(Geplaatst 2 januari 2022)

 

Rond de diensten

 

Heilig Avondmaal

Naar wij hopen kan de viering van het  Heilig avondmaal op zondag 16 januari  plaatsvinden aan de tafel voor in de kerk. Het brood zal rondgaan op de schalen. De drinkbeker zal echter niet rondgaan maar net als de laatste keer worden vervangen door kleine bekertjes wijn die op schalen klaar staan. Mocht dit door de op dat moment geldende coronamaatregelen niet mogelijk zijn zal brood en wijn op schaaltjes klaar staan op de lege bank voor u. U blijft hierbij op uw zitplaats.

 

Heilig Avondmaal aan huis

Wij vinden het belangrijk dat een ieder het avondmaal kan blijven ontvangen. Het breken van het brood en het delen van brood en wijn behoort tot de oudste rituelen van de kerk. Het is door Jezus zelf ingesteld. God wil ons voeden en deel geven aan zichzelf. Hij wil ons in ons hart en in onze ziel raken opdat we leven: opstaan uit ons verdriet en onze zorgen en opnieuw mogen beginnen! Zodat we weten: “God is met ons”.

Dat geldt ook voor onze gemeenteleden die aan huis gebonden zijn.

Wij komen graag naar u toe! Eén telefoontje naar ds. Hendriks is voldoende. 0172-576527.

De dominee komt dan samen met een diaken na de avondmaaldienst in de kerk naar u toe.

In bijzondere situaties, ernstige ziekte of naderend overlijden, kan een “avondmaalsviering aan huis” ook op een andere moment/dag plaatsvinden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met ds. Hendriks. Dit alles kan ook alleen plaatsvinden als de coronamaatregelen van dat moment het toelaten.

 

*****

 

Zondag 4 oktober 2020 is ds. W.H. Hendriks, in de ‘Verbintenis -en Intrededienst’ als predikant aan onze gemeente verbonden.

 

BERICHT VAN ds. W.H. HENDRIKS .

Na de eerste gesprekken tussen de beroepingscommissie en mijzelf begin juni zijn alle stappen gezet en kon ik afgelopen zondag dan officieel verbonden worden aan de Hervormde gemeente van Langeraar en Korteraar. De verbintenis werd verzorgd door de interim predikant ds. C. Hendriks. Hij en ook collega ds. B. Brunt werden aan het slot van de dienst ook hartelijk bedankt voor het werk dat zij de afgelopen jaren in uw midden konden doen. Ds. Hendriks vooral in beleid en kerkenraad, ds. Brunt in het persoonlijk pastoraat.
Vanaf vandaag zal ik beide taken als predikant in uw midden op me nemen. In deze tijd van corona zal het werk vooral bestaan uit het bezoekwerk en het voorbereiden vieren van de eredienst. De eerste bezoeken en vergaderingen zijn de komende weken gepland. Ik zie er naar uit om met u nader kennis te maken. Spannend in zo’n nieuwe gemeente in een overigens niet geheel onbekende plaats. Mijn vrouw groeide op in Zoeterwoude en ook samen hebben we daar de eerste jaren van ons huwelijk gewoond.
Toen we contact kregen met Ter Aar hebben mijn vrouw en ik het verhaal nog opgehaald hoe we 17 jaar geleden onze eerste kinderwagen voor dochter Anne-Thérèse in Langeraar kochten bij Baby Anco. Toen ik er van de week langs liep zag ik dat ook daar nu een kringloopwinkel is gevestigd. Inmiddels hebben we ook de tweede kinderwagen geparkeerd. Vier kinderen hebben we mogen rond rijden. De oudste nu 17, daarna kregen we drie jongens van nu 15, 10 en 4, al wil de jongste vaak beweren dat hij echt al vijf is. De jongens zijn afgelopen september al op hun nieuwe school begonnen.
We zien er allen naar uit onderdeel te worden van de gemeenschap. Als dienaar van het woord van de Here God hoop ik u een rol te mogen spelen in het verkondigen van dat woord waarin leven te vinden is. Komende tijd zal in het teken staan van kennismaken maar ook van uitrusten. Na deze hectische periode hopen we als gezin in de herfstvakantie een paar dagen weg te zijn.
Een hartelijk groet vanuit een prachtig opgeknapte pastorie,

Ds. Wim Hendriks.

 

Pastoraat

Vriendelijk verzoek om bij vreugde, ziekte, ziekenhuisopname en andere omstandigheden waar we u in kunnen bijstaan, dit te melden bij ds. Hendriks tel.  0172-576527.

E – mail adres: predikant@hervormdegemeenteteraar.nl

Vul een zoekwoord in en druk enter