Predikant.

 

Vanaf 1 januari jl. is ds. C. Hendriks, als interim predikant aan onze gemeente verbonden.

Zondag 6 januari j.l. is hij als predikant bevestigd in zijn woonplaats Ede.

 

(*)  Attentie:voor pastorale zaken e.d. contact opnemen met de scriba:
 dhr. C.P. Walraven, tel. no.: 06-37611679

Vul een zoekwoord in en druk enter