De Aaromroep.

De medewerkers van ‘De Aaromroep’ zorgen wekelijks voor de uitzending van de kerkdiensten. Daarnaast is er iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur het verzoekplatenprogramma ‘Zoeklicht’. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend via de formulieren, welke in het portaal van de kerk zijn te vinden, of telefonisch 0172-603161 of via de mail: zoeklicht@hervormdegemeenteteraar.nl

Als het bezoeken van de kerkdiensten voor u, door welke oorzaak dan ook, niet of moeilijk mogelijk is, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of wijkdiaken voor een aansluiting op de kerkomroep. Voorts kunt u voor algemene informatie aangaande ‘De Aaromroep’ terecht bij de voorzitter de heer P. Roos, tel. 602253.

De wekelijkse kerkdiensten en het verzoekplatenprogramma “ Zoeklicht” zijn  ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl U kunt direct tijdens de dienst meeluisteren, maar u kunt ook een uitgezonden dienst later beluisteren of nog eens beluisteren via deze site.

 

*****

 

Ontmoetingsmiddag zaterdag 30 september!!!.

 

Voor de luisteraars en belangstellenden van de ‘Aaromroep’  – en het programma  ‘Zoeklicht’ willen wij weer en ‘ontmoetingsmiddag’  organiseren. Deze middag is vastgesteld voor:

 

zaterdag 30 september a.s. !! (Aanvang 15.00 uur)

 

Wilt u deze datum noteren? Dan komt u niet voor verrassingen te staan, zoals ‘een dubbele afspraak’. Even ter informatie:   u ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging voor deze middag.

 

Het belooft weer een gezellige middag te worden. Met een mooie dia voorstelling verzorgd door Karel Snijders en Betsie van Hameren en uiteraard ‘zingen’ van mooie liederen. Wat dit laatste betreft kunt u daar zelf ook een bijdrage aan leveren.

 

Heeft u een lied dat u graag met elkaar zou willen zingen? Dat kan. Laat het even weten. Telefonisch doorgeven aan Hugo telf. 603161 of schriftelijk en dan (laten) deponeren in de bus van:

 

 het Zoeklicht, dr. Alb. Schweitzerstraat 13.

 

Laat iets van u horen. Dat zou fijn zijn.

 

U krijgt van ons natuurlijk t.z.t. nog een uitnodiging.

 

*****

 

De medewerkers van ‘De Aaromroep’ zorgen wekelijks voor de uitzending van de kerkdiensten. Daarnaast is er iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur het verzoekplatenprogramma ‘Zoeklicht’. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend via de formulieren, welke in het portaal van de kerk zijn te vinden, of telefonisch 0172-603161 of via de mail:zoeklicht@hervormdegemeenteteraar.nl

 

Als het bezoeken van de kerkdiensten voor u, door welke oorzaak dan ook, niet of moeilijk mogelijk is, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of wijkdiaken voor een aansluiting op de kerkwebradio.

 

Voorts kunt u voor algemene informatie aangaande ‘De Aaromroep’ terecht bij de voorzitter de heer P. Roos, tel. 602253.

 

De wekelijkse kerkdiensten en het verzoekplatenprogramma “ Zoeklicht” zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl

 

U kunt direct tijdens de dienst meeluisteren, maar u kunt ook een uitgezonden dienst later beluisteren of nog eens beluisteren via deze site.

 

 

Wilt u een lied aanvragen voor de jarigen of voor andere gemeenteleden, die gebruik maken van ‘de Aaromroep’? Dan is dat heel eenvoudig. Aanvraagformulieren liggen in beide kerken in het portaal.

U kunt die deponeren in de speciale ‘Zoeklicht’ bus t.w.: dr. Alb. Schweitzerstraat 13.  

              

Per mail : zoeklicht@hervormdegemeenteteraar.nl

 

Telefonisch aanvragen kan ook en wel: tel. 0172-603161 of 0172-605230 (echter alleen woensdag 18:30 – 19:15)

Wilt u zelf een lied horen wat u mooi vindt dan kunt u dat ook gerust aanvragen. Geef het bewuste lied door, eventueel ook het koor. Als het lied aanwezig is willen wij het u graag laten horen.

Even ter info:    het is voor een ieder mogelijk de uitzending te beluisteren. Dit kan via: www.kerkomroep.nl

 

 

 

Het TEAM van de Aaromroep – en Zoeklicht

 

klik hier voor het rooster

Vul een zoekwoord in en druk enter