Paasproject Kindernevendienst 2019: God kiest, God redt…..   kies jij ook?

 

Het paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

God kiest ervoor redding te brengen zodat zijn schepping niet verloren gaat. God’s eigen Zoon, Jezus, kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf.

De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. Maar zij kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven.

In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest, God redt….  Welke keuze maak jij?

 

Projectverbeelding:

Centraal in de verbeelding staat de rugzak symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt in een grote trekkersrugzak. Alle kinderen krijgen ook een rugzak waarmee zij in het project de discipelen kunnen volgen. Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze reis.

Eerst horen we hoe Jezus vertelt over de toekomst. De symbolen hiervan worden aan de rugzak bevestigd.

Daarna ervaren we welke moeilijkheden er onderweg zijn. Als symbool worden er stenen bij de rugzak geplaatst. Elke moeilijkheid, elke keuze en/of gevolg, elke steen verspert de weg om dichtbij Jezus te komen.  Ook de kinderen krijgen een steen in hun rugzak!

Maar Jezus helpt de discipelen en ook ons! Hij neemt de last van ons over. Alle stenen mogen in de grote rugzak van Jezus.  Met Pasen wordt de bruine rugzak vol ellende verandert in een witte rugzak. Geen belemmeringen meer. Wij mogen allemaal dichtbij God leven. Zijn liefde overwint!

Vul een zoekwoord in en druk enter