“IN GESPREK”

De gespreksgroep “In Gesprek” komt op donderdag 7 april a.s. weer bij elkaar in ‘de Aarkant’, aanvang 20.00 uur.

Het onderwerp voor deze avond is “Ontvangen is OOK EEN KUNST” ( Lucas 10:38-42)

Het gaat over Maria en Marta die een groep mannen gastvrij ontvangen.Wat is toch dat ‘ene nodige’ waarover Jezus spreekt tegen Maria en Marta? Maria ging aan de voeten van Jezus zitten en luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Kon Maria eerst ontvangen en begon Marta bij het geven? Kunt u zich een situatie herinneren waarin u zich hebt laten helpen? Ging u dat goed af?

Bent u nog geen deelnemer/deelneemster aan de gespreksgroep maar heeft u wel interesse, u bent van harte welkom.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de leden van de voorbereidingsgroep: Anneke Roos, Kerkweg 32 (tel. 602253), Derk-Jan Stegeman, Hoogerheijdestraat 158 (tel. 603956), Corrie Romeijn, Korteraarseweg 53A, (tel.: 603964/06-52120822).

 

–oo0oo–

 

Wat de vorige seizoenen aan de orde geweest is!!

 

Gespreksgroep “In Gesprek”

De gespreksgroep “In Gesprek” is een initiatief van leden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Ter Aar. Per seizoen zijn er 4 bijeenkomsten in gebouw “De Aarkant” bij de Gereformeerde kerk, aanvang 20.00 uur. Door een voorbereidingsgroep worden de gespreksthema’s voorbereid en vragen/discussiepunten opgesteld. De gespreksonderwerpen staan in het teken van geloof, kerk en leven. Het zijn steeds inspirerende, geloofsverdiepende en -verrijkende avonden, waarin in een open sfeer naar elkaar wordt geluisterd en gedachten en ervaringen met elkaar worden gedeeld.

 

De laatste avond van dit seizoen van onze gespreksgroep is op maandag 16 maart. Deze avond is het onderwerp 1 van de kleine profeten. Was het in januari Haggai, die de opdracht gaf : Werk door, ik ben bij jullie. Wat over de opbouw / herbouw van de tempel ging. Heel toepasselijk zo net na de renovatie van ons kerkgebouw. Op 16 maart bespreken we het boek Obadja en dan speciaal het oordeel over het volk Edom. Omdat dit volk ook wel Esau genoemd word, het broedervolk van Jacob / Israel. Daarom staat er ook bovenaan ons werkblad Het zal je broer maar zijn.

 

U bent van harte welkom om met ons mee te praten en mocht u dit net te laat lezen, in september gaan we weer verder met een nieuw seizoen. Corrie Romeijn, Derk-Jan Stegeman en Anneke Roos

 

–oo0oo–

 

De eerste bijeenkomst was op maandag 29 september, met als onderwerp “Zingen van de zon.” (bij Maleachi 3:20, Genesis 1 en 2 en Psalm 104).  Wat hebben we weer een prachtige zomer gehad. We konden ook in Nederland genieten van veel zon. De prachtige luchten waren soms strakblauw, soms hingen er ook van die typische Hollandse wolken in. De zon doet de meeste mensen goed. De meeste mensen houden meer van zonneschijn dan van regen. De zon, het licht om de dag te verlichten, is geschapen door God. Franciscus van Assisi schreef een scheppingslied wat we kennen onder de naam ‘Het Zonnelied’.

 

De tweede bijeenkomst was op maandag 24 november. Het onderwerp voor deze avond was “De maan en de sterren in de Bijbel.” (bij Psalm 8, Genesis 15:5, Matteűs 2:1 en 2, Lucas 2:8-20) Bij wie vertrouwd is met de Bijbel, komt dan direct de tekst uit Psalm 8 naar boven: “Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind daar u naar hem omziet?” Psalm 8 beschrijft de grootsheid van Gods schepping, en wijst dan op de sterrenhemel. Ook God roept Abraham op om in de nacht naar de sterrenhemel te kijken. Ook het licht van de maan was in bijbelse tijden veel belangrijker als verlichting dan voor ons tegenwoordig.

 

De derde bijeenkomst wordt gehouden op Maandag 18 januari.  Het onderwerp voor deze avond is “Werk door, Ik ben ben jullie”, (Bijbelboek Hagaï). In het jaar 520 v. Chr., het tweede regeringsjaar van koning Darius, Komen we Haggaï tegen. We lezen in dit Bijbelboek dat de Heer zich bijmonde van de profeet tot de gouverneur van Juda, Zerubbabel en de hogepriester, Jozua wendt met de boodschap dat de tempel herbouwd moet worden. In tegenstelling tot zijn naam – dei de ‘feestelijke’betekent- is de toestand in Jeruzalem alles behalve ‘feestelijk’.

 

Het onderwerp voor de 4e bijeenkomst is:  “Het zal je broer maar zijn.” (bijbelboek Obadja).

 

De datum van deze bijeenkomst wordt t.z.t. gepubliceerd in de kerkbladen van beide kerken.

 

Bent u nog geen deelnemer/deelneemster aan de gespreksgroep maar heeft u wel interesse, u bent van harte welkom.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de leden van de voorbereidingsgroep:

 

Anneke Roos (tel. 602253), Derk-Jan Stegeman (tel. 603956), Corrie Romeijn (tel. 603964/06-52120822).

 

Vul een zoekwoord in en druk enter