefabriceerd in een authentieke pizza-oven. Wat een heerlijke plek om tot rust te komen, en dat bijna in de achtertuin van Ter Aar! Het was prachtig weer, dus we konden heerlijk vertoeven op de sfeervolle binnenplaats van de boerderij.

 

We begonnen met een drankje met heerlijke hapjes. Ondertussen maakten we gebruik van de kletspot. Omstebeurten haalden we een vragenkaartje uit een glazen pot en mochten de vraag hierop beantwoorden, waarna we er over doorpraatten. Te denken valt aan vragen als: hoe denk jij over de zondagsrust, moet je altijd iemand vergeven, ben je dagelijks met God bezig, enz. Daarna werden we getrakteerd op een demonstratie “jonge uilen ringen”. Op het stuk land, waar de tenten staan, staat ook een grote boom, waarin ooit een uilennestkast is geplaatst. Met behulp van een ladder werden door iemand van de uilenwerkgroep de jonge uiltjes uit hun nest gehaald en mee naar beneden genomen. Hier werden zij gewogen, gemeten en geringd. Het betrof drie jonge uiltjes van rond de 25 dagen oud. We kregen ruime gelegenheid om vragen te stellen, foto’s te maken en getuige te zijn van deze bijzondere gebeurtenis. Na het gedane werk werden de uiltjes weer teruggeplaatst in hun nest.

 

Ondertussen hadden we flink trek gekregen en mochten we dan ook aan de slag met een bolletje deeg met een groot aantal heerlijke ingrediënten om hier een heerlijke pizza van te produceren. Toen dit gelukt was moesten ze nog een paar minuutjes in de oven en konden we genieten van onze eigen pizzacreatie! We hebben gesmuld!! Na afloop nog een heerlijk bakkie koffie en thee met lekkere soesjes. Ondertussen werden we wel geplaagd door een groot aantal meurzen, waarschijnlijk afkomstig van de Ziende. Dus daarna werd het tijd om huiswaarts te keren. Wat hebben we met elkaar genoten van een zeer bijzondere en gezellige avond!

 

Na de zomerstop, bij de start van het winterwerk, zullen ook de “gewone” avonden weer van start gaan. We gaan beginnen aan een nieuw boekje, waarover de volgende keer meer. Als je bij ons aan wilt sluiten of gewoon een keertje een avond mee wilt kijken, ben je meer dan welkom! En wil je eerst wat meer informatie, kan je contact opnemen met Cora de Hoogd (tel: 600642).

 

                 *****

 

De donderdagavond GGG

Wij komen in het winterseizoen elke eerste donderdag van de maand bij een van de leden bijeen. Dit seizoen beginnen we weer met een nieuw boekje. Een prima moment om ook mee te gaan doen of een keer te kijken. U bent van harte welkom.

De eerste keer is donderdag 3 oktober bij Tineke Roos, Hogedijk 1 A.

Meer informatie: Baan Klerkx, tel. 602023.

 

 

–oo0oo–

 

2e Kwartaal 2019

 

De woensdagavond-GGG.

 

Zoals u in het vorige “Suikerpotje” hebt kunnen lezen, hebben we de afgelopen periode meegereisd met Paulus op zijn derde zendingsreis. Tijdens zijn 3-jarig verblijf in Efeze groeit de kerk daar stormachtig en de godin van de Efeziërs, Artemis, voelt zich daardoor bedreigd  en slaat hard terug.  We ontdekken dat er in onze wereld ook afgoden bestaan. Zij kunnen behoorlijk blazen als er aan hun bestaansrecht wordt geknabbeld. Maar wij mogen weten: Jezus is Heer! Aan het einde van zijn derde zendingsreis neemt Paulus op een indrukwekkende en ontroerende manier afscheid van zijn broeders en zusters in Efeze. Er gaat een bemoediging vanuit en ook een getuigenis. Kunnen wij ook op zo’n manier afscheid nemen of een mijlpaal markeren? Het zendingswerk van Paulus eindigt niet erg succesvol. Na arrestatie in Jeruzalem, 2 jaar gevangenschap in Ceasarea en een levensgevaarlijke zeereis, belandt hij in Rome, waar hij onder huisarrest wacht op zijn vonnis. Maar hij blijft getuigen en hij gaat door. Wat is zijn geheim en wat is ons geheim? Het is het evangelie van de hoop: omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!

In juni gaan we het seizoen afsluiten met een leuke activiteit, wat nog nader uitgewerkt gaat worden. Het was fijn om elke maand in de huiskamer bij elkaar te komen om naar elkaar te luisteren, om dingen met elkaar te delen en om elkaar te bemoedigen. Om de bijbel te bestuderen, er met elkaar over na te denken en om van elkaar te leren. Na de zomer zullen we van start gaan met een nieuwe studie en we nodigen u van harte uit om bij ons aan te schuiven! (voor info: Cora de Hoogd, tel. 0172-600642)

 

 

 

Hiernaast de antieke poort die toegang geeft tot de agora (de grote markt) van het antieke Efeze, waar Paulus het evangelie heeft verkondigd en de zilversmeden hun winkels hadden.

 

 

 

 

 

*****

 

De woensdagavond-GGG.

De afgelopen periode vervolgden  we onze tweede zendingsreis met Paulus. We kwamen voor het eerst terecht in Europa en wel in Filippi. Hier heeft Paulus twee bijzondere ontmoetingen. De eerste is met Lydia, een welvarende vrouw die tot geloof komt. En dit geloof verandert volkomen haar leven. De tweede ontmoeting is met een jonge bezeten en misbruikte vrouw. Ze wordt uitgebuit door mannen die van haar profiteren. Maar ze wordt bevrijd door een machtig woord van Paulus. In beide gevallen dringt het evangelie diep door in het leven van mensen, tot in hun portemonnee! We ontdekken hoe wij onze financiële middelen kunnen inzetten voor het koninkrijk van God, de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Daarna was het weer tijd voor een “to do activiteit”.  Als GGG-groep hebben we ons ingezet voor de 65+ activiteit op 26 januari j.l.  De organisatie kon wel een handje gebruiken. Zo hebben we enveloppen geschreven en uitnodigingen rondgebracht, er zijn taarten gebakken, boodschappen gedaan, aardappels geschild, stamppotten gestampt, enz. Al met al een hele gezellige voorbereiding en een geslaagde activiteit!! Inmiddels waren Paulus en Silas in de gevangenis beland. Jezus volgen is niet zonder risico. Lijden om Jezus’ wil.  Hier spraken we met elkaar over op de volgende gespreksavond. En zo eindigden we de gesprekken over Paulus’ tweede zendingsreis. De volgende keer reizen we met hem mee op zijn derde zendingsreis.

Reis gerust met ons mee, u bent van harte welkom! (voor info: Cora de Hoogd, tel. 0172-600642

*****

Met de eerste bijeenkomst van het seizoen hebben we de eerste reis van Paulus beëindigd. En dat laatste deel van die reis ging niet vanzelf. Er moest topoverleg gevoerd worden over een heikele kwestie: moet je om christen te kunnen zijn, je houden aan allerlei regels die gelovigen elkaar opleggen? Wat mogen we van elkaar verwachten? Hoe gaan we om met vrijheid? Wat is de impact van genade? De tweede bijeenkomst starten we met de tweede zendingsreis van Paulus. En dat begint met herrie. Paulus en Barnabas zijn het niet eens over de samenstelling van het team dat op pad gaat. Hoe gaan wij om met herrie in de kerk? Best een gevoelig onderwerp, wat leidt tot veel gespreksstof. We bespreken ook nog even de mogelijkheden van een do-event. We willen ook als groep iets praktisch doen voor de ander.  Kunnen we ergens bijspringen of helpen? Hier wordt aan gewerkt en krijgt mogelijk één van de volgende keren gestalte. U hoort hier later meer over. Als u aan wilt schuiven bij onze groep: van harte welkom!!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Cora de Hoogd (tel: 600642)

De donderdagavond-GGG

Wij komen in het winterseizoen elke eerste donderdag van de maand bijeen.

Ook mee doen? Meer informatie bij Baan Klerkx, (tel. 602023)

 

GGG 20-35

Wij zijn een groep jongvolwassenen (20 t/m 35 jaar) die iedere laatste dinsdag van de maand om 20.00 uur bij elkaar komen om in gesprek te gaan over het geloof en ons verdiepen in de Bijbel. Ben jij misschien op zoek naar een groep waarin je je vragen kan stellen over het geloof en wat tegelijk een hoop gezelligheid biedt, dan ben je van harte welkom op de avonden! De eerstvolgende avond is op 25 september bij Brent.

Meer informatie in de Winterwerkbijlage, of informeer bij

Lucinda (06-16133400 / Lucinda_deg@hotmail.com)

–oo0oo–

4e kwartaal 2018.

De woensdagavond-GGG

Met de eerste bijeenkomst van het seizoen hebben we de eerste reis van Paulus beëindigd. En dat laatste deel van die reis ging niet vanzelf. Er moest topoverleg gevoerd worden over een heikele kwestie: moet je om christen te kunnen zijn, je houden aan allerlei regels die gelovigen elkaar opleggen? Wat mogen we van elkaar verwachten? Hoe gaan we om met vrijheid? Wat is de impact van genade? De tweede bijeenkomst starten we met de tweede zendingsreis van Paulus. En dat begint met herrie. Paulus en Barnabas zijn het niet eens over de samenstelling van het team dat op pad gaat. Hoe gaan wij om met herrie in de kerk? Best een gevoelig onderwerp, wat leidt tot veel gespreksstof. We bespreken ook nog even de mogelijkheden van een do-event. We willen ook als groep iets praktisch doen voor de ander.  Kunnen we ergens bijspringen of helpen? Hier wordt aan gewerkt en krijgt mogelijk één van de volgende keren gestalte. U hoort hier later meer over. Als u aan wilt schuiven bij onze groep: van harte welkom!! Voor info: Cora de Hoogd (600642).

*****

3e kwartaal 2018.

GEMEENTEGROEIGROEPEN: De woensdagavond-GGG.

 

De afgelopen periode zijn wij een eindje mee gereisd met Paulus en Barnabas tijdens hun eerste zendingsreis. Boeiend om te ontdekken dat zij mooie ontmoetingen hadden tijdens hun reis, maar ook weerstand tegenkwamen. Ook wij hebben die ervaringen. Hoe gaan we daarmee om? Ook is het soms lastig om de boodschap van het evangelie goed door te geven. Het roept soms misverstanden op. Ook dit zien we bij Paulus en Barnabas gebeuren.

De laatste avond van dit seizoen was een creatieve avond. Onder het genot van taart en heerlijke hapjes hebben we met elkaar gehandletterd. Prachtige (bijbel)teksten werden op papier gezet in kunstig versierde letters. We werden bijgestaan door Shannon, die hier al heel wat ervaring mee had. Het viel soms niet mee om met een vaste hand, zonder ervaring, de letters recht en netjes op het papier te krijgen. Maar aan het einde van de avond ging iedereen met een eigen kunstwerk naar huis. Sommigen zo enthousiast hiervan geworden, dat er de komende tijd vast nog heel veel kunstige letters op papier terecht zullen komen.

Na de zomer volgen we Paulus verder op zijn reizen. Ga jij met ons mee? (voor info: Cora de Hoogd, 0172-600642)

*****

1e kwartaal 2018.

GEMEENTEGROEIGROEPEN  : De woensdagavond-GGG.

Op woensdagavond 13 december hebben we als GGG kerst gevierd. Voorafgaand hieraan hebben we Marina in het zonnetje gezet, omdat zij bijna jarig was. We hebben voor haar gezongen, haar verwend met een kadootje en heerlijke taart gegeten. Later op de avond hebben we kerstliederen gezongen, geluisterd naar het kerstevangelie en een kerstverhaal en gesmuld van allerlei zelfgemaakte lekkernijen. De avonden daarop zijn we weer verder gegaan met Paulus. We hebben het gehad over dagelijkse bekering, wat nodig is om te groeien in geloof en we hebben geleerd om te ontdekken waar de Heilige Geest aan het werk is en zo met Hem mee te kunnen doen. Net als Paulus deed. Dit is niet altijd een makkelijke weg, omdat we dan vaak onze comfort zone moeten verlaten, maar het daagt ons wel uit. De volgende keren gaan we ons meer verdiepen in Paulus eerste reis. Schuif gerust bij ons aan, u bent van harte welkom! (voor info: Cora de Hoogd, tel. 0172-600642)

*****

4e kwartaal 2017.

De woensdagavond-GGG.

Zoals u de vorige keer al kon lezen, zijn we dit seizoen gestart met een nieuwe studie: “Over de grens met Paulus”. In de eerste hoofdstukken maken we kennis met Paulus en tijdens de eerste bijeenkomst was dit nu niet echt een aangename kennismaking. We belichten de meest zwarte bladzijde van Paulus in zijn leven: zijn diepe weerzin tegen Jezus en zijn betrokkenheid op de moord van Stefanus.  Maar we kijken ook in de spiegel: kennen wij zelf ook donkere bladzijden in ons leven? En hoe voelt dat? We ontdekken dat God zelfs vervolgers en misdadigers inschakelt voor zijn plannen en het kwade in dienst stelt van het goede. De tweede bijeenkomst kwam er meteen een “do-event” op ons pad. Dit houdt in dat we na een paar theoretische avonden ook een praktische activiteit  houden.  Je kunt groeien door met elkaar te praten, maar praktisch met elkaar bezig te zijn, kan ook een enorme groei bewerkstelligen. En dit kan zijn iets doen voor de ander of voor elkaar, maar kan ook een creatieve bezigheid met elkaar zijn, of samen eten. We hebben kerstkaarten geschreven voor dak- en thuislozen en gevangenen. Dit wordt georganiseerd door Ark Mission, die deze kerstgroeten verspreiden. Het was nogal een uitdaging, want de kerstwensen moesten in het Pools, Albanees, Marokkaans, Somalisch, Turks en Hindi. Gelukkig hadden we een aantal voorbeelden gekregen, zodat we dit niet allemaal zelf hoefden te verzinnen. Nadat we nog wat tijd over hadden, zijn we nog gestart met het tweede hoofdstuk: Paulus ziet het Licht. Wat is bekering? De volgende keer hopen we hier mee verder te gaan.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cora de Hoogd (tel. 600642).

 

                                                                                        *****

GGG 20-35. 

Hoi allemaal, 

Vanwege de drukke decembermaand hebben we met de GGG 20-35 in het nieuwe jaar 2 datums gepland, namelijk:

maandag 8 januari om 20.00uur (GGG avond bij Wilco&Arinda), én

zaterdag 27 januari vanaf 17.00uur (GGG uitje).

Vanaf februari zullen de GGG avonden weer de laatste dinsdagavond van de maand zijn.

Ben jij tussen de 20 en 35jaar, wil je meer met het geloof en een fijne avond hebben?

Kom dan gezellig een keer kijken.

Voor informatie, spreek één van ons aan. We zien je graag!

Groetjes, Brent, Wilco, Arinda, Nathalie, Lennard, Arjo, Anne, Bart, Jeroen en Lucinda (06-16133400 / Lucinda_deg@hotmail.com)

*****

Op zaterdag 3 februari 2018 organiseert de GGG 20-35 weer de 65 + activiteit!!

Voor meer informatie zie  ‘Nieuws / Uitgelicht’.                                                                                                                                   (Redactie)

Vul een zoekwoord in en druk enter